Ako a kde nájsť tú pra­vú?

Richard Čermák / 27. júna 2014 / Lifehacking

Chys­tá­te sa zalo­žiť fir­mu, občian­ske zdru­že­nie či nezis­kov­ku? Tak neza­bud­ni­te na výstiž­ný názov. Nepod­ce­ňuj­te ani výber samot­nej inter­ne­to­vej domé­ny, obzvlášť v prí­pa­de, keď bude váš biz­nis pre­bie­hať v onli­ne pro­stre­dí. S domé­nou jklm-jkl.sk roz­hod­ne niko­ho neohú­ri­te. Fak­to­rov, kto­ré ovplyv­ňu­jú náv­štev­nosť webu, je síce viac, ale výber správ­nej domé­ny môže byť pre vás kľú­čo­vý. Pred­sta­ví­me vám zopár šikov­ný­ch onli­ne nástro­jov, kto­ré vám môžu uľah­čiť hľa­da­nie.

Wordoid.com je bezplatný nástroj nielen na návrh internetových domén, ale aj samotného názvu vašej firmy. Ak nemáte vôbec žiadnu predstavu o názve, tento nástroj vám bude zobrazovať rôzne náhodné variácie slov. Ak však máte aspoň malú predstavu o tom, aké písmená či kľúčové slovo by mal názov obsahovať, môžete si v ľavom stĺpci sami zvoliť, ako má názov začínať, končiť alebo aké slová/písmená má obsahovať.

Dokonca si môžete zvoliť dĺžku, jazyk a kvalitu výstupu. Wordoid takisto ihneď zobrazuje, či je daná doména ešte voľná. Podobný, no oveľa minimalistickejší nástroj pre návrh náhodných názvov pre vašu firmu je aj dotomator.com – vyskúšajte.

V prípade, že už poznáte názov svojej firmy, stačí zadať kľúčové slovo v nástroji domainsbot.com a stlačiť Enter. Následne vám navrhne všetky dostupné domény, všetky obsadené a všetky, ktoré sú k dispozícii na odkúpenie. Názov si je možné rozšíriť už aj o niektoré z TLD domén v ľavom stĺpci.

Nástroj panabee.com vám navrhne oveľa viac variantov k samotnému názvu pre základné domény ako .com, .biz, .org atď. Keď máte len hmlistú predstavu o kľúčovom slove názvu vašej firmy, tento nástroj vám vyrobí množstvo populárnych variácií prípon ako app, ly, alebo ify.

Namemesh.com vám zasa na rozdiel od ostatných zobrazí len všetky dostupné kombinácie a možnosti domén k názvu vašej firmy. V základnom zobrazení neponúka obsadené domény, ktoré môžu byť teoreticky na predaj. Zaujímavosťou je stĺpec, kde sa vám systém na pozadí snaží navrhnúť “vtipné” názvy domén. Záleží teda, aký máte zmysel pre humor. 

Leandomainsearch.com je veľmi rýchly a jednoduchý nástroj. Na stránke sme si, bohužiaľ, nevedeli navoliť žiadnu inú doménu okrem .com, ale návrhov populárnych variácií k názvu ponúka tento tool obrovské množstvo.

 Dúfame, že vám niektorý z nástrojov pomohol pri výbere vašej novej domény. Ak však ešte stále tápate a neviete si rady, odporúčame vám vyskúšať profesionálne skúsenosti slovenskej spoločnosti The Big Name Theory, ktorá sa špecializuje predovšetkým na názvy firiem, produktov, kampaní či logotypov.

Zdroj: blog.websupport

Pridať komentár (0)