Slovensko bez prevádzky Pizza Hut dlho nezostane. Vracia sa na náš trh

  • Mnohí ju milovali, iní si ani nevšimli, že tu bola
  • Po nečakanom odchode prichádza opäť
poca
Pizza Hut
  • Mnohí ju milovali, iní si ani nevšimli, že tu bola
  • Po nečakanom odchode prichádza opäť

Len nedávno sme ťa in­for­máovali, že známy fast­fo­odový re­ťa­zec Pizza Hut na Slo­ven­sku za­tvára aj svoju po­slednú pre­vádzku, ktorú si mohol nájsť v petr­žal­skom Tescu Ex­tra. Ko­niec prevádzky naznačovali aj ná­pisy na vcho­do­vých dve­rách prevádzky.

Qu­e­en­sway Res­tau­rants Slo­va­kia, s.r.o., ktorá za Pizza Hut na Slo­ven­sku stojí, má u nás už dl­ho­dobo slabý ob­rat a podľa in­for­má­cií FinS­tatu sa do ze­le­ných čí­sel od roku 2010 vô­bec ne­dos­tala. V prí­pade Pizza Hutu podľa ne­ove­re­ných in­for­má­cií plá­nuje v Petr­žalke Tesco Ex­tra re­kon­štruk­ciu a a spo­loč­nosti sa roz­hodlo ne­pre­dĺžiť ná­jomnú zmluvu.

Dnes však Trend priniesol informáciu, že Pizza Hut sa má opäť objaviť na slovenskom trhu. „Z oblasti food & beverage na trh nanovo vstúpia značky Burger King, Pizza Hut,“ hovorí pre TREND.sk Katarína Paule, vedúca retailového tímu poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield na Slovensku.

Pizza Hut pôsobila na Slovensku viac než 20 rokov. Prvú prevádzku otvorili v roku 1997 na Drevenej ulici v Bratislave. O dva roky neskôr prišla aj do Nitry a na začiatku nového tisícročia zasa do Košíc. V roku 2001 otvorili druhú pobočku v petržalskom Tescu v Bratislave a v Trnave.

Značky ako je Pizza Hut či KFC rozvíja na viacerých trhoch poľský prevádzkovateľ AmRest. Vďaka Am­Rest je v Európe nie­koľko mi­lo­va­ných zna­čiek re­štau­rá­cií, mimo iného nám pri­niesli Star­bucks či Burger King, ktorý sa na Slovensko vráti po siedmych rokoch. Na burger by si doň môžeš zájsť už na jeseň.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech