10 rokov utajovaná katastrofa: Vallo reaguje na ekologickú pohromu v Bratislave, potvrdili sa jeho najhoršie obavy

  • 10 rokov utajovaná štúdia odhalila ekologickú katastrofu v hlavnom meste Slovenska
  • Atrazín, toluén, arzén, olovo, benzén, PCB. To je príklad látok, ktorými je kontaminovaný areál Istrochemu
  • Odtiaľ sa tieto jedy pôdou a podzemnými vodami šíria ďalej a ohrozujú obývané oblasti a zdroje pitnej vody, zdravie a životy
Ilustračný: TASR/Dano Veselský,Henrich Mišovič
  • 10 rokov utajovaná štúdia odhalila ekologickú katastrofu v hlavnom meste Slovenska
  • Atrazín, toluén, arzén, olovo, benzén, PCB. To je príklad látok, ktorými je kontaminovaný areál Istrochemu
  • Odtiaľ sa tieto jedy pôdou a podzemnými vodami šíria ďalej a ohrozujú obývané oblasti a zdroje pitnej vody, zdravie a životy

V areáli firmy Istrochem v Bratislave došlo počas desiatich rokov k znečisťovaniu životného prostredia, ktoré hraničí s ekologickou katastrofou. Oznámil to Erik Baláž z mimoparlamentnej strany Spolu.

Odborníčka strany na životné prostredie Tamara Stohlová doplnila, že v areáli došlo ku kontaminácii podzemnej vody a zistila sa tam prítomnosť látok, ako sú benzén, atrazín či olovo, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie.

Hlavné mesto na základe viacerých informácií už minulý rok oznámilo v zmysle zákona podozrenie o znečistení podzemných vôd v lokalite Žabí majer. 

„Oznámili sme to na príslušný kompetentný úrad – Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany, ktorých úlohou je podnet bezodkladne preveriť. Zároveň mesto písomne informovalo aj MŽP SR, Sekciu geologických činností a ponúklo poskytnutie súčinnosti pri riešení tejto udalosti,“ objasňuje primátor mesta Matúš Vallo.

zdroj: TASR/Ivan Majerský

Matúš Vallo v tomto kontexte víta zverejnenie výsledkov geologického prieskumu. Potvrdzuje to podľa neho oprávnenosť obáv, ktoré mesto malo už v minulosti.

„Aj keď v čase, keď sme sa o lokalitu zaujímali, netušili sme, že rozsah tejto environmentálnej záťaže má až tak veľký rozmer. Je pre nás nepochopiteľné, ako mohla spoločnosť Istrochem 10 rokov tajiť tak závažné skutočnosti o rizikách na zdravie a životy Bratislavčaniek a Bratislavčanov,“ hovorí Vallo.

Primátor zároveň podotkol, že odstraňovanie starých environmentálnych záťaží je v zmysle zákona povinnosťou štátu, v tomto prípade MŽP SR, nie samosprávy. Napriek tomu je Mesto Bratislava pripravené na odstránení tejto záťaže aktívne spolupracovať.

Ako sa dá nevšimnúť ekologická katastrofa v centre mesta?

Geologický prieskum, ktorý bol v tejto veci vykonaný, je starší ako desať rokov. Podliehal však utajeniu a k jeho odtajneniu došlo v stredu 3. júna, priblížil Baláž. Podľa Stohlovej tento prieskum preukázal znečistenie v takom rozsahu, ako nikto neočakával, a je možné v tejto súvislosti hovoriť o ekologickej katastrofe.

zdroj: TASR/ František Iván

Vo viacerých lokalitách bolo cítiť zápach, ktorý bolo ťažké zniesť. K tomuto znečisteniu dochádzalo počas celej výroby v areáli, v ktorom sa vyrábali pesticídy, hnojivá, trhaviny či kyselina sírová, priblížila Stohlová a dodala, že v areáli sa narábalo nešetrne so životným prostredím a dochádzalo k znečisteniu vody, pôdy či vzduchu.

Baláž to označil za dobrý príklad toho, ako môže ignorovanie ochrany životného prostredia spôsobovať značné problémy. V tejto súvislosti vyzval ministra životného prostredia Jána Budaja, aby začal konať a aby za týmto účelom aktivizoval všetky ľudské a finančné zdroje.

Tiež budeme presadzovať zmenu legislatívy, aby v budúcnosti k utajeniu takýchto prieskumov nedochádzalo. Budeme zároveň preverovať, či táto kauza môže mať nejaké trestnoprávne dôsledky,uzavrel podpredseda strany Spolu.

Zdroje: SITA, Spolu

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK