Začiat­ky náš­ho star­tu­pu

Grigor Ayrumyan - Wezeo / 5. septembra 2014 / Tools a produktivita

Chvíľ­ku sme váha­li, pre­to­že voči súťa­žiam sme skep­tic­kí. Pove­da­li sme si však, že do toho pôj­de­me, lebo môž­me jedi­ne zís­kať — ak aj nie výhru, tak o to cen­nej­šiu skú­se­nosť. Neviem, ako to fun­gu­je v iný­ch fir­má­ch ale­bo star­tu­po­ch, no ja skú­sim popí­sať, ako k tomu pri­stu­pu­je­me my, a mož­no tým aj nie­ko­mu pomô­že­me.

 

Jednoznačný víťaz je Claude

Kedže si radi tvoríme na svoju prácu pomôcky, vyberali sme z rôznej palety produktov, ktoré máme ,,schované” pred svetom a používame ich primárne na podporu našich služieb. Claude bol z viacerých dôvodov jednoznačný víťaz.

Okrem toho, že sme ho začali vyvíjať niekedy v roku 2012, keď ešte na trhu nebola skoro žiadna konkurencia, tak je to aj nástroj, ktorý používame pri každodennej práci, pretože nám rieši množstvo problémov s vývojom, či už na našej alebo na strane klienta. Preto sme predpokladali:

  • ak je užitočný pre nás ako vývojárov, tak by mohol byť aj pre iných
  • prináša hodnotu, pretože rieši problémy z praxe a my sme na ňom závislí
  • má veľký potenciál, pretože na svete existuje zhruba len 10 relevantných konkurentov
  • cloudové služby sú na začiatku, a je len otázka času, kedy budú samozrejmosťou
  • zarába nám nepriamo peniaze, keďže nám šetrí čas, a klienti sú tak s našou prácou spokojnejší

 

Čo je to Claude?

Je to nástroj na programovanie dizajnu web stránok a webových aplikácií. Beží vo webovom prehliadači, čo umožňuje pracovať s ním odkiaľkoľvek. Vďaka jeho vlastnostiam programátor dizajnuje web stránky efektívnejšie, pričom šetrí čas, ale aj peniaze. Nástroj je prispôsobený pre potreby dizajnérov stránok a robí sa s ním jednoducho a pohodlne.

Prvé koordinačné stretnutie

Pretože sme sa ešte nezúčastnili žiadnej obdobnej súťaže, trochu nám trvalo sa v tom zorientovať. Ale pristúpili sme k tomu tak, ako ku každému projektu, ktorý realizujeme aj pre našich klientov - systematicky.

Na začiatok som predstavil hrubý plán: o akú súťaž ide, čo pre to musíme urobiť a samozrejme čo môžme získať. Pochopiteľne som bol zavalený milión otázkami typu čo, prečo, ako, načo atď. Keď sme si prešli fázou ujasňovania, pripravili sme si nasledovné:

  • zápisnicu zo stretnutia, kde sme si určovali, čo sa prebralo na meetingu a aké úlohy z neho vyplývajú pre členov tímu
  • vytvoril sa projekt v Redmine (tool na riadenie projektu, ktorý používame) a pekne sme sa ,,nataskovali”

 

Začalo sa analýzou

Kedže sme doteraz robili nástroje pre vlastné potreby, riešili sme primárne naše problémy z praxe, ktoré sa vyskytli počas výroby webov a webových aplikácií. Teraz bol však nutný systematickejší a analytickejší prístup, a preto sme pripravili:

  • internú analýzu konkurencie, pomocou ktorej sme zmapovali významnú časť konkurencie, čím sme si len potvrdili potenciál nášho produktu, aj keď ten ešte musíme potvrdiť aj na trhu. Každopádne sme ale neboli tisíci v poradí, ktorí mali podobný nápad, ale boli sme tak na tridsiatom mieste, z čoho reálnu konkurenciu pre nás predstavovalo asi 10 obdobných produktov.
  • zoznam úloh rozdelený podľa priorít bol nevyhnutnosťou, pretože času bolo málo a práce veľa. Tak sme si spísali všetko, čo nám napadlo a všetko, čo musíme urobiť, aby sme uspeli. V týchto úlohách sme si určili priority podľa toho, čo bolo povinné pripraviť na súťaž, aby sme sa mohli vôbec prezentovať a podľa toho, čo si myslíme, že by mal náš nástroj obsahovať, než uzrie svetlo sveta.

Takto nám začal boj s časom a my v ňom pokračujeme ďalej. Postupne budem odhaľovať ako sme postúpili v príprave na súťaž a aké prekážky sme museli prekonať v ceste za dosiahnutím nášho cieľa. Ak ťa zaujíma osud Claude, prihlás sa do newslettru na myclaude.com, kde ťa budeme informovať. Držte nám palce, ideme do boja!

 

Zdroj: Wezeo.blog.sk

Pridať komentár (0)