Všet­ko naj­lep­šie Face­bo­ok

Lukáš Gašparík jr. / 4. februára 2015 / Tools a produktivita

Naj­po­pu­lár­nej­šia sociál­na sieť na sve­te Face­bo­ok osla­vu­je. Od jej zalo­že­nia uply­nu­lo už 11 rokov.

 

 

 

Facebook oslavuje. Jeho zakladateľ Mark Zuckerberg dnes na facebooku zdieľal status, ktorým všetkým oznámil, že sociálna sieť, ktorú v roku 2004, oslavuje dnes 11 rokov. Facebook je najpopulárnejšou sociálnou sieťou a po celom svete má viac ako 1.3 miliardy používateľov každý deň.

 

Facebooku prajeme všetko najlepšie a čo najviac spokojných užívateľov na ďalších aspoň 100 rokov svojho života :)

 

   

zdroj: fb.com

 

 

Pridať komentár (0)