Vo svete sa hovorí o školstve budúcnosti, Slováci by sa mali prispôsobiť čo najskôr, inak budú mať problém

  • Až 51 percent pozícií je ohrozených automatizáciou, školy napriek tomu mladých vychovávajú pre starý pracovný trh
  • Svet na zmeny reaguje pomaly, desiatky krajín však zavádzajú informatiku do jadra základných predmetov
kids-1093758_960_720
  • Až 51 percent pozícií je ohrozených automatizáciou, školy napriek tomu mladých vychovávajú pre starý pracovný trh
  • Svet na zmeny reaguje pomaly, desiatky krajín však zavádzajú informatiku do jadra základných predmetov

Vlády a lídri v priemysle po celom svete diskutujú o školstve budúcnosti, ktoré nastáva už dnes. Aj krajiny, kde je školstvo na vyššej úrovni, sa budú musieť podrobiť zmenám, pretože pracovný trh sa radikálne zmení. Nové technológie a automatizácia prichádzajú veľmi rýchlo, ale štáty nereagujú dostatočne promptne zmenami v edukácii nových generácií. K zvýšeniu nezamestnanosti nemusí nutne dôjsť, avšak len ak sa ľudia preorientujú na „profesie budúcnosti“. Informuje o tom World Economic Forum.

McKinsey Global Institute uvádza, že až 51 percent pracovných miest je náchylných voči automatizácii. Deti, ktoré sú aktuálne na základných školách, opustia univerzity v roku 2030 a nasledne sa budú musieť pracovne uplatniť až do roku 2060 a viac. Teraz nemôžeme stopercentne prepovedať, čo bude pracovný trh potrebovať ale vidíme, čo sa mení. Mení sa toho veľa a rýchlo.

Napriek tomu, vo väčšine škôl dnes v roku 2018 učitelia učia to isté ako na začiatku 20. storočia – teda spred 100 rokov. Niektoré vyučovacie predmety sú už nepotrebné aj vďaka „pamäti internetu“. Diskutuje sa o zmene spôsobu výučby, o zavedení technológie do tried, ale takmer vôbec sa nehovorí o predmetoch, ktoré by sa mali učiť a ktoré naopak už ani nie.

Zamestnávatelia v súčasnosti od zamestnancov vyžadujú vo väčšej miere samostatné riešenie problémov, kreatívne myslenie, digitálne zručnosti či efektívnu spoluprácu, ale v našich školách sa tieto veci nevyučujú. Aj keď niektoré školy vyučujú informatiku, spočíva to v tom, ako používať technológiu (vytvoriť dokument alebo prezentáciu). Pre deti by bolo užitočnejšie učiť sa, ako vyvíjať samotnú technológiu.

Čelíme výzve nového nastavenia školstva. Je to nevyhnutné k tomu, aby ľudia udržali krok s vývojom technológií a mohli dosahovať úspech. V súčasnosti však mladšie generácie nepripravujeme do budúcnosti ale snažíme sa ich zbaviť „starého sveta“, ktorý už čoskoro nebude aktuálny.

Školy by mali informatiku zaradiť do jadra základných predmetov. Informatika nie je len o kódovaní. Zahŕňa i výpočtové myslenie, analýzu dát, strojové učenie, kybernetickú bezpečnosť, vytváranie sietí a robotiku.  Informatické zručnosti budú potrebné takmer pre každú kariéru vo všetkých ekonomikách.

Niektoré krajiny už počítačové vedy začali zaraďovať ako súčasť svojich učebných osnov. V USA 44 štátov zmenilo politiku, aby uznala počítačovú vedu ako súčasť akademického jadra. Okrem USA oznámilo podobné plány viac ako 25 krajín. Patria medzi ne Spojené kráľovstvo, Austrália, Japonsko, Južná Kórea, Argentína, Ekvádor, Taliansko, Malajzia, Švédsko či Thajsko.

Budúcnosť je vždy zahalené rúškom tajomstva, no jedna vec je jasná, informatika bude stále žiadanejšia a každý študent na každej škole by mal mať príležitosť sa ju učiť.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK