15 doko­na­lých miest, ktoré by si mal nav­ští­viť pred tým, ako sa tam nahrnú turisti

Veronika Horváthová, existuje.sk / 23. septembra 2016 / Zaujímavosti

Dovo­lenku si často vybe­ráme podľa aktu­ál­nej ponuky alebo máme obľú­bené miesta, kam pra­vi­delne jaz­díme. Ria­dime sa predsa hes­lom “keď tam je veľa ľudí, tak to tam bude dobré”. No nie vždy je to pravda. Na svete je veľa miest, ktoré turisti ešte neob­ja­vili a mohli by sme ich doslova pome­no­vať raj na zemi. 

Jose Igna­cio, Uru­guaj

Koh Rong, Kam­bo­dža

Ban­gla­déš

Sofia, Bul­har­sko

Amber­gris Caye, Belize

Burma

Roatan, Hon­du­ras

Apu­lia, Talian­sko

Zambia a Zim­babwe

Busan, Južná Kórea

Manila, Fili­píny

Phu Quoc, Viet­nam

York, Veľká Bri­tá­nia

Kep, Kam­bo­dža

Sali­nas Gran­des, Argen­tína

вы э т Ёв сна пыж 31
Pridať komentár (0)