Ako osviežiť tradíciu trendy štýlom a nezničiť historickú budovu? Presne takto

  • Intervencia vo verejnom priestore nemusí byť trvalá. Môže byť aj dynamická - dočasná a napriek tomu funkčne a dizajnovo kvalitná.
owkowed
archinfo.sk
  • Intervencia vo verejnom priestore nemusí byť trvalá. Môže byť aj dynamická - dočasná a napriek tomu funkčne a dizajnovo kvalitná.

Ak chceme využiť urbánny priestor pre časovo obmedzené podujatia, akcie, výstavy, prezentácie… je to možné aj bez provizórnych riešení. A pritom tak, že „príchod“, fungovanie a „odchod“ objektov prostredie nezaťaží a nezanechá v ňom žiadne nežiadúce stopy.

Jedna z možných ciest pri hľadaní plne reverzibilných a mnohonásobne použiteľných riešení môže byť aj nasledovná – použitie „City modulov“. Nie je to iba teoretický experiment. Reálne testovanie v paxi prebieha počas posledných troch rokov vo viacerých českých mestách.

Foto: archinfo.sk

Počas Filmového festivalu v Karlových Varoch vyrástla neďaleko hotela Pupp zaujímavá dočasná stavba. Pavilón pre značku BMW stál priamo pred historickou fasádou hotela. Modulárny objekt bol inštalovaný na tomto mieste aj pred rokom, avšak v mierne odlišnej podobe.

„Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.“

Architektonický koncept BMW Lounge navrhlo pražské štúdio Olgoj Chorchoj v spolupráci s CMC Architects. Cieľom konceptu showroomu bola prezentácia súčasnej technologickej špičky značky.

Architektúra má rôzne formy a rôzne podoby. Niekedy sa pohybuje na hraniciach umeleckých a stavebných zameraní. Môže byť aj funknčná, alebo má iba pozíciu nefunkčného symbolu, znaku v priestore. Nekedy sa nachádza na pomedzí reklamy a komercie, niekedy je „vysokým  umením“.

Foto: archinfo.sk

Prezentovaná forma architektúry v mestskom prostredí je u nás pomerne nová. Preto je veľmi dobré, že priekopník sa zhostil svojej úlohy čestne. Je „dôstojným vybalancovaním“ medzi oficiálnym, tradičným názorom na verejné priestory a ich funkcie a novým, dynamickým životným štýlom, ktorý sa premieta aj do nových foriem intervencií vo verejnom priestore.  Forma je praktická, účelná, racionálna, vkusná… a zároveň po skončení svojho poslania odchádza zo zažitého prostredia bez stôp a zanecháva ho v pôvodnej, neporušenej podobe.

Nie je to moc. Je to tak akurát.

Zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech