6 apli­ká­cií pre star­tu­pé­rov

Rišo Néveri / 9. septembra 2014 / Business

Byť efek­tív­nej­ším, lep­šie pocho­piť svoj tím, zlep­šiť a zjed­no­du­šiť spo­lu­prá­cu… apli­ká­cie exis­tu­jú na kade­čo. Je ich však toľ­ko, že o väč­ši­ne sme ani nepo­ču­li. Roz­ho­dol som sa Vám — star­tu­pis­tom v skrat­ke pri­blí­žiť zopár menej zná­my­ch apli­ká­cií, kto­ré by vám moh­li pri kaž­do­den­nej prá­ci pomôcť. 

 

producteev logo

     Producteev - manažment, organizácia tímu, to-do tracking

Manažment tímu, plánovanie projektov, zadávanie a sledovanie úloh. To všetko môže prerásť cez hlavu. Pre tento typ chaosu tu je Producteev. Jednoduchá a intuitívna aplikácia, ktorá sa zameriava na tímové projekty, prideľovanie úloh členom tímu a sledovanie ich progresu. To všetko v jednom prostredí, kde máte po ruke mnoho funkcíí, ktorými zjednotíte a zorganizujete tím.

 

 

buffer logo

     Buffer - práca so sociálnymi sieťami

Jednou z bojových úloh každého biznisu je dostať svoj produkt alebo službu do sveta a nájsť zákazníkov, ktorí Váš produkt kúpia. Dobrou príležitosťou na získanie zákazníkov a komunikáciu s nimi sú sociálne siete. Ale postnúť jeden status na facebook, twitter, google+ a všade sledovať reakcie a štatistiky nie je práve efektívne. Buffer to rieši nasledujúcim spôsobom: vytvoríte si účet, nalinkujete jednotlivé stránky na sociálnych sieťach a updatujete si ich všetky naraz. Výborné, nemyslíte? Navyše môžete statusy načasovať... Voľný víkend :)?

 

 

clicky logo

    Clicky - real time analýza webu

Analýza webu je výbornou pomôckou pre weby. Väčšina ľudí zakotví pri Google Analytics, no iní sú otvorený novým možnostiam. Pre tých som sa do zoznamu rozhodol pridať Clicky - aplikáciu, ktorá vám zobrazí real time analýzu vášho webu. Veľkým plusom je, že všetky štatistiky sú aktualizované real time, nie iba niektoré. Môžete sledovať všetkých online užívateľov, filtrovať podľa akcie a zobraziť si ich teplotné mapy, čo môže výrazne prispieť k zlepšeniu Vášho webu!

 

five logopulse logo 15FiveTINYpulse - tímová organizácia, feedback zamestnancov

V rozrastajúcich sa firmách sa často stáva, že manažéri a vedúci tímov strácajú prehľad o tom ako sa ich zamestnanci - kolegovia v práci cítia, akým prekážkam čelia a čo poslednú dobu dokázali. Tu som sa stretol s dvoma riešeniami, podobnými, niekde však predsa odlišnými. 15Five a TINYpulse. Obe sa istým spôsobom zameriavajú na zamestnanecký feedback za účelom zlepšenia atmosféry, avšak kým sa 15Five zameriava na  etrenie času a konkrétne otázky pre zamestnancov, TINYpulse ponúka anonymný feedback.

 

 

cam logo     CamCard - networking

Získavanie nových kontaktov a networking je dôležitou súčasťou života startupistu. Ak dostávate mnoho vizitiek a chcete si v   nich udržať poriadok je dobré použiť napríklad aplikáciu CamCard. Po odfotení vizitky Vám ju appka automaticky rozozná, a z údajov pripraví návrh na vytvorenie kontaktu. Všetky vizitky a kontakty sa vám potom synchronizujú a sprístupnia na ľubovoľnom zariadení. K uloženým vizitkám môžete potom prideliť dokumenty atď… Aplikácia výborne funguje hlavne s vizitkami v anglickom jazyku. Pri vizitkách kde pred údajmi neboli kategórie, alebo boli všetky v jednom riadku mala menšie ťažkosti správne zaradiť údaj.

 

 

Pridať komentár (0)