Ako Airb­nb vyrás­tol na 10 miliar­do­vú spo­loč­nosť?

Šandi / 29. júna 2014 / Tools a produktivita

Po tom, čo sa Airb­nb poda­ri­lo zís­kať inves­tí­ciu vo svo­jom posled­nom mega­roun­de, jej hod­no­ta rake­to­vo vystre­li­la na sumu 10 miliárd dolá­rov. No začiat­ky tej­to fir­my, nebo­li vôbec jed­no­du­ché a na ces­te k úspe­chu strieh­lo nie­koľ­ko nástrah.

Airbnb čelí stále niekoľkým veľkým výzvam, o ktorých sa však vo videu veľa nedozviete. Sú to napríklad regulačné bariéry, ktoré Airbnb považujú na niekoľkých miestach, ako napríklad aj v New Yorku za nezákonnú. Keď v New Yorku prenajímate svoj byt, alebo apartmán cez službu Airbnb, tak čelíte pokute až do výšky 2400$. Podla tohto zákona nesmiete v New Yorku prenajímať svoj ''place'' na menej ako 29 dní. Je zrejmé, kto tomuto zákonu pomohol uzrieť svetlo sveta, žeby hotelová lobby? :)

Ak vás zaújma viac čisel a štatistík o Airbnb, môžete ich nájst veľmi dobre spracované práve tu

Pozrite si ako sa zrodilo Airbnb!

 

V Airbnb si zriadili kancelárie podľa existujúcich bytov, ktoré majú v ponuke

Brian Chesky, Ceo and Cofounder Airbnb

Zdroj: airbnb, venturebeat

Pridať komentár (0)