Vtipný život prog­ra­má­tora

Martin Kráľ / 28. október 2015 / Tools a produktivita

Dlho sme v Star­ti­tup roz­mýš­ľali, ako pri­niesť kóder­ský svet bliž­šie k bež­ným ľuďom, pre kto­rých je tak vzdia­lený… Mys­lím, že sa nám to teraz aspoň tro­chu poda­rilo. :)

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

zdroj:medium.com
Pridať komentár (0)