Ako mi zemia­ko­vý šalát poka­zil Kicks­tar­ter

spaceunicorn: R@100 / 13. júla 2014 / Tools a produktivita

Dnes tu nenáj­deš kla­sic­ké tipy na pro­jek­ty. Ak si sa za posled­ný týž­deň aspoň obtrel(a) o Kicks­tar­ter ale­bo inter­net vše­obec­ne, tak ťa nemi­nul pro­jekt Pota­to Salad. Nebu­dem sa o ňom roz­pi­so­vať, taký­ch člán­kov je dosť. Len v skrat­ke, je to vtip­ný sati­ric­ký pro­jekt, kto­rý baví na Kicks­tar­te­ri ľudí aj jeho auto­ra. Pove­dal by som, že sa z toho sta­la až šou. Autor chcel vyzbie­rať $10, ale za 6 dní od štar­tu už má vyše $55 000.

 

Ale prečo o tom píšem? Lebo som jemne znechutený. Nie týmto projektom, ale tým, aké sú ľudia opice, vidia, že má niečo úspech, tak sa to snažia okopírovať. Ako som dnes prechádzal najnovšími projektami na Kickstarteri, tak mi až prišlo zle, hádam každý desiaty bol nejaký šalát, iný zemiakový šalát, lepší zemiakový šalát, vajíčkový šalát, kapustový šalát alebo iné jedlá s cieľovou sumou okolo $10. Tých projektov sa za posledný týždeň vynorilo asi 50.

Odkedy zrušili overovanie projektov, teda nejaké to filtrovanie a zmiernili podmienky pre projekty, tak sa z Kickstarteru stal strašný bordel a zaberie to omnoho viac času prelistovať sa k niečomu rozumnému. Ale bol to logický krok, portál je obľúbený a zamestnávať niekoľko ľudí len na schvaľovanie projektov je asi neúnosné. Našťastie, spolu s tou voľnosťou pridali nové kategórie a lepšie filtrovanie (napríklad “by magic”), čo veľmi pomáha.

Takže nie som sklamaný z Kickstarteru, ale z tých ľudí, ktorí vykrádajú projekty štýlom “hej, jemu to vyšlo, tak skúsme niečo podobné alebo nie, presne to isté”. A to nie je len problém tohto šalátu, ale viacerých projektov už dávnejšie, len tu sa to prejavilo až moc a príliš mi to udrelo do očí.

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)