Dobre&Dobré – kaviareň s pridanou hodnotou, zamestnáva ľudí na ceste z ulice

  • "Často máme my, bežní ľudia, množstvo predsudkov. U nás v kaviarni sa ich osobnou skúsenosťou ľahko zbavíte," povedal v rozhovore Sergej Kára, jeden zo zakladateľov Dobre&Dobré.
dobredobre
Michal Lukáč, Lucia Jesenská
  • "Často máme my, bežní ľudia, množstvo predsudkov. U nás v kaviarni sa ich osobnou skúsenosťou ľahko zbavíte," povedal v rozhovore Sergej Kára, jeden zo zakladateľov Dobre&Dobré.

Sergej Kára spolu s Petrom Adamom a Alexandrou Károvou navrhli a zrealizovali koncept kaviarne Dobre&Dobré, ktorý vytvoril pracovné miesta pre ľudí v integračnom programe na ceste z ulice. Títo ľudia prejdú trojmesačným tréningom s odborníkmi, kde sa učia o vínach, pive a káve či ako komunikovať a obslúžiť zákazníka. Okrem znalostí nevyhnutných pre prácu v kaviarni, musia bojovať s problémami so sebavedomím, neistotou či strachom z opovrhnutia, ktoré im pomáhajú zvládať odborníci. Po absolvovaní tréningu sa vybraní uchádzači zaradia do práce v kaviarni a sú o krôčik bližšie k získaniu stability, úcty a priateľov. Celý projekt je realizovaný pod záštitou OZ Vagus.

Myšlienka projektu ale nezatieňuje kvalitu služieb a ponuky kaviarne Dobre&Dobré. Naopak, dodáva kaviarni sociálny rozmer. Návštevníci si môžu pochutnať na kvalitnej káve či tradičných dobrotách ako Bratislavské rožky alebo oškvarkové pagáče, nátierky aj paštéty a zároveň podporiť tento projekt.

O ponuke a atmosfére kaviarne Dobre&Dobré aj o ďalších projektoch OZ Vagus mi porozprával, jeden zo zakladateľov, Sergej Kára.

Občianske združenie Vagus dlhodobo pomáha ľuďom bez domova. Nápad zamestnať ich v kaviarni je však nezvyčajný. Ako vznikol a čo tomu predchádzalo?

V našich ostatných projektoch sme pravidelne narážali na problém, že ľudia bez prístrešia nie sú schopní z objektívnych dôvodov nastúpiť z ulice do bežného zamestnania. Jednoducho chodiť do práce, mať vysoké dlhy a nemať pri tom doklady, nocľah alebo možnosť hygieny sa nedá nikomu z nás. Začali sme teda s kolegami Peťom Adamom a Alexandrou Károvou v roku 2013 uvažovať nad novým projektom, ktorý by vytvoril pracovné miesta pre ľudí v prechodnom štádiu medzi ulicou a bežným životom. Okrem toho sme súkromne vždy mali radi gastronómiu, kávu a dobré služby. Keď sme dostali od Aliancie Stará Tržnica možnosť uchádzať sa o priestory, tak odpoveď bola jasná – otvoríme kaviareň, ktorá bude zamestnávať ľudí na ceste z ulice v integračnom programe spolu s bežným personálom. Nebolo to však jednoduché, celý priestor bolo potrebné zrekonštruovať, zariadiť, nastaviť koncept samotnej kaviarne, vymyslieť pilotné fungovanie zamestnávania a oddĺžovania ľudí na ceste z ulice a k tomu desiatky ďalších vecí. Všetko sme to však s pomocou našich partnerov zvládli a otvorili sme.

Kaviareň Dobre&Dobré sídli v Starej Tržnici v Bratislave. Koľko ľudí bez domova v nej našlo prácu? Odkedy je tento koncept zabehnutý?

Dobre&Dobré sme otvorili pred dvoma rokmi. Sociálna stránka kaviarne poskytuje ľuďom v integračnom programe približne rok trvalého pracovného pomeru na pozícii barman/čašník. Na jeden takýto rok dokážeme zamestnať približne troch ľudí, doteraz tak prácu získalo 7 ľudí na ceste z ulice. Každý z týchto ľudí má okrem práce v kaviarni k dispozícii svojho sociálneho poradcu v našom nízko-prahovom a integračnom centre Domec, s ktorým trávi pravidelne desiatky hodín a spoločne plánujú budúcnosť – rekvalifikačné kurzy, kurzy angličtiny, splácanie dlhov, získanie bežnej práce po ukončení zamestnania v Dobre&Dobré a rôzne iné výzvy, ktoré je potrebné na ceste z ulice zvládnuť. Je toho naozaj veľa.

collage

foto: Lucia Jesenská, Jana Hrdličková

Podľa čoho ste vyberali uchádzačov na prácu v kaviarni? Bol o ňu záujem?

Do nášho centra Domec príde za rok okolo 1000 ľudí bez domova, denne okolo 80 ľudí. Oslovujeme teda priamo ich s ponukou na pracovný pohovor, ktorý následne u nás absolvujú a ak sú úspešní, dostanú možnosť zaradenia sa do trojmesačného tréningového programu pred nástupom do práce v kaviarni. Ľudia, ktorí ku nám do Domca chodia alebo ich stretávame v teréne v rámci nášho tretieho projektu Streetwork majú záujem o prácu. Na pohovory sa nám vždy hlási množstvo ľudí, nie vždy však dokážu splniť kritériá. Ak však vidíme, že sú šikovní, len sú dobrí v inom type práce ako v kaviarni, tak im ponúkame iné zamestnanie. Takže jednoznačne áno, o prácu je medzi ľuďmi bez domova záujem.

Pri príprave vybraných uchádzačov na prácu v Dobre&Dobré pomáhali aj psychologička a socioterapeutka. S čím mali títo ľudia najväčší problém, prípadne z čoho mali strach?

Áno, v trojmesačnom tréningu spolupracujú aj odborníci z externého prostredia. Vedú samotnú tréningovú skupinu, ktorá sa pravidelne stretáva a spoločne rieši rôzne úlohy a problémy. Viete, keď trávite časť života na ulici, tak ste nútení prispôsobiť sa pravidlám ulice, zmeniť svoj režim, správanie, priority, a to všetko pre jedinú vec, aby ste prežili daný deň alebo noc. Zrazu sa ocitnete v ubytovaní, ktoré získate v rámci tréningového programu a nedokážete zaspať v bežnej posteli, lebo ste posledné roky spali v provizórnych podmienkach. Musíte sa vyrovnať s množstvom vecí, ktoré sa vám pri živote na ulici stali.

Množstvo ľudí príde o sebavedomie, majú za sebou množstvo zlých skúseností s bežnými ľuďmi – opovrhnutie, poníženie a podobne. Musíte v sebe pozbierať zvyšky odvahy a začať sa vyrovnávať so svojim predchádzajúcim životom. Zrazu máte niečo, čo ste nemali – voľný čas, neviete ako ho využiť, nemáte bežných priateľov, na všetko si musíte od začiatku zvykať nanovo. O to ťažšie je, že zrazu zistíte, čo všetko vás čaká prekonať – napríklad splatiť dlhy, každý mesiac sa zmieriť s tým, že zarobíte výplatu, z ktorej vám exekútor stiahne pár sto eur. Toto všetko sa snažíme v tréningovej skupine riešiť a ľudí na to pripraviť. K tomu všetkému má tréning aj praktickú rovinu, trénujete prácu so zákazníkom, prípravu nápojov, tiež s našimi poradcami mapujete svoje dlhy, exekúcie a iné sociálne problémy, ktoré im pomáhame vyriešiť.

priestor

foto: Lucia Jesenská, Jana Hrdličková

Čím si musí prijatý uchádzač prejsť prv, ako je zaradený do práce v kaviarni?

V rámci trojmesačného tréningového programu musí každý z jeho členov pravidelne absolvovať všetky skupinové a individuálne stretnutia. V tréningovom programe je vždy viac ľudí, ako pracovných miest v kaviarni Dobre&Dobré. Všetci od začiatku vedia, že nevyberieme každého z nich, je tam teda zdravá súperivosť a spolupráca. Každý z členov v tréningu prejde ešte viacerými praktickými školeniami o víne, pive, káve, nápojoch, pravidlách obsluhy zákazníka a komunikácie. Na konci tréningu spoločne s kolegami vyberieme tých, ktorí získajú prácu v Dobre&Dobré. Ostatným sa podľa ich možností snažíme sprostredkovať iný typ práce a pomôcť s ich problémami.

Personál kaviarne tvoria skúsení barmani a ľudia bez domova. Ako funguje ich vzájomná spolupráca?

Fungujú podobne, ako v každom inom tíme. Práve aspekt kombinácie bežného personálu a ľudí na ceste z ulice dáva ľuďom v integračnom programe možnosť naučiť sa nové veci, získať priateľov, sebavedomie a skúsenosti. Ako každý tím, tak aj ten náš zažíva dobré aj zlé veci. So všetkými zamestnancami kaviarne máme pravidelné stretnutia, kde vytvárame priestor na riešenie akejkoľvek témy.

dobredobre

foto: Michal Lukáč, Lucia Jesenská

Čo je cieľom tohto sociálneho projektu a ako vidíte jeho budúcnosť?

Tých cieľov je viacero. Jedným z nich je možnosť pre ľudí bez domova, aby získali skúsenosti, sociálne väzby, splatili si dlhy a mohli nastúpiť do bežného zamestnania. Ďalším je práve osobná skúsenosť našich zákazníkov, ktorí zažijú obsluhu od ľudí, o ktorých si možno predtým mysleli, že nič nedokážu alebo nechcú pracovať. Dochádza tak k opačnej osobnej skúsenosti, ktorú nemáte ako za bežných okolností zažiť. V uliciach totiž stretávate iba viditeľných ľudí bez domova, je to možno desatina z celkového odhadovaného počtu 4 000 ľudí, ktorí sú na ulici v Bratislave, tí ostatní sa snažia nebyť spoznateľní. Často máme my, bežní ľudia, množstvo predsudkov. U nás v kaviarni sa ich osobnou skúsenosťou ľahko zbavíte. Naším cieľom nieje komunikovať Dobre&Dobré „na prvú“ ako kaviareň, ktorá zamestnáva ľudí bez domova, lebo nechceme, aby k nám ľudia chodili zo súcitu alebo ako do ZOO. V prvom rade komunikujeme, že u nás je pekne, máme výnimočný sortiment, hodnotné eventy, dobrú obsluhu alebo, že u nás pani Marta hráva dvakrát do týždňa na klavír. To ostatné je na našich zákazníkoch.

Často s našimi kolegami „odpočujeme“ rozhovor našich zákazníkov, kedy sami zistia pri odchode alebo až opätovnej návšteve a dobrej skúsenosti, že ich obsluhoval niekto, kto sa snaží dostať z ulice. Zostanú pozitívne prekvapení a to je presne to, o čo nám ide. A v neposlednom rade je projekt kaviarne Dobre&Dobré sociálnym podnikaním, takže jedným z našich cieľov je investovať zisk do samotného zamestnávania ľudí alebo financovať naše ostatné projekty, ktoré sú neziskové a potrebujú tak financie od partnerov alebo z našej činnosti. Tento rok sme napríklad získali rovno dve ceny Via Bona, ktoré oceňujú spoločensky zodpovedné podnikanie na Slovensku. Podarilo sa nám vyhrať medzi veľmi silnými domácimi a nadnárodnými firmami a sme na to veľmi hrdí, lebo vďaka tomu vieme, že našu prácu robíme dobre a to nás núti makať na tom, aby to bolo ešte lepšie.

V kaviarni ponúkate slovenské špeciality Bratislavské rožky, bábovku či klasické domáce oškvarkové pagáče. Čo dobrého v Dobre&Dobré môžu zákazníci ochutnať?

Musím povedať, že na ponuke si naozaj dávame záležať. Každý dodávateľ musí u nás prejsť troma základnými kritériami – domáce, lokálne a dobré. Nenájdete teda u nás žiadnu colu, raw, paleo a podobné chvíľkovo moderné roztopaše. Celý náš sortiment od kávy, limonád, koláčov, pomazánok až po pivo, víno a pálenku vznikal postupne. Pri všetkom poctivo hľadáme to najlepšie a zároveň sa snažíme prinášať dobroty, ktoré väčšina z nás miluje, ale v podnikoch ich nenájdete a ak aj áno, ich chuť sa vôbec nepodobá na to „vaše obľúbené“. Vďaka tomu máme niektorých zákazníkov, ktorí sú napríklad závislí na našich oškvarkových pagáčoch alebo Bratislavských rožkoch. A o to nám presne ide – ponúkať veci, ktoré možno niesú tie top „trendy“ v hipsta kaviarňach, ale aj tak ich máme všetci vlastne oveľa radšej ako raw cheescake. Ja osobne mám veľmi rád naše paštéty a pomazánky, ku ktorým si vždy rád dám nejaké dobré remeselné pivo.

jedlaa

foto: Stanči photo, Jana Hrdličková, Stanči photo

Na Facebooku komunikujete so svojimi zákazníkmi a organizujete aj rôzne podujatia. Kto sú vaši najvernejší hostia a na čo by sa mali prísť pozrieť, prípadne čo by mali ochutnať tí, čo u vás ešte neboli?

My sme veľmi radi, že naši zákazníci a zákazníčky sa ku nám vracajú a nechávajú skvelé recenzie. Nedokážem však povedať, kto sú naši najvernejší hostia, lebo sa nám podarilo to, čo sme chceli – aby k nám naozaj mohol prísť ktokoľvek, či už vekom, povolaním alebo presvedčením. Chceme, aby ste si u nás mohli dať pracovné stretnutie, dôležité rande, ísť na pohárik s kamošmi alebo len tak si sadnúť osamote a čítať si noviny. A ak ste u nás ešte neboli, tak cez deň určite ochutnajte našu kávu, ktorú pražia priamo na Slovensku a jej pražiar dokonca vlastní plantáže v Latinskej Amerike, kde ju pestujú. Večer by som určite odporučil odrodové vína, ktoré len tak v bežnej ponuke iných podnikov nenájdete alebo skvelé pivo či destiláty a k tomu všetkému si môžete pochutnať na širokej ponuke nátierok a paštét.

pitieee

foto: Jana Hrdličková

Podarilo sa niekomu z ulice dostať sa, prostredníctvom tejto možnosti, v živote či zamestnaní ďalej?

Každý z ľudí, ktorí prešli integračným programom alebo ním práve prechádzajú sa za tú dobu posunul míľovými krokmi. Minule sme to rátali a naši zamestnanci od otvorenia kaviarne splatili spolu viac ako 14 000€ dlhov, čo je absolútne skvelé číslo. Niektorí z nich si našli prácu v službách, iní v odlišnom odvetví, ale každý z nich má stabilné bývanie, ktoré si dokáže zaplatiť a splatenú väčšinu dlhov. A k tomu ešte jedna dôležitá vec – ľudia, ktorí u nás pracovali alebo pracujú získali späť svoje sebavedomie a hodnotu, a to je presne ten motor, ktorý vás vie posúvať ďalej a ďalej. Za toto všetko vďačíme našim zákazníkom a partnerom, bez ktorých by sme jednoducho túto šancu nedokázali poskytnúť.

Výťažok zo zisku kaviarne putuje OZ Vagus a na rôzne jeho neziskové projekty. Na čo peniaze využíva? Dokážu tieto financie pokryť výdavky?

Vo Vaguse sa okrem Dobre&Dobré venujeme dvom iným veľkým projektom. Centrum Domec som už spomínal a tretím projektom je terénna sociálna práca s ľuďmi bez domova – Streetwork. Tieto tri projekty sú na seba naviazané a vďaka nim sa môžu ľudia bez domova dostať z ulice do bežného života. Domec a Streetwork nie sú o podnikaní a vyžadujú množstvo zdrojov, takže v budúcnosti bude Dobre&Dobré financovať aj ich chod. Zatiaľ makáme na tom, aby bola kaviareň finančne stabilná a udržateľná. Darí sa nám to po malých krokoch a vôbec to nieje jednoduché, ale my sa nevzdávame.

Uvediem len malý príklad – všetkých zamestnancov zamestnávame legálne a na plné úväzky, lebo chceme, aby pre nich práca u nás mala zmysel, na druhej strane máme však oveľa vyššie náklady, ktoré musíme pokryť. Darí sa nám to postupne a iba vďaka našim zákazníkom, ktorí sa rozhodli utratiť svoje peniaze na kaviarenské roztopaše s pridanou hodnotou oproti konkurencii. S týmto sa stretávame čoraz viac, že ľudia už nepozerajú len na to, že či je niečo BIO, ale spotrebiteľsky sa rozhodujú aj na základe sociálneho rozmeru a to je podľa mňa úplne skvelá zmena.

1_foto_dobredobre

foto: Dobre&Dobré, 

Ako ste sa vy dostal k tejto práci? Čo pre vás znamená?

Nerád hovorím len o sebe, lebo Vagus je organizácia, ktorú vedieme viacerí a máme veľmi veľký tím, ktorý robí skvelú prácu. Ale v skratke – počas štúdia sociálnej práce som s kolegami založil Vagus a zistili sme, že práca s ľuďmi bez domova je to, čo nás baví a vidíme v tom veľký zmysel. Totiž, ak ste na ulici, tak máte minimum možností ako si pomôcť a to je jednoducho nefér. Nehovoriac o predsudkoch, ktoré voči vám ako človeku bez domova má vaše okolie.

Ako vedia ľuďom bez domova pomôcť bežní ľudia, ktorí o to majú záujem?

Možností ako pomôcť je veľa, od dobrovoľníctva v organizáciách, ktoré odborne pracujú s ľuďmi bez domova až po pravidelné darcovstvo. Dôležité je, že začnete rozmýšľať a snažíte sa naozaj presvedčiť o tom, akí sú ľudia bez domova v skutočnosti, nie len v našich predstavách. No a potom je tu jednoduchá možnosť ako spojiť príjemné a užitočné – prísť ku nám do kaviarne.

Myslíte si, že je dobré dať žobrajúcemu človeku peniaze alebo nie?

Toto je zapeklitá otázka, na ktorú neexistuje 100% odpoveď. Ja však vždy hovorím, že ľudia podľa mňa nedokážu rozpoznať pravdivosť príbehu žobrajúceho človeka, prípadne to, ako dané financie použije. Práve preto vždy radím, aby ak chcú pomáhať, tak nech si nájdu svoju organizáciu, ktorej veria a zároveň majú isté, že dokáže adresne a koncepčne danému človeku pomôcť. Myslím, že je to rozumnejšie.

Ďakujem za rozhovor.

Zdroj fotografií: archív Dobre&Dobré, Jana Hrdličková, Lucia Jesenská, Halky, Michal Lukáč, Stanči photo, Eva Benková

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech