221 mili­ó­nov aktív­ny­ch uží­va­te­ľov? Twit­ter je tu v plnej sile

Kika Besedičová / 30. júla 2014 / Tools a produktivita

Pre­vádz­ko­va­te­lia sociál­ne sie­te pred pár hodi­na­mi odha­li­li výsled­ky hos­po­dá­re­nia za dru­hý kvar­tál. Twit­ter v ňom utŕ­žil 312 mili­ó­nov dolá­rov, čo zna­čí 124% medzi­roč­ný nárast. Fir­ma ale skon­či­la v stra­te 145 mili­ó­nov, vla­ni v rov­na­kom čase to bolo len 42 mili­ó­nov.

Twitteru ale rastú (a nie neopodstatnené) náklady, napríklad do výskumu a vývoja firma napumpovala 177 miliónov, no vlani len tretinu. Trojnásobok oproti vlaňajšku prehltol aj marketing.

Hlavným zdrojom príjmov je reklama, tá do kasy priniesla 277 miliónov (129% medziročný rast). Štyri pätiny reklamných tržieb majú na svedomí mobily. Zo Spojených štátov pochádza 67% tržieb z reklamy, hoci odtiaľ pochádza len 22% užívateľov.

Celkovo má Twitter 271 miliónov, ktorí sa pripoja aspoň raz do mesiaca, to je o štvrtinu viac ako vlani. Štyria z piatich twitter userov sa pripájajú z mobilu, celkom 211 miliónov užívateľov používa mobilnú verziu. Všetci používatelia dohromady pozrú timeline 173 miliardkrát mesačne :). Za každých 1000 zhliadnutí, Twitter utŕžil v priemere 1,6 dolára.

Good Job!

Zdroj: twitter

Pridať komentár (0)