Mladí chlapi v USA majú málo sexu. Slovensko sa, žiaľ, potýka s iným problémom

  • Americká štúdia preukázala zníženie sexuálnej aktivity hlavne u mladých mužov
  • Slovensko trápi problém s pôrodnosťou
pjim
TASR/AP. Evgeniy Maloletka
  • Americká štúdia preukázala zníženie sexuálnej aktivity hlavne u mladých mužov
  • Slovensko trápi problém s pôrodnosťou

Sexuálna aktivita medzi mladými ľuďmi v USA má klesajúci trend, preukázala štúdia zverejnená v odbornom periodiku JAMA Network Open. Štúdia skúmala frekvenciu sexuálneho styku a počet sexuálnych partnerov.

Výskum trval osemnásť rokov od 2000 – 2018, pričom sa ho zúčastnilo 4 291 mužov a 5 213 žien, ktorí odpovedali na otázku o frekvencii. Na ďalšiu otázku o počte partnerov odpovedalo 4 372 mužov a 5 377 žien.

Najväčší pokles pri mladých mužoch, študentoch a nízko príjmových mužoch

Najväčší pokles zaznamenali vedci pri mladých mužoch vo veku 18 až 24 rokov v období rokov 2016 – 2018. Mužov, ktorí nemali sex v období jedného roka, bolo 30,9 %, žien bolo o čosi menej, 18,9%. Jeden z troch mužov tak nehlásil žiadnu sexuálnu aktivitu v období jedného roka.

Menší pokles bol pozorovaný aj medzi skupinou mužov vo veku 25 až 34, 15,10 %, pričom v tejto skupine zaznamenali vyšší pokles ženy, a to 19,10%.

Najmenej sexu medzi mužmi majú študenti, zamestnanci na čiastočný úväzok, nezamestnaní, slobodní alebo nízko príjmové skupiny. U žien dominujú hlavne študentky.

Pokles v počte partnerov sa netýka homosexuálov a bisexuálov

Viac mužov ako žien uviedlo, že za rok nemali žiadneho sexuálneho partnera (16,4% vs 12%). Troch alebo viac sexuálnych partnerov uvádzalo 14,5 % mužov a 7,1 % žien.

Černosi, muži a ženy, ktorí sa identifikujú ako homosexuáli alebo bisexuáli, častejšie uvádzali počet sexuálnych partnerov ako tri a vyššie.

 Vedci majú viacero hypotéz

„Hoci naše analýzy nepodporili teórie týkajúce sa používania pornografie a dlhšieho pracovného času, medzi možné dôvody patria zmeny v sexuálnych normách, ktoré môžu ovplyvniť skutočnú a hlásenú sexuálnu aktivitu; stres a zaneprázdnenie moderného života, v ktorom je potrebné bojovať s voľným časom, prácou a intímnymi vzťahmi, Ponuka online zábavy, ktorá môže súťažiť so sexuálnou aktivitou,“ uvádzajú autori štúdie.

K ďalším hypotézam pridávajú aj depresiu, odklad začiatku sexuálnej aktivity a začiatku vzťahov, ale aj dobu smartfónov, ktorá znižuje reálne sociálne interakcie.

Na Slovensku nie sú k dispozícii rozsiahle štúdie, ktoré by sa zaoberali frekvenciou pohlavného styku. Skutočný stav tak nie je jasný. Preukázateľný je len zvýšený počet slobodných ľudí a znížená pôrodnosť, ktorá môže byť dôsledkom nižšej frekvencie pohlavného styku. Demografický vývoj Slovenska pritom nevyzerá ružovo, pôrodnosť má klesať čoraz viac.

Článok bol pôvodne vydaný 16. júna 2020.

Zdroje: JAMA Network Open, Štatistický úrad SR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech