Zis­tiť úro­veň stre­su cez foto­apa­rát smart­fó­nu? To doká­že slo­ven­ská apli­ká­cia, kto­rá hľa­dá pod­po­ru na Indie­go­go!

Rišo Néveri / 3. novembra 2014 / Business

Na Indie­go­go sa obja­vil nový slo­ven­ský pro­jekt so zame­ra­ním na zdra­vie, nesú­ci názov Heal Your­self. 7 ambi­ci­óz­ny­ch mla­dý­ch ľudí sa sna­ží zme­niť spô­sob akým sa lie­či­me a čo lie­či­me. S apli­ká­ci­ou sa sna­žia zdô­raz­niť, že dôle­ži­té je lie­čiť prí­či­nu cho­rôb nie (len) násled­ky! Potreb­né inves­tí­cie na dokon­če­nie základ­nej web apli­ká­cie odhad­li na 15 000 ame­ric­ký­ch dolá­rov.

 

Na čelo sedem členného tímu sa postavil Roman Koci - CEO Logamic Ltd. “Po 11 očných operáciách v mojom detstve som stratil zrak, avšak veriť, že svoj zrak dokážem navrátiť, som nikdy neprestal! Po 15 rokoch rokoch neustáleho študovania a skúšania som narazil na spôsob akým pomôcť sebe aj ostatným.”  

 

Roman a jeho tím čerpal z vedeckých výskumov svetových univerzít ako Harvard a Stanford, ktoré dokazujú, že telo má užasnú schopnosť uzdraviť samé seba pokiaľ veríte v správne myšlienky a odbúrate prekážky, ktoré túto schopnosť blokujú. Cieľom aplikácie je používateľom ušetriť dni študovania vedeckých prác, výskumov a kníh na tému uzdravenia sa a ponúknuť tieto informácie v jednej aplikácii.  

 

 

Viac než 80% chorôb modernej doby je spôsobených nejakým druhom stresu. Základnou myšlienkou je problém riešiť v koreni a nie iba jeho následky. “Váš imunitný systém vie ako bojovať proti rakovine, vírusom a baktériám. Robí to každý deň ak telo nie je vystavené a potláčané stresom.” Aplikácia Heal Yourself pomocou inteligentných algoritmov stres identifikuje a pomôže vám zbaviť sa ho. Appka by tak pomohla nie len riešiť už existujúce problémy ale predísť budúcim problémom prevenciou a odstránením stresu. Nič však nie je úplne automatické a práve preto tu prichádza do obrazu vaše chcenie. Bude vás viezť správnym smerom avšak kroky musíte spraviť vy.

 

Základným cieľom je vyzbierať 15 000 dolárov - potrebné financie pre spustenie minimálneho produktu vo forme personalizovanej webovej aplikácie. Táto čiastka je zároveň minimálnou sumou pre akékoľvek pridelenie financíí tímu. Pokiaľ túto hranicu nedosiahnu, peniaze sa k ním nedostanú. Pre dokončenie celého projektu, čiže aplikácií pre platformy Android a iOS, prístupných vo všetkých jazykoch a zaplatenie marketingu by tím potreboval ideálne 100 000 dolárov. Prispieť k uskutočneniu aplikácie môžete na stránke kampaňe, kde sa dozviete aj bližšie informácie.

Tím za Heal Yourself projektom

Pri dosiahnutí základného cieľa bude prístupná písaná a audio príručka, ktorá vysvetľuje potrebné informácie, funkcia, ktorá vám pomôže identifikovať zdroje stresu a sprievodca, ktorý vám v procese uzdravenia bude k dispozícii a pomôže vám v novom začiatku. Pre iOS aplikácie si tím stanovil hranicu 35 000 dolárov a 60 000 pre Android aplikácie. Zaujímavosťou aplikácií je určite funkcia, ktorá vám priložením prstu ku fotoaparátu zariadenia zistí úroveň stresu z vášho krvného tlaku.


Uvidíme ako sa projektu zadarí. Zatiaľ však tímu môžeme pomôcť tým, že o kampani dáme vedieť širšej verejnosti. Preto ak sa vám tento nápad páči zdieľajte a odporučte ho :). Heal Yourself môžete sledovať aj na webstránke projektu alebo facebooku.

Support great Slovak ideas!

Pridať komentár (0)