Amazon vs. Alibaba – Jeff Bezos vs. Jack Ma

  • Už len málokto nenakupuje v dnešnej dobe cez internet. Zakladatelia dvoch najväčších e-commerce platforiem Jeff Bezos a Jack Ma vedú v mnohých oblastiach svoje spoločnosti rozdielne a aj napriek tomu sú obaja úspešní. Čo teda stojí za ich úspechom a v čom sú si podobní či rozdielni?
image_1421601370.jpeg
  • Už len málokto nenakupuje v dnešnej dobe cez internet. Zakladatelia dvoch najväčších e-commerce platforiem Jeff Bezos a Jack Ma vedú v mnohých oblastiach svoje spoločnosti rozdielne a aj napriek tomu sú obaja úspešní. Čo teda stojí za ich úspechom a v čom sú si podobní či rozdielni?

 

V roku 1990 sa Jack Ma živil ako učiteľ angličtiny na jednej z univerzít. Kto by si pomyslel, že o 25 rokov neskôr bude najbohatším mužom Číny?

Jeff Bezos pracoval v tom istom roku pre spoločnosť D.E. Shaw & Co. na odbore riadení investícií. Po absolvovaní Princeton university s vyznamenaním a získaní bakalárskeho titulu v odbore elektrotechniky a počítačových vied už nebolo pochýb o tom, že Jeff skončí v oblasti tech.

 

 

O niekoľko rokov, keď obaja chceli začať podnikať a rozmýšľali nad názvami svojich spoločností, napadli ich oboch názvy z kúzelníckej terminológie. Kým Jeff chcel pomenovať svoju spoločnosť názvom „Cabadra“, tak Jack sa rozhodoval pre názov „Open sesame“.

 

Bola to snáď predzvesť toho, že obaja sa o pár rokov neskôr stanú mágmi na poli e-commerce?

 

Na prvý pohľad je viditeľné, že stratégia a filozofia Amazonu a Alibabi je rozdielna. Aj napriek tomu sa však v niektorých veciach zhodujú.

 

 

Prvé uvedenie zákazníkov

Amazon je notoricky známy svojou posadnutosťou zákazníkmi. V skutočnosti je to však Bezos, ktorý nastavil pravidlo, že zákazník je číslo 1. „Máme veľké množstvo zákazníkov, ktorí nás len utvrdzujú v tom, že naša filozofia je správna. Myslím, že práve toto je tá vec, ktorú sme urobili oveľa lepšie oproti našej konkurencií. Za posledných šesť rokov sme laserovo zamerali na našich zákazníkov a teraz vidíme, že sa nám to opláca.“

 

Jack Ma to však berie trochu z iného uhla, aj keď to znie na prvý pohľad rovnako. 22. Septembra, pri vstupe Alibabi na burzu v NY vyhlásil, že na prvom mieste sú zákazníci, na druhom zamestnanci a na treťom akcionári. Má to však jeden háčik a to, že zákazníkmi u Alibabi sú na rozdiel od Amazonu malí a strední podnikatelia. Alibaba teda nie je spoločnosťou zameranou na spotrebiteľov. Jack to odôvodnil tým, že odhadnúť potreby a správanie spotrebiteľov je veľmi náročné, kým podniky majú svoju stratégiu už dopredu danú a tak je oveľa ľahšie sa zamerať práve na ne.

 

 

Tento rozdiel je zreteľne vidieť v jednaní s dodávateľmi. Amazon požaduje od svojich dodávateľov oveľa vyššie marže. Výsledkom toho je potom nižšia cena pre zákazníkov. Jack Ma sa k tomuto postoju Amazonu vyjadril  v roku 2011 na svojej prednáške na Stanforde dosť kriticky so slovami: „žijeme v dobe internetu alebo v ríši internetu? Amazon sa správa ako monopol, čiže ríša, a diktuje tak tvrdé podmienky svojim dodávateľom.“

 

Aké sú však najväčšie rozdiely?

Keď Ma vystúpil v roku 2013 so svojou druhou prednáškou na Stanforde objasnil aj zvláštnosti založenia Alibabi. „Neznalý sa nebojí. Boli tam tri dôvody nášho úspechu: nemali sme peniaze, nerozumeli sme technológií a nikdy sme neplánovali.“

 

 

Keďže Jack Ma pôsobil ako vysokoškolský učiteľ, tak nemal väčšie množstvo financií na rozbeh spoločnosti. Alibaba začínala svoju púť v prepočte s 8000 americkými dolármi, kým Jeff Bezos zakladal Amazon s 300 000 americkými dolármi, ktoré však dostal od svojich rodičov.

 

Na rozdiel od Maa je Bezos starostlivý plánovač. Stratégia a ďalšie kroky rozrastajúceho sa Amazonu museli byť dopodrobna naplánované. Bezos to odôvodňuje slovami: „každá spoločnosť, ktorá chce byť zameraná na zákazníkov musí mať dlhodobo určené svoje ciele a priority. A to je v skutočnosti oveľa vzácnejšie ako si mnohý myslia“.

 

 

Čo sa však týka majetku týchto dvoch, tak nie sú si až tak rozdielny. Majetok Jacka Ma je približne 22 miliárd americký dolárov, čo mu zabezpečuje 37. Miesto medzi najväčšími boháčmi tejto planéty. Majetok Jeffa Bezosa je vyčíslený na 30,5 miliárd amerických dolárov a zastáva tak 21. miesto v tomto zozname.

 

Astronaut vs. Majster Tai-Chi

A teraz, čo robia s toľkými peniazmi? V roku 2013 odpovedal Jeff v jednom z rozhovorov na to aké knihy má rád odpoveďou sci-fi. Čo do istej miery odôvodňuje aj jeho investíciu 500 miliónov do spoločnosti Blue Origin. Táto spoločnosť sa venuje výskumu a vývoju v oblasti medzi planetárnej obrany a kozmických rakiet. Je to jeden zo snov, ktoré má Bezos. A to je vybudovať hotely, zábavné parky a celkovo obývateľné kolónie pre ľudí na obežnej dráhe.

 

 

Jack však investoval do úplne inej oblasti. Založil školu Tai-Chi. Jack je dokonca majstrom v Tai-Chi a tento taoistický a budhistický vplyv je cítiť aj v niektorých jeho vyhláseniach: „dnešok je krutý, zajtrajšok ešte krutejší a pozajtrajšok bude krásny“. Jack si aj popri tvrdej práci nájde každý deň chvíľu na meditáciu a veľmi rád rozpráva o osobnom rozvoji a dosahovaní životných cieľov.

 

 

Okrem týchto investícii majú však obaja na konte aj množstvo iných. Za spomenutie stoja napríklad Jeffove investície do spoločností Uber či Business Insider. Jack je ďalej akcionárom v spoločnostiach ako Hundsun, Wasum Media, či pomerne kontroverzný AliPay.

 

 

Zdroj: Techinasia

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech