19 ilus­trá­cii, kto­ré zachy­tá­va­jú evo­lú­ciu ako osla­vu dňa Char­le­sa Dar­wi­na

Lukáš Dubovský / 13. februára 2016 / Tech a inovácie

Vče­ra by mal naro­de­ni­ny otec myš­lien­ky evo­lú­cie Char­les Dar­win, tiež zná­my pre svo­ju prie­kop­níc­ku kni­hu “O pôvo­de dru­hov”. Pub­li­ko­va­ná bola v roku 1859.

Evo­lú­cia však môže mať mno­ho podôb, kto­ré si na osla­vu toh­to dňa môže­me pred­sta­viť.

maentis_survival__700image__700HomoEcoSapiens__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day-211__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day-111__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day-38__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day-33__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day-32__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day-30__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day-29__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day-26__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day-25__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day-24__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day-22__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day-18__700funny-satirical-evolution-charles-darwin-day__700evolution1__700Vedelisteže.sk

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: boredpanda.com

Pridať komentár (0)