Amazon už posiela balíky na Slovensko zadarmo

  • Slovensko dostalo od Amazonu príjemný darček.
cover
marketingland.com/style.vjmedia.com.hk
  • Slovensko dostalo od Amazonu príjemný darček.

V inter­ne­to­vom obchode Ama­zon náj­deš všetko. Ponúka neuve­ri­teľne široký sor­ti­ment. Pôvodne sa zame­ria­val len na knihy, ale postupne sa roz­rás­tol na jeden z naj­väč­ších e-sho­pov na svete. Svedčí o tom aj jeho názov — Ama­zon, podľa rieky v Juž­nej Ame­rike s veľ­kým množ­stvom prí­to­kov.

Okrem hlav­nej ame­ric­kej pobočky, je v Európe brit­ská a nám najb­liž­šia nemecká — amazon.de. Je však pravdou, že mnoho Slovákov e-shop Ama­zon veľmi nevy­uží­vali. Poš­tovné bolo prí­liš vysoké a najmä pri tých bež­ných pro­duk­toch sa skrátka veľmi nevyplácalo. Ľudia tak rad­šej upred­not­nili slo­ven­ské e-shopy.

zdroj fotografie:cbronline.com

To sa ale na určitý čas zmenilo. Pred Vianocami 2016 sa totiž objavila lákavá ponuka. Ak si si objednal tovar nad 39 eur, za poštovné si nemusel platiť ani euro. Išlo však len o časovo ohraničenú akciu, ktorou zrejme chceli otestovať záujem zákazníkov. Za bežnú zásielku z nemec­kého Ama­zonu sa pred­tým pla­tilo 5eur  + 1,30 za každý jej kilo­gram.

zdroj fotografie:extremetech.com

Na stránkach Amazonu sa však objavila správa, ktorá poteší mnohých Slovákov. Internetový gigant sa rozhodol zaviesť pre Slovensko nulové poštovné. Nebude ťa pritom limitovať vyhradeným časom. Avšak stále bude platiť minimálna suma objednávky v hodnote 39 eur. Tento limit však určite nebude ťažké naplniť vzhľadom na širokú ponuku reťazca. Do sumy objednávky potrebnej na zaslanie balíka aj k nám na Slovensko sa ti pritom nezarátajú len hmotné predmety. Limit ti navýšia aj virtuálne diela v podobe e-kníh alebo filmov.


Rovnaké podmienky ako Slovensko majú na Amazone aj krajiny ako Belgicko, Holandsko, Fínkso, Rakúsko, Lichtenštajnsko, Dánsko, Maďarsko, Česko a Nemecko.

Ama­zon sa už však ani zďa­leka neradí len medzi spo­loč­nosti, ktoré sa orien­tujú výlučne na inter­ne­tový pre­daj. Táto spoločnosť v posledných mesiacoch robí v skutku prekvapivé kroky a to najmä v oblasti implementácie nových technológií. Len prednedávnom sme mohli vidieť ako doručil zákazníkovi balík dronom, taktiež spustil Amazon Go – obchod kde nie sú pokladne a predstavil aj vlastnú umelú inteligenciu. Môžme sa len domnievať s čím nás prekvapí nabudúce.

zdroj:amazon.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech