You­Tu­be Music Key: revo­lú­cia hudob­né­ho prie­mys­lu je tu!

Kika Besedičová / 19. augusta 2014 / Tools a produktivita

You­Tu­be, kto­rý je vlast­ne­ný Goog­lom ofi­ciál­ne spúš­ťa svo­ju novú pré­mi­ovú hudob­nú služ­bu s náz­vom Music Key. You­Tu­be sa k detai­lom odmie­tol vyjad­riť.

Jedine, čo je oficiálne potvrdené je fakt, že sa na tejto službe pracuje. YouTube Music Key môže zmeniť spôsob akým počúvame hudbu, teda minimálne aspoň na Youtube. Prečo? Lebo budete môcť počúvať hudbu na pozadí svojho mob. telefónu bez toho aby ste museli popri tom prehrávať video. Taktiež pribudne možnosť prehrávania offline. Týmto sa služba priblíži k už existujúcim hráčom ako sú Rdio, Spotify, Beats Music a Deezer.

V čom sa bude Music Key líšiť je rôznorodosť kontentu od umelcov, ktorých milujete. Napr. live vystúpenia, remixy...jednoducho hudbu, ktorú nedostanete na Spotify.

Podľa dostupných informácii by mal Music Key stáť $10 na mesiac, čo je bežná cena aj u konkurenčných služieb. Google je zároveň vlastníkom hudobnej služby Google Play Music All Access, no nie je jasné, či tieto dve dcérske firmy majú spolu súperiť, alebo sa zlúčia. 

Headquarters YouTube

Youtube: google, youtube

Pridať komentár (0)