5G má byť v roku 2020 štan­dar­dom

Michal Tomek / 3. júna 2014 / Tools a produktivita

Japon­ská vlá­da sa plá­nu­je stret­núť so zástup­ca­mi súkrom­né­ho sek­to­ra. Dôvo­dom je spo­lu­prá­ca na vybu­do­va­ní naj­rých­lej­šej inter­ne­to­vej sie­te na sve­te.

 

Japonsko má ambíciu stať sa lídrom v rýchlosti internetového pripojenia. Do roku 2020 chce zaviesť 5G sieť v celej krajine. Tá by mala mať neporovnateľne vyššiu rýchlosť než je súčasná 4G sieť – približne 10 GB za sekundu.

Krajina tým chce nastaviť určitý štandard celému svetu, ktorý by ju mal nasledovať. Je pravdou, že viaceré krajiny, či už v Európe alebo napríklad Južná Kórea, sú na podobnej úrovni vývoja 5G siete ako Japonsko, no žiadna zatiaľ neprišla s oficiálnym vyjdrením alebo konrétnymi termínmi.

Japonské ministerstvo komunikácie sa stretne s najväčšími mobilnými spoločnosťami – NTT Docomo, KDDI a SoftBank, aby prediskutovali ďalšie kroky. Docomo už robí výskum práve v oblasti 5G.

Súčasťou debát by mali byť aj výrobcovia hardvéru. Medzi nimi Panasonic, Fujitsu či Sharp. Vláda by chcela nájsť financie na podporu tohto projektu už v rozpočte na rok 2015. Do vývoja by sa mali zapojiť aj univerzity a spolupracovať práve s komerčným sektorom. 

Kto vie, možno naozaj budeme do roku 2020 môcť pozerať ultra HD filmy v super kvalite a (takmer) rýchlosti svetla. Streamovanie 10 GB za sekundu bude iba mihnutím oka. 

 

Ako bude vyzerať 5G sieť?

 

Zdroj: listofimages.com, nikkei.com

Pridať komentár (0)