Získaj prax a uč sa od expertov. Lidl do slovenských škôl priniesol predmet Retail Academy

  • Lidl priniesol do slovenských škôl Retail Academy
  • Ich prednášky sú obohatené o exkurzie a workshopy s expertmi pre danú oblasť
  • Ako predmet spojený s reálnou praxou funguje, sme sa porozprávali so Zuzanou Baloghovou, vedúcou HR úseku Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Retail Academy Sereď
Retail Academy Sereď
  • Lidl priniesol do slovenských škôl Retail Academy
  • Ich prednášky sú obohatené o exkurzie a workshopy s expertmi pre danú oblasť
  • Ako predmet spojený s reálnou praxou funguje, sme sa porozprávali so Zuzanou Baloghovou, vedúcou HR úseku Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Štúdie hovoria, že študenti zabudnú 56 % toho, čo sa naučili, do 1 hodiny, 66 % po jednom dni a 75 % po šiestich dňoch. No, ak je hodina zaujímavá a snaží sa ťa niečo naučiť atraktívnejším štýlom, zapamätáš si toho oveľa viac.

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave a po novom aj na na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre pribudol predmet, ktorý bude baviť všetkých, ktorí chcú preraziť v obchode. Predmet Retail Academy má prednášky obohatené o exkurzie a workshopy s expertmi, a to z oblastí HR, komunikácie, administratívy, nákupu, predaja a centrálnych služieb. Navyše študentom ponúka aj praktické skúsenosti.

Tento ekonomický predmet organizuje známy potravinový reťazec Lidl. Učia ho priamo ich vrcholoví zamestnanci, takže sa od nich naučíš, ako všetko v praxi funguje. Má kapacitu 20 – 25 študentov a väčšinou sa naplní hneď po zverejnení kurzu. Ak ťa zaujíma, dozvieš sa o ňom viac v našom rozhovore so Zuzanou Baloghovou.

zdroj: LIDL

Ako dlho už predmet Retail Academy na slovenských univerzitách funguje?

Retail Academy má na Slovensku už 5-ročnú tradíciu, čo nás veľmi teší. Najskôr sme predmet spustili na Ekonomickej univerzite a tento rok aj na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.

Koľko študentov ho už úspešne absolvovalo?

Za všetky semestre to bolo okolo 200 študentov.

Prezraďte, ako vyzerá výučba tohto predmetu?

Vyučuje sa diskusným spôsobom. Zástupca našej spoločnosti prezentuje svoju tému, pričom je stále priestor na kladenie a zodpovedanie otázok študentov či našich odborníkov. Súčasťou hodiny môžu byť aj praktické cvičenia, ktoré dopĺňajú teoretickú prednášku.

Nie je však teória ako teória, ak si predstavujete prednášky z učebnice, tak to tak nie je. Je to skôr zdieľanie best practice a overených skúseností z profesionálneho života.

Hovoríte o praktických školeniach. Vedeli by ste uviesť príklad? 

Súčasťou vyučovania je napríklad prehliadka nášho logistického centra v Seredi. Samotnú prehliadku, počas ktorej študenti vidia, ako sa robí kontrola čerstvosti ovocia/zeleniny, dopĺňa aj teoretická prednáška na tému logistika. Vyskúšať si môžu aj čo-to z projektového manažmentu či tvorbu Canvas na projektoch.

Beriete študentov tohto predmetu aj na stáž do firmy?

Motivujeme študentov, aby sa uchádzali o stáž u nás. Prezentujeme im voľné pozície pre stážistov a určite nás to poteší. Sama mám zážitky, kedy ma študenti po prednáške oslovili a prejavili záujem stať sa naším kolegom. Je však dôležité povedať, že nábor nie je prvým plánom tohto projektu. Retail Academy je odpoveďou na potrebu podporiť naše vzdelávacie inštitúcie tak, aby absolventi mali väčší prehľad a boli pripravenejší stať sa pridanou hodnotou pre spoločnosť bez ohľadu na to, pod hlavičkou ktorého zamestnávateľa hodnoty tvoria.

Hrá vo výberovom procese aj to, či človek absolvoval váš predmet?
Vždy veľmi oceníme, keď je medzi uchádzačmi práve študent Retail Academy.

Organizujete v rámci predmetu školenia v centrále Lidl?

Študenti Retail Academy majú možnosť prísť k nám do centrály a zúčastniť sa na diskusii s konateľmi našej spoločnosti a pozrieť sa, ako to u nás v centrále vyzerá a čomu sa tu venujeme. Ak si to ich hodnotenie záverečnej práce vyžaduje, majú študenti možnosť komunikovať s našimi kolegami, ktorí sú odborníkmi na ich tému.

Kto školí žiakov? Akých zamestnancov na univerzity posielate?

Dbáme na to, aby ten, kto sa pred študentov postaví, mal študentom čo povedať. Prednášať chodia naši top manažéri, to znamená naši najvyšší odborníci pre danú tému. Diskusie po sérii prednášok vedú naši konatelia.

Ako k študentom pristupujú vyučujúci počas plnenia praktických úloh?

Vyučujúci, ako aj zástupcovia našej spoločnosti, so študentmi komunikujú, nechávajú im priestor na vlastné nápady a sú otvorení každej konzultácii. Snažíme sa udržať uvoľnenú atmosféru, byť študentom „dostupní“ tak, aby sa nebáli pýtať či povedať svoj názor. Vieme, že predmet Retail Academy sa naplní takmer okamžite po jeho uverejnení. Dokonca aj vtedy, ak nie je povinne voliteľný, ale študenti sa na ňom zúčastňujú na dobrovoľnej báze.

Čo vidíte za týmto úspechom?

Vrátim sa o pár otázok späť, keď som hovorila o tom, že naším zámerom nie je prvoplánovo naberať zamestnancov a kresliť im ideálny svet. Za študentmi ideme autenticky, s overenými skúsenosťami, tak, aby sme im pomohli zorientovať sa, nadobudnúť širší prehľad a neskôr uspieť na trhu práce a pri výkone povolania.

Na Ekonomickej univerzite sú však aj predmety, na ktoré je Retail Academy napojená, a to Podnikanie v praxi v 2. ročníku a Odborná prax v 3. ročníku.

Čo potrebuje žiak splniť, aby predmet absolvoval?

Aby študent úspešne absolvoval predmet, musí aktívne pracovať v tíme na riešení zadaného projektu počas celého semestra. Počas riešenia potrebuje naštudovať odbornú literatúru, urobiť si vlastný prieskum a tiež komunikovať s kompetentným odborníkom zo spoločnosti Lidl na danú tému. Každý tím musí priebežne prezentovať svoje výsledky a na záver obhájiť svoje riešenie pred zástupcami spoločnosti Lidl a vyučujúcimi. Hodnotíme každý tím ako celok, takže každý člen tímu bude mať rovnaké hodnotenie. Počas celého semestra využívame platformu Talentway.net, kde tímy vidia svoje priebežné hodnotenie v jednotlivých etapách tvorby projektu, ktoré pozostáva z hodnotenia hĺbky spracovania témy, originálnosti riešenia, tímovej práce a kvality prezentácie.

Čo si myslíte, že je pre nich najväčším prínosom?

Možnosť stretnúť sa a môcť diskutovať s top manažérmi významnej medzinárodnej spoločnosti o ich práci, vidieť zápal pre svoj odbor a pre svoju firmu. Veríme, že vďaka RA im začnú rýchlejšie do seba zapadať časti skladačky, ktorú nazývame biznis.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK