Win­do­ws 10: Posled­ná šan­ca Mic­ro­sof­tu je tu!

Kika Besedičová / 22. januára 2015 / Lifehacking

Mic­ro­soft vče­ra pred­sta­vil revo­lú­ciu vo vní­ma­ní vir­tu­ál­nej rea­li­ty — vlast­né oku­lia­re Holo­Lens. Na roz­diel od kon­ku­renč­ný­ch rie­še­ní doká­žu vďa­ka kom­bi­ná­cii sen­zo­rov a sys­té­mu Win­do­ws 10 oži­viť vaše oko­lie o inte­rak­tív­ne holo­gra­my.

 

Na videu bola demonštrovaná napríklad možnosť vytvárať dizajn motocykla a rovno si ho premietnuť ako hologram v životnej veľkosti napríklad vo vašej obývacej izbe. Rovnako tak bude možné virtuálne hrať Minecraft, skrátka si môžete vo svojom okolí nechať zobrazovat neexistujúce veci a interagovať s nimi. Výsledok je potom možné vytlačiť na 3D tlačiarni. Hologramy je dokonca možné vo svojom okolí počuť.

Miesto veľkého televízora napríklad postačí spustiť aplikáciu niektorej zo streamovacích služieb a vo svojich okuliaroch uvidíte na stene svojej izby virtuálnu obrazovku, na ktorej si budete môcť pustiť ľubovoľný videoobsah.

Microsoft sa snaží presvedčiť vývojárov aplikácií pre GearVR alebo Google Glass, aby prešli na HoloLens, aktuálne už na vývoji aplikácií pracujú tisícky vývojárov.

Microsoft údajne vyvíjal HoloLens v prísnom utajení tri roky, spolupracoval napríklad s NASA, ktorá okuliare zamýšľa používať na skúmanie Marsu. Okuliare HoloLens budú k dispozícii v čase uvedenia systému Windows 10.

zdroj: venturebeat, techcrunch,

Pridať komentár (0)