Žiakom slovenských škôl pribudne nový predmet, budú sa učiť o folklóre

  • Absolovať ho nebudú musieť všetci študenti, folkloristika bude voliteľný predmet
  • Na Slovensku sa už druhý rok vyučuje na niekoľkých základných školách
  • Folkloristika spája hudobné, tanečné, spevácke a zvykoslovné prejavy zo života ľudu v minulosti
folklor
Pixabay
  • Absolovať ho nebudú musieť všetci študenti, folkloristika bude voliteľný predmet
  • Na Slovensku sa už druhý rok vyučuje na niekoľkých základných školách
  • Folkloristika spája hudobné, tanečné, spevácke a zvykoslovné prejavy zo života ľudu v minulosti

Slovenskí žiaci základných škôl sa budú môcť po novom naučiť viac o našich zvykoch a tradíciách z minulosti. Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pripraví učebné osnovy voliteľného predmetu zameraného na folkloristiku a ľudovú výchovu. Upozornil na to portál teraz.sk.

Tento predmet sa už druhý rok vyučuje v niekoľkých základných školách v Trenčianskom samosprávnom kraji. Dohodli sa na tom riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a autorka školského vzdelávacieho programu, ktorá predmet vyučuje v prvom ročníku základnej školy.

Skúsenosti s vyučovaním tohto predmetu zatiaľ v prvom ročníku primárneho vzdelávania potvrdzujú, že žiaci sa prostredníctvom tohto predmetu učia úcte a skromnosti, šikovnosti, kreativite, vzájomnej pomoci a rešpektu,“ uviedol pre teraz.sk Ľ. Hajduk.

ŠPÚ pripraví koncepciu, aby sa folkloristika dostala aj do sekundárneho vzdelávania. Podľa Ľ. Hajduka rátajú aj s vytvorením vzdelávacích programov pre učiteľov a organizovaním školiacich seminárov pre učiteľov. Učebné osnovy by mali byť oznámené v máji budúceho roku na webe Štátneho pedagogického ústavu.

Folkloristika, resp. ľudová výchova spája hudobné, tanečné, spevácke a zvykoslové prejavy zo života ľudu v minulosti. Predmet ľudová výchova sa zameriava na komplexné poznanie tradičnej ľudovej kultúry vo vlastnom regióne.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech