Ako študovať na prestížnej univerzite zadarmo?

  • MOOCs je skratka pre otvorené masové online kurzy (Massive Open Online Courses). Hoci na internete sú bezplatné online kurzy prístupné už niekoľko rokov, ich kvalita a množstvo sa zmenili len nedávno. To umožňuje mnohým potenciálnym študentom získať stupeň vzdelania, o ktorom mohli v minulosti len snívať.
image_1401448434.jpeg
  • MOOCs je skratka pre otvorené masové online kurzy (Massive Open Online Courses). Hoci na internete sú bezplatné online kurzy prístupné už niekoľko rokov, ich kvalita a množstvo sa zmenili len nedávno. To umožňuje mnohým potenciálnym študentom získať stupeň vzdelania, o ktorom mohli v minulosti len snívať.

 

Niečo z histórie

Termín MOOCs použili ešte v roku 2008 Dave Cormier z University of Prince Edward Island a Bryan Alexander z National Institute for Technology in Liberal Education v súvislosti s kurzom nazvaným Connectivism and Connective Knowledge (známym ako CCK08). Kurzu sa zúčastnilo 25 platiacich študentov z University of Manitoba a ďalších 2200 online študentov z radov verejnosti, ktorí neplatili nič.

Svet online vzdelávania sa navždy zmenil v roku 2011. Nemecký vedec Sebastian Thrun pôsobiaci na Stanfordskej univerzite v Kalifornii otvoril svoj prvý bezplatný online kurz „Úvod do umelej inteligencie“. Do kurzu sa zapísalo vyše 160 tisíc študentov zo 190 krajín.

Dr. Thrun napokon opustil svoje zamestnanie a založil si vlastnú online vzdelávaciu spoločnosť Udacity, ktorá patrí spolu so spoločnosťou Coursera (založenou dvoma ďalšími profesormi zo Stanfordu) a EdX (spoločný projekt Harvardu a MIT) k trom najvýznamnejším pojmom v oblasti online vzdelávania.

 

 

Čo tým získam?

MOOCs kurzy sú veľmi obľúbené najmä vďaka možnosti získať kvalitné vzdelanie z prestížnej univerzity bezplatne alebo len za nízky poplatok. Nemusíte vybranú školu či kurz vôbec fyzicky navštevovať, stačí vám pripojenie na internet, primeraná počítačová zdatnosť a ovládanie jazyka, v ktorom kurzy prebiehajú (väčšinou je to angličtina). Štúdijné materiály bývajú taktiež zadarmo.

Takéto štúdium je vhodné hlavne pre študentov, ktorí sa chcú niečo nové naučiť, zdokonaliť sa vo svojich doterajších znalostiach či rozšíriť si svoje vedomosti. Udacity, Coursera a EdX ponúkajú stredoškolské aj univerzitné vzdelávanie, či vzdelávanie dospelých. Vedú ich spravidla profesori daných unverzít. Majú svoje osnovy, študijné materiály, určený začiatok aj koniec. Ponuka vzdelávacích kurzov je veľmi široká od programovania, cez prírodné vedy až po umenie.

Okrem samotného vzdelávania ponúkajú MOOCs interaktívne užívateľské fóra, ktoré pomáhajú budovať komunitu študentov, profesorov a pedagogických asistentov. Veľa aktivít prebieha online, ako napríklad kvízy, panelové diskusie a komentáre. Profesori, prípadne ich asistenti vstupujú do diskusie len pre jej usmernenie a poskytovanie konzultácií.

 

 

Problémy neobchádzajú ani MOOCs

MOOC kurzy sa stretávajú aj s problémami, ktoré bude potrebné vyriešiť. Jedným z nich je napríklad akreditácia a certifikácia kurzov a s ňou spojené overovanie identity študentov. Najväčší poskytovatelia MOOCs však ponúkajú overené certifikáty zaručujúce totožnosť osoby, ktorá kurz absolvovala.

Ďalším problémom je motivácia študentov. Ešte stále množstvo študentov navštevované kurzy nedokončí. Väčšina odpadne pred polovicou kurzu. Prezrú si študijné materiály, ale testy a úlohy si už neurobia. Nikoho však nemožno do učenia nútiť. Človek sa naučí len to, čo sa naučiť naozaj chce.

Problém jazykovej bariéry je pomaly na ústupe vďaka prekladom (používaniu titulkov), ale aj vďaka zlepšujúcej sa jazykovej gramotnosti študentov.

 

 

Zapája sa celý svet

Kurzy MOOCs sa postupne dostali z USA aj do Európy a ostatných častí sveta. V Európe vznikol OpenupEd – prvá paneurópska iniciatíva MOOCs spájajúca 11 partnerských krajín s podporou Európskeho komisára. Momentálne je dostupných okolo 160 bezplatných kurzov pokrývajúcich široký záber predmetov v 13 rozličných jazykoch. V Ázii organizujú tieto kurzy najmä japonské univerzity či školy z Malajzie alebo Indonézie. V Austrálii a Latinskej Amerike boli otvorené prvé MOOC kurzy už v roku 2012 a stále vznikajú nové.

Chcete aj vy rozšíriť svoje vedomosti? Vyberte si z katalógov kurzov: MOOC list, Open Education Europa. Dobre spracovaný zoznam od Bernarda Koprnu nájdete aj na stránke projektzivot.org. Myslím, že každý si nájde ten svoj.

Na záver vám ponúkam jednu pekne spracovanú infografiku práve na tému MOOCs:

 

Zdroje: college.harvard.edu, sustainabilityineducation.com, viralblog.com, en.wikipedia.org, openeducationeuropa.eu

 

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech