Prelomové rozhodnutie: Transsexualita už oficiálne nepatrí medzi duševné choroby

  • Pojem „transgender“ predstavuje osobu, ktorá nie je stotožnená so svojím rodom
  • Najnovšie tieto osoby podľa WHO nebudú patriť medzi duševne chorých
  • Ide o významný krok, ktorý prišiel v hodine dvanástej
trans
flickr
  • Pojem „transgender“ predstavuje osobu, ktorá nie je stotožnená so svojím rodom
  • Najnovšie tieto osoby podľa WHO nebudú patriť medzi duševne chorých
  • Ide o významný krok, ktorý prišiel v hodine dvanástej

Podľa najnovšie aktualizovanej klasifikácie chorôb Svetovej zdravotníckej organizácie transsexualita nepatrí medzi duševné poruchy. Po novom je zahrnutá v kategórii „stavy súvisiace so sexuálnym zdravím“ a je jej priradená diagnóza takzvaného „genderového nesúladu.“

„Týmto krokom sa, samozrejme, zázrakom nezmení myslenie všetkých odborníkov, ale aj tak ide o zásadný medzník. Vnímanie trans ľudí ako psychicky chorých je jeden z najväčších dlhodobých problémov, ktoré im znemožňujú rovnocenný, plnohodnotný život a vystavujú ich posmechu alebo diskriminácii,“ napísalo ako reakciu na rozhodnutie OSN, združenie Trans Parent, ktoré sa snaží o presadzovanie práv trans ľudí.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala nový katalóg s 55 tisícami chorôb začiatkom tohto týždňa. Publikáciu ešte musia schváliť člennské krajiny OSN. Podľa WHO je genderový nesúlad charakterizovaný ako výrazný a pretrvávajúci nesúlad medzi pohlavnou identitou a biologickým pohlavím. V novej klasifikácii chorôb sa objavuje hneď niekoľko nových kapitol, vrátane jednej týkajúcej sa sexuálneho pohlavia.

Podľa Lale Sayovej, koordinátorky odboru reprodukčného zdravia a výskumu WHO, katalóg používajú lekári a poisťovne. Aj preto podľa nej môže nová kategorizácia pomôcť ľuďom k lepšiemu prístupu ku zdravotnej starostlivosti.

Členské krajiny budú dokument schvalovať v máji budúceho roku v Ženeve. Ak sa tak stane, začne platiť 1. januára 2022, informuje denník Guardian a pripomína, že niekoľko krajín sa rozhodlo transsexualitu prekvalifikovať už skôr. Medzi nimi je napríklad Francúzsko alebo Dánsko. Podľa Sayovej je dokument výsledkom niekoľkoročného snaženia a diskusií a mal by získať podporu bez väčších problémov.

Vzhľadom na zaradenie takýchto osôb pod kategóriu „duševné poruchy a poruchy správania“ aj u nás na Slovensku, majú transsexuálne osoby na jednej strane možnosť úhrady niektorých nákladov poisťovňou, na strane druhej sú však tieto osoby považované za „osoby duševne choré“, čo ich vlastne vylučuje z možnosti práce na určitých špecializovaných postoch nevynímajúc celo­životnú „nálepku“. Ako príklad možno uviesť pozície s potrebou bezpečnostných previerok ktoréhokoľvek stupňa, čo sa netýka len štátnej správy, ale i špe­cializovaných pracovísk s nutnosťou spomenutých previerok. Nová kategorizácia WHO by mala všetko toto zmeniť.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech