Za gram marihuany ťa na Slovensku možno už nepošlú do väzenia. Kolíková dala na stôl dlhoočakávané zmeny

  • Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila veľkú novelu Trestného zákona
  • Zmeny sa môžu dotknúť aj oblasti drogových trestných činov
Mária Kolíková
TASR/Jaroslav Novák
  • Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predložila veľkú novelu Trestného zákona
  • Zmeny sa môžu dotknúť aj oblasti drogových trestných činov

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predkladá do medzirezortného pripomienkovania veľkú novelu Trestného zákona. Novela Trestného zákona obsahuje viacero zásadných zmien, ku ktorým sa vláda zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, či už je to podpora pri presadzovaní alternatívnych trestov, ochrana pred šírením dezinformácií, prísnejšie postihovanie environmentálnej trestnej činnosti.

Rovnako prináša aj komplexnú úpravu vo vzťahu k drogovým trestným činom. Ale reaguje aj na aktuálnu situáciu, a to zavedením nových trestných činov, ako sú napríklad podnecovanie vzbudzujúce nenávisť pre výkon povolania či šírenie nepravdivej informácie.

Kolíková volá po úprave trestov na drogy

Jednou zo zmien v Trestnom zákone je komplexná úprava drogových trestných činov, vrátane určovania množstva na účely kvalifikácie skutku a zmiernenie trestnoprávnych dopadov na užívateľov drog. 

Zmeny novela zavádza aj v oblasti drogových trestných činov, keďže podľa Kolíkovej napríklad v súvislosti s marihuanou definuje skutkovú podstatu prechovávania nepatrného množstva. Pri tejto skutkovej podstate by sa podľa ministerky nemal ukladať trest odňatia slobody.

Tým, že my zavedieme jednoznačné množstvá, vytvoríme jednoznačný priestor aj pre orgány činné v trestnom konaní, aby vedeli, ako postupovať a ako rozlišovať v tých jednotlivých prípadoch, o aký trestný čin ide,“ vysvetlila Kolíková. Dodala, že na jasnom rozlišovaní medzi dílermi drog a užívateľmi by mala byť celospoločenská zhoda.

V návrhu zákona odstránili pojem „pre vlastnú potrebu“ a „obvyklá jednorazová dávka drog“ a zároveň ustanovili presné množstvá drog, od ktorých sa následne odvíja aj trestnosť daného skutku. Po novom by sa pri prechovávaní marihuany do 1 gramu neukladal trest odňatia slobody, ale niektorý z alternatívnych trestov nespojených s odňatím slobody.

Neprimerané tresty odňatia slobody ukladané užívateľom drog v zmysle platnej úpravy nás opätovne viedli k prehodnoteniu nastavenia drogovej trestnej legislatívy. Je potrebné zdôrazniť, že držba akéhokoľvek množstva drogy ostáva naďalej protiprávnym konaním. Teda návrhom nedochádza k dekriminalizácii či legalizácii drog. Cieľom návrhu je odlíšiť postihovanie užívateľov drog od prísnejšieho postihovania dílerov drog,“ uvádza sa v návrhu Trestného zákona.

Zdroje: SITA, TASR, Facebook/ Juraj Šeliga

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie