Žiaci budú v budúcnosti potrebovať viac digitálnych a programovacích zručností

  • Zručnosti, ktoré sú momentálne vysoko cenené nebudú musieť v budúcnosti stačiť
  • Microsoft sa preto rozhodol pomáhať študentom so zručnosťami, ktoré budú potrebovať
  • Medzi takéto zručnosti patrí aj myslenie v algoritmoch
building-1011876_1920
Pixabay
  • Zručnosti, ktoré sú momentálne vysoko cenené nebudú musieť v budúcnosti stačiť
  • Microsoft sa preto rozhodol pomáhať študentom so zručnosťami, ktoré budú potrebovať
  • Medzi takéto zručnosti patrí aj myslenie v algoritmoch

Doba sa neustále vyvíja a zručnosti, ktoré sa cenia aktuálne môžu o pár rokov zastaralé alebo úplne nepotrebné. Podobný názor má aj firma Microsoft, ktorá si myslí, že budúcnosťou sú digitálne zručnosti ako je napríklad myslenie v algoritmoch.

Preto sa rozhodli zorganizovať workshop o programovaní pre školáčky, ktorý prebehol pod taktovkou šéfa Microsoft pre Čechy a Slovensko, Rudofla Urbáneka. Tento netradičný workshop prebehol ako súčasť celosvetovej iniciatívy Hodina kódu – Hour of Code, v rámci týžd§a vzdelávania a informatiky. 

Microsoft sa tejto iniciatívy zúčastňuje každoročne, aby podporil dôležitosť digitálnych zručností a zapájanie dievčat do sveta IT.

Keď sa dnešní prváci stanú absolventmi, svet bude úplne iný, než zažili ich učitelia a my rodičia. Spôsob komunikácie, vzťahy medzi ľuďmi aj pracovný trh si budú vyžadovať úplne iné znalosti a zručnosti. Programovanie už nebude považované za špecializovanú činnosť, ale bude jednou zo základných zručností ako čítanie alebo písanie. V Microsofte veríme, že veľké technologické spoločnosti majú byť partnerom verejného sektora a škôl, aby zasiahli čo najviac študentov a učiteľov pri šírení počítačových znalostí,“ hovorí šéf Microsoftu pre ČR a SR Rudolf Urbánek. 

Podľa riaditeľa Microsoftu pre ČR a SR, Rudolfa Urbáneka, má firma v pláne spolupracovať aj so štátnymi inštitúciami, vrátane Ministerstvom školstva, s ktorým momentálne rokuje o novom memorande o spolupráci. Diskusie vedú aj na úrovni škôl a zapájajú do nich aj vyučujúcich. I keď priznáva, že situácia sa zlepšuje, ale nutnosť naučiť sa programovanie a digitálne zručnosti, či práca s umelou inteligenciou sa do budúcnosti bude len zvyšovať.

Dôležitosť získavania digitálnych zručností pre súčasných školákov potvrdzuje aj tohtoročný prieskum Microsoftu a konzultačnej spoločnosti McKinsey & Company nazvaný Trieda roku 2030. Prieskum mapoval, čo môžeme urobiť pre to, aby dnešní školáci uspeli v živote a akú úlohu pri tom zohrajú technológie.

S rastom automatizácie bude prudko rásť ponuka pozícií vyžadujúcich schopnosti riešiť problémykritické myslenie a tvorivosť. A na 30 až 40 percent pracovných miest budú potrebné vyslovene sociálno-emocionálne zručnosti ako napríklad schopnosť samostatne sa manažovať, budovať vzťahy, zodpovedne sa rozhodovať alebo sociálne povedomie.

Hoci niektorí rodičia či učitelia si myslia, že digitálna transformácia ešte len príde, nie je to pravda. Už teraz máme smart technológie, ktoré prepájajú s mobilmi napríklad autá, chladničky, svetlá v interiéri. Čoraz viac každodenných vecí sa bude ovládať cez aplikácie  a dnešný školák, ktorý sa dostane o pár rokov do zamestnania, by ich mal vedieť ovládať. Množstvo zamestnaní bude vyžadovať práve myslenie v algoritmoch, ktoré učíme aj cez rôzne podujatia o programovaní,“ vysvetľuje Zuzana Molčanová, manažérka programov pre učiteľov Microsoft ČR a SR.

Taktiež dodáva, že Microsoft sa snaží pracovať aj so školami, učiteľmi a študentmi v rámci iniciatívy Vzdelávame pre budúcnosť. Konkrétne školy, ktoré s nimi  spolupracujú opisuje ako pionierov v zavadzaní nových postupov a digitálnych technológií do vzdelávania. Ďalej pre komunitu inovatívnych  učiteľov organizujú pravidelné workshopy, a tí ďalej šíria to čo sa naučia v rámci siete Microsoft education experts. Pre študentov zas majú pripravené vzdelávacie aktivity, na to používajú Minecraft education edition, ktorá je na to špeciálne určená a pracuje s blokovým kódom. 

 

Zdroj: TS Microsoft

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech