Ynterview.com — daj­te ľudom vedieť o vašom inter­view

Luky Gašparík Jr. / 24. januára 2015 / Tools a produktivita

Nie je inter­view ako inter­view. Ak sa stre­tá­va­te aj vy so zau­jí­ma­vý­mi ľuď­mi, pre­čo to nevy­užiť a nepo­žia­dať ich o roz­ho­vor? Čo však ďalej, keď nemá­te svoj vlast­ný blog, či inú strán­ku na kto­rej by ste ho moh­li uve­rej­niť?

Ynterview.com je nádejný slovenský projekt so zaujímavou myšlienkou. Jedná sa o medzinárodnú platformu na uverejňovanie rozhovorov. Princíp spočíva v tom, že používatelia (autori) môžu pridať svoj rozhovor v troch jazykoch. Ide o slovenčinu, češtinu a angličtinu. Rozhovor však musí mať dĺžku minimálne 500 slov a mal by obsahovať najmenej 10 otázok.

Po pridaní rozhovoru je potrebne schválenie od „šéfredaktorov“ webu. Následne je zverejnený a pripravený na šírenie. Súčasťou každého rozhovoru musí byť aj zdroj, resp. odkaz na stránku s rozhovorom. Ku každému rozhovoru je možné pridať aj youtube video, avšak nie je to povinné.

 

 

Projekt Ynterview.com vám dokonca dokáže poslúžiť v dvoch smeroch. Po prvé, ide o celkom zaujímavý kanál na cielenú marketingovú podporu rôznych produktov prostredníctvom rozhovorov vytvorených externými autormi a po druhé, môžete nahrávať a zverejňovať vlastné rozhovory so zaujímavými ľuďmi, o ktorých sa tak môže prostredníctvom tejto stránky dozvedieť aj verejnosť.

Ako sme sa dozvedeli tak cieľom tejto platformy je mať 100 000 aktívnych čítateľov a 20 pridávaných rozhovorov denne.

 

 

Takže ak nemáte dnes nič na práci, skúste niečo napísať a možno objavíte v sebe skryté vlohy žurnalistu ;)

 

Pridať komentár (0)