9 úžasných pravidiel ako byť lepší v biznise

 • Tomáš Baťa už viac než 100 rokov predstavuje symbol československého podnikateľského úspechu. Viac než symbol úspešného podnikania je Tomáš Baťa symbolom úspešného vytvorenia spoločensky zodpovedného systému
 • Systému, ktorý nielenže podporoval rozvoj podnikania, ale zároveň aj spoločnosť a národnú identitu
 • Podarilo sa mu totiž zmeniť myslenie ľudí
collageBATA
tasar/batova-vila.cz/wikipedia
 • Tomáš Baťa už viac než 100 rokov predstavuje symbol československého podnikateľského úspechu. Viac než symbol úspešného podnikania je Tomáš Baťa symbolom úspešného vytvorenia spoločensky zodpovedného systému
 • Systému, ktorý nielenže podporoval rozvoj podnikania, ale zároveň aj spoločnosť a národnú identitu
 • Podarilo sa mu totiž zmeniť myslenie ľudí

Niekoľkokrát sám prehlásil, že firemná kultúra vo fabrike je vhodná len pre 30 % ľudí, ktorí chcú vo firme Baťa pracovať. Už vtedy vedel, že nie každý je ochotný vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a začať na sebe pracovať. U Baťovcov to bez týchto predpokladov jednoducho nešlo. Tomáš Baťa povedal, že neprijme do firmy nikoho, kto by chcel zostať po celú dobu svojej práce iba robotníkom, ale ani toho, kto by chcel byť iba riaditeľom.

Firma prijímala ľudí s vôľou rásť a napredovať, ale zároveň aj takých, ktorí nemali problém vykonávať akúkoľvek inú prácu. Tomáš Baťa bol sám muž činu a lídrom, ktorému nikdy nerobilo problém odložiť sako a pozrieť sa na chybu v stroji. Na vedúce pozície sa dostávali iba ľudia, ktorých neprerástlo ich vlastné ego. Pokiaľ však človek vo firme nadobúdal sebavedomie a vlastnú hodnotu, tak to bolo v poriadku. Pokiaľ však rástlo len jeho ego, jednala firma okamžite.

Kariérny rast vo firme Baťa nebol podmienený iba odborným vzdelaním a praxou, ale taktiež tým, aké kvalitné sú vaše ľudské vlastnosti. Aký ste proste človek. Firma sledovala, či ste schopný hovoriť pred ľuďmi, či ste transparentný, čestný, spravodlivý, ale zároveň aj akým spôsobom reagujete na ohováranie, či sa necháte unášať citmi, ako obstojíte v krízových situáciách a podobne.

Pre fungovanie firemnej filozofie nebolo najdôležitejšie, aby na vedúcu pozíciu bol najlepší pracovník, ale aby tam bol človek, ktorý je hodný nasledovania.

Jedna z baťovských zásad totiž znela, že žiadny papier ani predpis nedokáže zmeniť ľudské správanie. Zmenu si môžete vynútiť, ale nedocielite tým to, aby ju ľudia prijali za svoju. Takúto zmenu je možné dosiahnuť iba jediným spôsobom a to osobným príkladom.

Aký teda mal byť človek pracujúci u Baťovcov na vedúcej pozícií, aby bol vhodným osobným príkladom? Zoznámte sa s 9-timi hlavnými predpokladmi, ktoré fungujú obojstranne. Zameriavajú sa na to, ako sa chovať k svojim podriadeným a zároveň chránia aj samotného manažéra pred vyhorením.

 1. BUĎTE TRANSPARENTNÍ V CHOVANÍ, MYSLENÍ A EMÓCIÁCH

Základom úspešného vedenia je nutnosť byť transparentný a to nielen v chovaní, ale taktiež v myslení. Pokiaľ máte transparentnú myseľ a vaše chovanie je s ňou v súlade – máte omnoho viac energie. Nemusíte strácať čas a energiu premýšľaním o rôznych scenároch, ako a čo povedať. Idete priamo. Hovoríte to, čo si myslíte, nemusíte klamať a neplytváte časom.

Baťovská filozofia hovorí, že transparentná myseľ je z ľudí cítiť. Technológie môžu byť čoraz viac dokonalejšie, ale pokiaľ človek klame a je neúprimný, je to z neho cítiť. Naučiť sa však hovoriť pravdu nie je úplne jednoduché. V rámci kariérneho rastu ste u Baťovcov prešli mnohými školeniami, ako sa naučiť byť transparentným, ako správne komunikovať, aké vyberať slová, ako nikdy nesľubovať to, čo nemôžete dodržať a aj to, keď je lepšie slovo „možno“ dobré nahradiť striktným slovom NIE.

Transparentnosť je jedným z krokov, ako si získať úctu druhých ľudí a ta je nevyhnutná k tomu, aby sa mohol človek stať kvalitným manažérom. Transparentnosť mala hlbší presah než len v myslení a chovaní. Zasahovala taktiež do citov. Jednoducho, každý manažér u Baťovcov musel byť ľahko čitateľný. Pracovisko nie je prostredím, v ktorom by mali byť ľudia nútení znášať emočné výkyvy svojho šéfa a obávať sa s akou náladou príde do práce. A vôbec, trápiť ľudí svojimi náladami bolo považované za obrovský prečin voči baťovskej filozofii. Vedúci musel byť vo svojich emóciách konzistentný a musel vedieť ukľudniť emócie svojich podriadených.

Transparentnosť vo vyjadrovaní bola základným predpokladom pre to, stať sa manažérom vo firme Baťa. Neexistovala hra v štýle „Hádaj na čo myslím a ako by som to chcel, aby si to spravil.“ Presné definovanie požiadaviek, spôsob a termín odovzdania práce bol kľúčový.

Manažér či akýkoľvek iný pracovník mal vo svojich podriadených vzbudzovať kľud, byť ich styčným dôstojníkom vo firme a viesť ich. A nie vzbudzovať negatívne emócie, strach a zadávať nezrozumiteľné požiadavky.

 1. NECHAJTE SA ZASTÚPIŤ

Tomáš Baťa povedal, že: „Pákou pokroku je túžba ľudí byť nenahraditeľný, jeho brzdou je však túžba ľudí zostať nenahraditeľný.“ Túžba chcieť byť nenahraditeľným a najlepším je hlavným motorom, ktorý nás motivuje dosiahnuť lepšie výsledky. To všetko je v poriadku, je to zdroj našej vnútornej motivácie. Totálnou brzdou pokroku je však podľa neho túžba zostať nenahraditeľným. To je moment, kedy sme schopní ušliapať všetkých okolo seba, a len preto, aby nás niekto neprerástol.

Tomáš Baťa to prirovnával k starostlivosti o sad. Pokiaľ nie je človek pripravený naučiť svojho nástupcu sa o sad starať s rovnakou láskou a oddanosťou, tak nemá zmysel ani začínať s jeho výsadbou. Baťovská filozofia pripravovala svojich manažérov na to, že budú nahradení, že je to úplne prirodzené a nie je to nič proti nim, prípadne prejav neúcty.

Je to rovnaké ako v prírode. Staršia generácia bude nahradená novou. Rodičia musia vychovávať svoje deti najlepšie ako vedia, aby prežili a boli úspešné v živote. Rovnako to je aj v práci. Každý bude nahradený. Vedúci vo firme Baťa si sám vyberal svojho nástupcu a jeho úlohou bolo odovzdať mu to najlepšie zo svojich skúsenosti tak, aby život vo firme pokračoval ďalej. Firma nikdy nemohla byť závislá na jednotlivcovi.

Vysvetlenie bolo jednoduché. Veľmi ťažko sa zaspáva ľuďom, ktorí vedia, že zajtra do práce musia za každú cenu aj v prípade, že sa necítia dobre. Ďaleko lepšie sa zaspáva ľuďom, ktorí vedia, že sú zastupiteľní. Zároveň taktiež Tomáš Baťa hovoril o tom, že neverí, že sa človek nezmení, keď zistí, že je nahraditeľný. Dbajte teda na to, aby vo svojom pracovnom tíme, bol každý človek zastúpený a každá činnosť dublovaná.

 1. NIKOMU NEDÁVAJTE NIČ ZADARMO

Tomáš Baťa býva často prezentovaný ako filantrop a ten, kto dal svojim spolupracovníkom všetko čo bolo potrebné pre plnohodnotný život. Prosím, nevytvárajte si o tejto skutočnosti chybnú domnienku. V rámci baťovskej filozofie platilo pravidlo: „Nikdy nedávajte nič zadarmo.“ Nezáleží na tom, či sa jedná o hmotné veci, benefity či pochvalu. Čokoľvek čo je zadarmo, stráca na hodnote. Dokonca sa uplatňovala zásada, že 6 ročné dieťa by už nemalo dostať nič zadarmo.

Čo samozrejme neznamená, že budete svojmu dieťaťu niečo účtovať. Idea tejto myšlienky viedla k tomu, že každá ľudská činnosť si vyžaduje energiu, čas, prácu, prípadne má finančnú hodnotu a je potreba túto hodnotu poznať a brať na vedomie. Čokoľvek dáte ľuďom zadarmo stráca zmysel. Podstatou každej odmeny je vzbudiť v človeku pocit, že si to zaslúžil. Tento pocit vyvoláva energiu hrdosti. Čokoľvek je človeku dané len tak, bez dôvodu, zdarma – stráca zmysel, nedostavuje sa pocit, že človek niečo získal, niečo dosiahol.

Taktiež sa dobre vedelo, že pokiaľ dáte niekomu niečo, bez jeho pričinenia, tak najprv vám poďakuje a dostaví sa radosť. Ale ako sa hovorí, s jedlom rastie chuť, takže keď odmenu neponúknete aj v ďalšom prípade opakovane, dostavuje sa sklamanie a hnev. Preto Tomáš Baťa hovoril o tom, že vstupenkou do firmy je charakter. Charakterný človek podľa neho vie, že v živote nie je nič zadarmo a všetko má svoju cenu. Nepodstatnými odmenami kazíte charakter ľudí.

 1. VERTE SVOJIM ĽUĎOM

„Stalo sa vám, že vás niekto sklamal?“ znela otázka, ktorú redaktor položil Tomášovi Baťovi. Jeho odpoveď bola: „Áno a celkom bežne.“ „A ako sa s tým vyrovnávate?“, pokračoval redaktor. Tomáš Baťa odpovedal: „Vôbec nijako, radšej sa mýlim než, aby som ľudí príliš upodozrieval.“

Baťovská filozofia upozorňuje na to, že pokiaľ neveríte svojim ľuďom je niečo zle. V momente, kedy máte vo svojom tíme ľudí, na ktorých sa nemôžete spoľahnúť, ktorým neveríte, nehľadajte chybu u nich, ale u seba. Je potrebné najprv zistiť, kde nastala chyba. Sú dve možnosti. Buď je to vaša vlastnosť, prirodzene nedôverovať ľuďom.

V tom prípade je nutné s tým začať pracovať, zmierniť to až sa toho úplne zbaviť. Alebo druhá možnosť je, že ste obklopený nesprávnymi ľuďmi. Nemôžete riadiť ľudí, ktorým neveríte. To proste nejde. Dôvera bola pre Tomáša Baťu základným predpokladom spolupráce.

Jedna z baťovských zásad bola, že každý vedúci si sám vyberal svoj pracovný tím, a to práve z dôvodu, aby bol sám zodpovedný za to, akého človeka si do tímu vyberie. A tak medzi nimi mohla panovať dôvera. Pokiaľ nedôverujete svojim ľuďom z dôvodu, že neveríte, že dokážu splniť pracovné úlohy sami – začnite pracovať na sebe. Každý z nás je nahraditeľný. Dôverujte svojim ľuďom, že zvládnu fungovať samostatne. Pokiaľ budú na začiatku robiť chyby, nič sa nedeje, je to normálne. Naučia sa to a vám sa bude žiť lepšie.

 1. NEZACHRAŇUJTE

Máte tendenciu každého zachrániť? Uľahčiť prácu a nad mnohými prešľapmi privrieť oči? Okamžite s tým prestaňte. Nielenže si vyrábate viac práce a starosti, ale oberáte sa aj o čas. A zároveň ste pre svoj tím zlým vzorom. Dobrý manažér nie je ten typ, ktorý všetko zvládne sám a nikoho nepotrebuje. Dobrý manažér je ten, ktorý dokáže prácu rozdeliť a riadiť. Pre baťovskú filozofiu platilo, že každý by mal zastávať takú pozíciu na ktorú si vystačí.

Vedúci pracovníci vo firme Baťa mali svoju pracovnú pozíciu náročnú nielen v tom, že museli nájsť správnych ľudí do tímu, ale taktiež v tom, že sa museli dokázať rozlúčiť s ľuďmi, ktorí na určitú prácu jednoducho nestačili. To, že je človek milý a dobrý ešte neznamená, že má právo vykonávať nejakú pracovnú pozíciu. Dôležité je vedieť nájsť pre človeka to správne miesto, kde bude dosahovať výsledky, ktoré ho naplňujú a robia šťastným. Čo znamená, že nemá zmysel udržiavať ľudí na pracovných pozíciách len preto, lebo oni sami by chceli, alebo si myslíme, že by to bolo dobré.

Musí dôjsť k prepojeniu medzi náplňou z práce, dobrých pracovných výsledkov a potenciálu na rast. Pokiaľ nie sú naplnené všetky tieto atribúty a musíme niektorý z nich za človeka suplovať, je dobre začať premýšľať nadtým, či nezachraňujeme niekoho, kto by mal zastávať inú pozíciu. Akékoľvek zachraňovanie je nezodpovedné voči vám samotným. Vytvárate medzi sebou a ľuďmi vo vašom tíme vzťah závislosti a zároveň ostatným členom tímu dávate nesprávny vzor. Majte na pamäti, že musíte naučiť ľudí fungovať nezávislé kvôli svojej vlastnej slobode, ako mentálnej, tak časovej.

 1. NEPODCEŇUJTE EMÓCIE

Tomáš Baťa niekoľkokrát povedal, že to, čo vytvára vzťah medzi firmou a spolupracovníkom alebo firmou a zákazníkom sú emócie. Pozitívne zážitky a emócie s nimi spojené sú hlavným dôvodom, prečo sa ľudia cítia v práci spokojní a prečo sa k vám zákazníci vracajú. Nepodceňujte emócie, na konci dňa sú to práve ony, ktoré rozhodujú o vzťahu, ktorý bude mať váš podriadený k vám, práci a firme.

Baťovská filozofia dbala na to, aby v rámci vnútropodnikovej komunikácie vzťahov na pracovisku nikdy nebola porušená zásada, že nesmiete znižovať ľuďom ich hodnotu. Čo znamenalo, že nesmiete človeka urážať a ponižovať. Tomáš Baťa sám často hovoril o tom, že chovať sa k druhému človeku neúctivo, je vlastnou prehrou.

Pokiaľ chcete ľudí nadchnúť, vzbudzujte v nich úprimné emócie. Je dôležité, aby emócie boli pozitívne a úprimné zároveň. Doprajte ľuďom pocit hrdosti a úctu k sebe samému. To sú dve základné emócie, ktoré je potrebné, aby vaši ľudia zažívali na pracovisku. Nezabúdajte ani sami na seba obzvlášť vtedy pokiaľ často doprajete pozitívne emócie druhým ľuďom. Vyhľadávajte aj pre seba situácie, ľudí a zážitky, ktoré ich dodávajú vám.

 

 1. CHRAŇTE SVOJ VOĽNÝ ČAS A ČAS SVOJICH ĽUDÍ

Baťovská filozofia hovorí, že nemajú problém naučiť ľudí pracovať, to nie je až tak náročné, pokiaľ funguje transparentný systém, kde sú stanovené jasné pravidlá. Problém však vidia v schopnosti naučiť ľudí odpočívať. Znie vám to povedome? Dnes sme veľmi fixovaní na pracovné výsledky, ktoré chceme dosahovať za každú cenu. Dokonca tak vysokú, že sme schopní obetovať svoj voľný čas, vlastné vzťahy, koníčky, sny, túžby a aj zdravie. Zastavte takýto štýl myslenia pokiaľ si ešte uvedomujete jeho následky. Pokiaľ ste však už „v tom“, bude si to vyžadovať veľkú dávku energie než z tohoto pomyselného vlaku vystúpite.

Tomáš Baťa si veľmi dával pozor na to či jeho manažéri odpočívajú a to z niekoľkých dôvodov. Pokiaľ ste workoholik, ktorý sám neodpočíva tak asi ťažko doprajete odpočinok svojim ľuďom. Pokiaľ neviete odpočívať, nemáte koníčky a čas na osobné vzťahy, z dlhodobého hľadiska nie je možné, aby ste boli šťastný, zdravý a spokojný. Pokiaľ nebudete šťastný, zdravý a spokojný tak len ťažko môžete byť pre svojich podriadených vzorom a zdrojom energie, ktorá ich má motivovať. To jednoducho nejde. Chcete mať lepšie pracovné výsledky a spokojnejšiu atmosféru na pracovisku?

Začnite odpočívať. Máte tendenciu hovoriť, že si to nemôžete dovoliť, že až keď odovzdávate projekt, až keď dokončíte toto…? Vo firme Baťa by zavreli všetky zložky na vašom stole a poslali vás najneskôr o 5-tej hodine domov a nedovolili by vám nadčas. Tomáš Baťa neznášal prácu nadčas, nechápal, že si ľudia neuvedomujú, že týmto chovaním sa neskutočne vyčerpávajú a mení sa ich vzťah k firme. Po čase totiž každému aj tomu najviac zaneprázdnenému manažérovi dôjde, že keď trávi v práci 14 hodín denne tak mu niečo chýba. Ľuďom chýba žiť život.

Život sa žije denne, nie raz na 14 dňovej dovolenke. Úlohou vedúcich pracovníkov vo firme bolo okrem iného aj chrániť voľný čas svojich ľudí, dávať pozor, aby nezostávali dlhšie v práci a aby odpočívali. Otázky na to, ako trávite voľný čas, kedy ste naposledy navštívili nové miesto, čo čítate a kedy ste boli v kine alebo divadle, boli vnímané ako normálne. Bolo normálne sa zaujímať o voľný čas svojich podriadených, pretože len tak môžete vedieť či nehrozí tzv. strata tvorivého ducha – dnes tomu hovoríme syndróm vyhorenia.

 1. NEFIXUJTE SA LEN NA PRÁCU

„Práca vás nikdy neobjíme.“ Jedno z baťovských pravidiel. Je úžasné keď svoju prácu milujete a naplňuje vás, ale nikdy by sa vám nemalo stať, že to je celý váš život. Baťovská filozofia neustále vracala každého svojho spolupracovníka k podstate života, ktorého súčasťou sú kvalitné medziľudské vzťahy. Cieľom firmy bolo, aby v nej pracovali ľudia šťastní.

Šťastný človek je ten, ktorého má doma kto objať a nie ten, ktorý sa v noci vracia domov unavený a zaspáva sám. Nikdy sa od vás nevyžadovalo, aby ste celú svoju energiu venovali iba firme a práci. Takýto prístup je začiatkom už zmieňovaného vyhorenia. Veľmi jednoducho povedané – pokiaľ človek do niečoho investuje celú svoju energiu a pozornosť, tak čaká, že sa mu to vráti. Baťovská filozofia však hovorí, že práca vám nemôže nikdy úplne vrátiť to, čo do nej vkladáte. Nikdy vám nedá pocit, že k vám cíti cit.

Je to proces, vec, situácia – nie je to ľudská bytosť. Ľudské bytosti, ktoré sú súčasťou vášho pracovného procesu majú svoj osobný súkromný život, od nich nemôžete očakávať cit. Cit druhého človeka potrebuje cítiť každý, preto vytvárajte vzťahy mimo prácu a venujte im starostlivosť a čas. Baťovská filozofia hovorí: „Práca ti nikdy neuvarí čaj ,keď budeš chorý. Mysli na to, aby si mal v živote vždy niekoho, kto ti ten čaj uvarí keď budeš chorý.“ Zároveň sa môže stať, že práca môže kedykoľvek skončiť. Je preto dôležité, aby ste sa mali komu posťažovať. Pokiaľ zastávate vedúcu pozíciu – všímajte si to či majú vaši ľudia v živote aj inú radosť než len prácu samotnú.

 1. NEBUĎTE PERFEKCIONISTA

Tak ako nebolo žiadúce, aby vedúcu pozíciu zastával egoista, úplne rovnaký názor panoval aj pre perfekcionistu. Všeobecne v rámci baťovskej filozofie platilo, že perfekcionisti sú nebezpeční nielen sami pre seba, ale taktiež pre svoje okolie. Ich túžba po dokonalosti ich vyčerpáva a unavuje aj ich okolie. Kým je perfekcionista spokojný so svojim výsledkom, väčšinou vynaloží mnoho času, úsilia a energie, ktorá mohla byť využitá na iné projekty. A ako je na tom jeho okolie? Časom ich začne unavovať a práca s nim v nich vyvoláva stres. V horšom prípade ho začnú nenávidieť. Pokiaľ je šéf perfekcionista, ľahko sa môže stať, že svoje okolie takzvane „upracuje.“

Baťovská firemná kultúra učila svojich ľudí, že nie vždy musia byť perfektní a nie vždy sa všetko 100 % podarí. Občas jednoducho stačí, keď je nejaká práca splnená na 80 % a pokračuje sa ďalej. Perfekcionisti, ktorí sú koncentrovaní iba na dokonalý výsledok ho častokrát ani nedosiahnu a keď aj áno, tak väčšinou za cenu, ktorá odpovedá realizácií ďalších troch projektov. Jednoducho povedané, je žiadúce odvádzať svoju prácu v maximálnej kvalite, ale vždy s ohľadom na čas a vynaloženú energiu. Len si dajte pozor na to, aby sa občasné nesplnenie nestalo v budúcnosti štandardom. To žiadúce nie je. Doprajte si však do svojej práce ľahkosť, ktorá vám dovolí aj občasné malé zlyhanie. V živote je to normálne.

ČO SI ZAPAMÄTAŤ:

 Odchádzajte z práce v pravidelnej hodine, aby vám ostal čas na vaše záľuby a rodinu.

 1. Verte svojim ľuďom.
 2. Buďte transparentní. Hovorte na rovinu. Vyhýbajte sa irónií a hádankám. Vzbudzujte v ľuďoch svojim chovaním a slovami dôveru.
 3. Rozdávajte pozitívne emócie.
 4. Nikdy nesľubujte to, čo nemôžete splniť.
 5. Nedávajte ľuďom odmeny bez dôvodu.
 6. Nechajte sa zastúpiť. Každý váš proces a úloha v práci musí byť zastupiteľná.
 7. Verte v silu emócií. Tak ako sa dajú šíriť tie negatívne, rovnaké je to aj s tými pozitívnymi. Venujte im pozornosť, rozširujte ich a upevňujte. Častokrát stačí len úsmev.
 8. Buďte spravodlivý. Zachraňovaním ľudí, ktorí si to nezaslúžia ich len podporujete v ich neschopnosti. Venujte pozornosť tým, ktorí chcú, nie tým, o ktorých si len vy sami myslíte, že o to stoja.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK