Aj takto môže vyzerať rodinná usadlosť, ktorú architekti dokonale prepojili s okolitou prírodou

  • Takmer dvojhektárový pozemok v otvorenej krajine, 600 m2 podlažnej plochy
  • Vertikálny symbol v podobe kaplnky pri vstupe a nízky betónový prstenec voľne vyrastajúci z krajiny
  • Nerealizovaný a doposiaľ nepublikovaný projekt ateliéru Stempel & Tesar architekti
Vizualizácia: Stempel & Tesar architekti
  • Takmer dvojhektárový pozemok v otvorenej krajine, 600 m2 podlažnej plochy
  • Vertikálny symbol v podobe kaplnky pri vstupe a nízky betónový prstenec voľne vyrastajúci z krajiny
  • Nerealizovaný a doposiaľ nepublikovaný projekt ateliéru Stempel & Tesar architekti
Podľa článku od autora Martina Ťažká, Archinfo.sk, autori projektu: prof. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. Jan Jakub Tesař

Bola by škoda, ak by sa nedostal na svetlo sveta. Tvorivá dvojica rada mení zabehané stereotypy. Nie sú to však (na rozdiel od niektorých iných) samoúčelné pokusy. Ako príklad môže poslúžiť nedávno publikovaný dom so šikmou strechou „na druhú“prestavba historického mlyna na bývanie, či rodinný dom v chránenej krajinnej oblasti Pálava.

V dielach je vždy zrejmý nielen premyslený koncept, ale aj koštrukčná, materiálová a technická gramotnosť autorov. Realizácie ateliéru sú vítaným osviežením. Ukazujú, že riešenia problémov môžu byť funkčné, aj zaujímavé súčasne. Výborným príkladom takého prístupu k tvorbe je aj prezentovaný návrh rodinnej usadlosti.

zdroj: Vizualizácia: Stempel & Tesar architekti

zdroj: Vizualizácia: Stempel & Tesar architekti

Stavby nenapĺňajú bežnú predstavu o archetype rodinného sídla. Dôležitá je práca s krajinou a prírodným kontextom. V podaní ateliéru Stempel & Tesar architekti to znamená z veľkej časti bezbariérový kontakt zo záhradou, vytváranie zón z rôznym stupňom intimity, či dôsledné komponovanie výhľadov a priehľadov do krajiny. Fungovanie domu v zhode s okolitým prostredím.

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk 

zdroj: Vizualizácia: Stempel & Tesar architekti

zdroj: Vizualizácia: Stempel & Tesar architekti

Vila s kruhovým pôdorysom je čiastočne zapustená do zvažujúceho sa terénu. Architekti používajú surové materiály ako sklo, oceľ a betón. Architektúra je v tomto prípade kontextuálnym rámcom, schopným splniť na jednej strane utilitárne požiadavky používateľov – zároveň je aj autonómnou skulptúrou, nositeľkou vlastnej estetickej výpovede autorov.

zdroj: Vizualizácia: Stempel & Tesar architekti

zdroj: Vizualizácia: Stempel & Tesar architekti

Viac povedia architekti:

Návrh je založen na principu usedlostí či tvrzí, které velmi často při umístění v otevřené krajině bývaly koncipovány jako uzavřená soustava objektů s vnitřním dvorem. Toto uspořádání s sebou přináší řadu výhod, které přetrvávají až do současnosti. Vnitřní dvůr vytváří intimní prostor, který je chráněn před nežádoucími zraky kolemjdoucích a současně chrání jeho uživatele před nepřízní počasí.

Tato prostorová kompozice obstojí i náročným požadavkům na soudobý provoz, kdy musí vytvořit různě intimní prostory pro úzkou i širší rodinu a návštěvy, a současně ponechává velkou škálu výhledů a průhledů do okolní krajiny.

Kladením důrazu na jednoduchou komunikaci, panoramatické výhledy, propojení s přírodou se soudobou transparencí byla klasická forma stolových hmot transformována do kruhovitého abstraktního tvaru, který je částečně zapuštěn v terénu, díky svahovitosti pozemku.

Kaple, která stojí při veřejné cestě a vstupu do usedlosti, je svoji formou meditační věží. Čtyři vertikální úrovně symbolizují čtyři živly – zemi, vodu, oheň a vítr.

zdroj: Vizualizácia: Stempel & Tesar architekti

zdroj: Vizualizácia: Stempel & Tesar architekti

zdroj: Vizualizácia: Stempel & Tesar architekti

zdroj: Vizualizácia: Stempel & Tesar architekti

Zdroj: Archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech