Zapoj sa do súťa­že Slo­vak Uni­ver­si­ty Star­tup Cup 2017

Zuzana Kotuliaková / 14. mája 2017 / Zo Slovenska

zdroj: archív Slovak University Startup Cup 2017

Cie­ľom pro­jek­tu Slo­vak Uni­ver­si­ty Star­tup Cup 2017 je oce­niť a pod­po­riť mla­dú gene­rá­ciu pod­ni­ka­te­ľov, kto­rí majú ino­va­tív­ne nápa­dy a myš­lien­ky. Záro­veň im to má pomocť pri trans­for­má­cii ich ino­va­tív­ny­ch rie­še­ní do reál­ne­ho pod­ni­ka­nia.

Študentské startupy s najvačším potenciálom vyberie komisia zložená zo skúsených, úspešných podnikateľov, ako aj zástupcov našich reklamných partnerov, mediálnych partnerov ako aj spolupracujúcich organizácií.

foto: archív Slovak University Startup Cup 2017 

Komisia vyhodnotí pať najlepších študentských startupov podľa jednotlivých kategórií:

a) Veda, medicínske technológie
b) Informačné technológie, mobilné technológie, web
c) Priemyselné technológie, technické riečenia, robotika
d) Životné prostredie, zelené technológie
e) Otvorená kategória pre ostatné nápady

foto: archív Slovak University Startup Cup 2017 

Z týchto 5 víťazov jednotlivých kategórií, ktorí budú vyhlásení a odmenení na slávnostnom evente  vyberie absolútneho víťaza, ktorý bude reprezentovať Slovensko na celosvetovej súťaži University Startup World Cup 2017 v septembri v Kodani.

Strávi tu pať dní spojených s top mentoringovým programom, s možnosťou networkingu so študentskými startupmi z celého sveta ako aj s možnosťou prezentácie svojho startupu pred európskymi finančnými investormi. Tomu sa hovorí výzva. :)

 Viac informácii nájdete na www.studentstartup.sk. Uzávierka prihlášok je 31.5. 2017

Zdroj: Tlačová správa Slovak University Startup Cup 2017

Pridať komentár (0)