Win­do­ws 10 nepat­rí vôbec na šro­to­vis­ko!

Kika Besedičová / 24. januára 2015 / Tools a produktivita

Mic­ro­soft je posled­né roky veľ­mi pod­ce­ňo­va­nou fir­mou. Mož­no by sme Mic­ro­soft mali pred­sa len začať brať váž­ne.

zdroj: youtube

Pridať komentár (0)