Vtip­ný život prog­ra­má­to­ra

Martin Kráľ / 28. októbra 2015 / Lifehacking

Dlho sme v Star­ti­tup roz­mýš­ľa­li, ako pri­niesť kóder­ský svet bliž­šie k bež­ným ľuďom, pre kto­rý­ch je tak vzdia­le­ný… Mys­lím, že sa nám to teraz aspoň tro­chu poda­ri­lo. :)

#1

 

#2

 

 

#3

 

 

#4

 

 

#5

 

#6

 

#7

 

 

#7

 

 

#8

 

 

#9

 

 

#10

 

 

#11

 

 

#12

 

 

#13

 

zdroj:medium.com
Pridať komentár (0)