10 faktov o japonskom vzdelávacom systéme, ktorý môžeme Japoncom závidieť

  • Japonci sú známi svojou nadpriemernou inteligenciou, presnosťou a zdvorilosťou. Môže za to predovšetkým unikátny vzdelávací systém, ktorým sa tento národ odlišuje od zvyšku sveta.
collageupityirzfghj
files.brightside.me/files.brightside.me
  • Japonci sú známi svojou nadpriemernou inteligenciou, presnosťou a zdvorilosťou. Môže za to predovšetkým unikátny vzdelávací systém, ktorým sa tento národ odlišuje od zvyšku sveta.

1. Najprv výchova, potom vzdelávanie

zdroj: files.brightside.me

Žiaci japonských škôl nemajú do štvrtého ročníka okrem malých testov žiadne skúšky. Japonci totiž veria, že úlohou školy je počas prvých troch rokov vštiepiť deťom predovšetkým dobrú výchovu a rozvíjať ich charakter. Deti sú preto vychovávané tak, aby rešpektovali ostatných a mali úctu ku zvieratám a prírode. Učia sa veľkorysosti, empatii, sebaovládaniu a spravodlivosti.

2. Školský rok začína 1. apríla

zdroj: files.brightside.me

Kým väčšina škôl a univerzít začína školský rok v septembri alebo októbri, japonské deti prvýkrát prekračujú prah školy a apríli. Prvý deň školy sa tak začína v jednom z najkrajších období roka, v čase kvitnutia čerešňových kvetov. Akademický rok má tri trimestre: od 1. apríla do 20. júla, od 1. septembra do 26. decembra a od 7. januára do 25. marca. Japonskí študenti majú v lete 6 týždňov prázdnin, a okrem toho dvojtýždňové prázdniny v zime a na jar.

3. Väčšina japonských škôl nezamestnáva upratovačov, pretože študenti po sebe upratujú sami

zdroj: files.brightside.me

V japonských školách je samozrejmosťou, že študenti musia učebne, jedálne a dokonca aj toalety vyčistiť sami. Pri čistení majú podelené úlohy a sú rozdelení do malých skupín. Japonci totiž veria, že takýmto spôsobom deti naučia, aby vedeli pracovať v tíme a vzájomne si pomáhali. Okrem toho sa takto naučia rešpektovať svoju prácu a prácu ostatných.

4. V japonských školách jedia študenti obed v triede

zdroj: files.brightside.me

Japonské školstvo robí maximum preto, aby mali študenti zdravú a vyváženú stravu. Obed pre študentov preto varia podľa štandarizovaného menu nielen kvalifikovaní kuchári, ale aj špecialisti na zdravú výživu. Obed jedia všetci študenti v triede spolu so svojím učiteľom, pretože takýmto spôsobom sa upevňujú ich vzájomné vzťahy.

5. Mimoškolské aktivity sú v Japonsku veľmi obľúbené

zdroj: files.brightside.me

V snahe dostať sa na dobrú strednú školu sa väčšina japonských žiakov zúčastňuje aj mimoškolských kurzov, ktoré sa konajú vo večerných hodinách. Vidieť skupinky detí, ktoré sa neskoro večer vracajú z mimoškolského vyučovania, preto v Japonsku nie je nič nezvyčajné. Japonskí študenti majú 8 hodinové vyučovanie, avšak okrem toho študujú aj po škole a cez víkendy. Preto takmer nikdy neopakujú ročník.

6. Okrem tradičných predmetov sa učia aj japonskú kaligrafiu a poéziu

zdroj: files.brightside.me

Školy učia deti rešpektovať japonskú kultúru a staré tradície. Shodo, teda japonská kaligrafia, spočíva v namáčaní bambusového štetca do atramentu a následnom písaní symbolov na ryžový papier. Haiku je zasa forma poézie, ktorá využíva jednoduché výrazy na sprostredkovanie silných emócií čitateľom.

7. Takmer všetci žiaci musia nosiť školskú uniformu

zdroj: files.brightside.me

Takmer všetky stredné školy vyžadujú, aby ich študenti nosili školské uniformy. Tradičná japonská uniforma pozostáva z oblečenia vojenského štýlu pre chlapcov a námorníckeho štýlu pre dievčatá. Cieľom nosenia školských uniform je odstrániť sociálne rozdiely medzi jednotlivými študentami a podporiť ich komunitné zmýšľanie.

8. Školská dochádzka v Japonsku je na úrovni 99,99%

zdroj: files.brightside.me

Aj keď sa v našich končinách so záškoláctvom stretávame pomerne často, Japonskí študenti poza školu nechodia a v škole sú vždy načas. Až 91 % japonských študentov tvrdí, že nikdy neignorovali to, čo učiteľ práve prednášal. Koľko krajín sa môže pochváliť takou štatistikou?

9. Jediný test rozhodne o budúcnosti študentov

zdroj: files.brightside.me

Na konci strednej školy musia všetci študenti absolvovať veľmi dôležitú skúšku, ktorá v podstate rozhodne o ich budúcnosti. Študent sa môže rozhodnúť iba pre jednu vysokú školu, na ktorú by chcel ísť, a aby sa mu to podarilo, musí dosiahnuť požadované skóre. Pokiaľ sa mu to nepodarí, pravdepodobne sa na vysokú školu nedostane. Konkurencia je veľmi vysoká, pretože len 76% absolventov stredných škôl pokračuje v ďalšom vzdelávaní. Niet divu, že sa táto skúška nazýva aj „pekelná skúška“.

10. Vysoká škola je najlepšia dovolenka v živote človeka

zdroj: files.brightside.me

Po tom, ako študent zvládne „pekelnú skúšku“, čaká ho zaslúžená malá pauza. Vysoká škola je v Japonsku často považovaná za najlepšie roky v živote človeka a Japonci toto obdobie s obľubou nazývajú aj prázdninami pred pracovným životom.

zdroj článku: brightside.me 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech