Filip Gergely: Automobilkám pomáha zlepšovať procesy kvality

  • Od svojich 15 rokov sa pohybuje v segmente automotive. Jeho otec ako manažér kvality ho zasvätil do základných princípov fungovania kvality. Ako špecialista v segmente hľadá inžinierov, ktorí pod jeho vedením pôsobia v automobilkách u nás a vo svete. Filip Gergely, generálny riaditeľ spoločnosti GQsystems so zameraním na externý inžiniering.
tr
Konzeptzone.sk
  • Od svojich 15 rokov sa pohybuje v segmente automotive. Jeho otec ako manažér kvality ho zasvätil do základných princípov fungovania kvality. Ako špecialista v segmente hľadá inžinierov, ktorí pod jeho vedením pôsobia v automobilkách u nás a vo svete. Filip Gergely, generálny riaditeľ spoločnosti GQsystems so zameraním na externý inžiniering.

Tvrdíte, že treba procesy zjednodušovať a vytvárať riešenia pre zľahčovanie práce v automotive odvetví. Prečo je to dôležité?

Odpoviem protiotázkou. Prečo v Nike vymysleli samošnurovacie tenisky? Lebo ľudia sú leniví, no zároveň dostatočne kreatívni a inovatívni. A práve tieto dve vlastnosti za posledné dekády najviac posunuli ľudstvo vpred. Svetová populácia stále rastie, všetkého bude treba stále viac. Čo je však dôležité, za nutnosťou bude kratší čas a menšie náklady. Obrazne povedané, aj vy by ste si chceli zaviazať šnúrky na jeden dotyk a nie v štyroch procesných krokoch.

Ako sa to dá? Aké sú možnosti?

Možností je veľa. No najviac závisí od mindsetu ľudí. Stroj vie aj tak zatiaľ iba urobiť úkony, ktorú mu zadá človek. Je to o prístupe k bežným veciam. Ak mám problém, potrebujem ho vyriešiť. Mám možnosť zvolať tri porady, napísať 70 emailov, vytvoriť 13 akčných plánov. Tiež mám ale možnosť zostaviť s kolegom rýchly plán na odstránenie problému a následne problém odstrániť. Myslím si, že v snahe o dokonalosť sme sa zasekli v byrokracii a ťažkopádnosti procesov a to nielen v segmente automotive.

Aké sú v tomto nastavené svetové trendy? Je niečo, v čom na Slovensku zaostávame?

Zaostávame vo vlastnej tvorbe a to všetkého druhu. Keď sa mi niečo nepáči, tak sa to snažím zmeniť alebo vytvoriť niečo, čo sa mi páčiť bude. Svetový trend je podpora takýmto myšlienkam.. Svetový trend je vzdelávať ľudí v tom, že môžu meniť veci okolo seba. U nás v Automotive sú firmy  často ťažkopádne pri presadzovaní efektívnych riešení v smere zdola nahor, ale sú skvelé vo vytváraní neefektívnych riešení a rôznych direktív zhora nadol.

Prečo hovoríte, že Slovensku hrozí druhý Detroit?

Mám pocit, že málo rozvíjame potenciál šikovných ľudí. Málo investujeme do vedy, do výskumu a vývoja, nezjednodušujeme procesy v štátnej správe, ktoré si to vyžadujú. Posledné slovenské vlády sa vezú na raste súkromného sektora, ale aj o ten sa treba starať a vytvárať také podmienky, aby bol biznis na Slovensku trvalo udržateľný. Investície do ďalšieho rastu nevidieť. Ak sa nám nepodarí dodať Slovensku pridanú hodnotu reprezentovanú šikovnými technicky vzdelanými ľuďmi schopnými samostatne rozmýšľať, tak ten strašiak „Detroit“ príde pri prvom vážnejšom otrase svetovej ekonomiky. Ale moja optimistická duša mi hovorí, že sa to nestane. Lebo šikovní a inovatívni ľudia prevezmú kormidlo a budú zodpovedne riadiť túto krajinu.

Ste významným dodávateľom odborníkov na kvalitu. Vďaka čomu sa považujete za najlepších?

Snažíme sa byť rýchli, efektívni, inovatívni a predovšetkým kvalitní. Naši ľudia sú špičky v tom, čo robia. Nezameriavame sa na mnohé oblasti a netrieštime na ne svoju pozornosť. Robíme v prvom rade to, v čom sme dobrí a darí sa nám. Našou pridanou hodnotou je osobitý ľudský prístup. Nevnímame ľudí iba cez čísla.

Prečo vlastne automotive segment potrebuje inžinierov kvality?

Kvalitári sú veľmi špecifickou skupinou odborníkov. Sú ako chameleóni. Raz sú dizajnérmi, potom advokátmi, doktormi, ktorí musia vyriešiť akútny problém. Inokedy zodpovednými za financie a v neposlednom rade negociátori. Sú to ľudia, ktorí dohliadajú na to, že všetko to množstvo materiálov, dielcov, nástrojov a tisíce hodín ľudskej práce sa premenia na pocit. Pocit, že je všetko tak, ako má byť. Pocit bezpečia, pocit, že sme za svoje peniaze dostali naozaj to, čo sme očakávali.  Ten pocit z kvality. A ten pocit je rozhodujúci a predáva.

Čo je ich úlohou vo výrobnom procese? Čo majú na starosti?

U nás sa kvalitári starajú najmä o pred-sériové a sériové fázy výroby. Na to sa viaže veľa zložitých procesov a používa sa veľa obsiahlych nástrojov. Cieľ je dodať taký produkt zákazníkovi, s ktorým nebude mať starosti, nebude sa kaziť a bude mu slúžiť bezpečne čo najdlhší možný čas.

Stanú sa kvalitári zamestnancami automotive firmy alebo v akom sú pomere vo vzťahu k objednávateľovi?

Nie sme agentúra. Máme vlastných ľudí a vlastný tím, ktorý sa neustále snažíme rozširovať o špičky v odvetvi. Ľudia pracujú prioritne pre nás a snažíme sa im vytvoriť podmienky, v ktorých sa cítia perfektne. Smerom k zadávateľovi si predstavte vzťah ako architekta priradeného na projekt novej budovy. Budova sa postaví a architekt ide pracovať na ďalšom projekte. Častokrát však plníme aj úlohu „hasičského vrtuľníka“. Nie vždy ho potrebujete, ale keď ho máte v správny čas na správnom mieste, tak urobí veľa roboty a zachráni veľa peňazí.

Akou širokou databázou inžinierov kvality disponujete?

Veľmi širokou. Rádovo sú to stovky odborníkov. Každý projekt je však iný a vyžaduje si vždy niekoho špeciálneho s určitými špecifickými skúsenosťami. Aktívnych mame momentálne viac ako 60 ľudí na projektoch v rámci celej Európy.

Pre ktoré automobilky dodávate inžinierov kvality?

Naši ľudia pracujú najmä pre nemecké Grand Trio (BMW, VW group, Daimler) a pre ich najvýznamnejších Tier1 a Tier2 dodávateľov v rôznych krajinách Európy. Skvelou referenciou je pre nás aj projekt v rámci aerospace industry, kde jedna firma spoločne s univerzitou vo Veľkej Británii pracovali na projekte aj pomocou nášho softwéru GQ-issue manager.

Nielen automotive segment sa borí s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Trpí nedostatkom aj oblasť inžinieringu kvality? Prečo je to tak?

Práve nedostatok kvalitárov na trhu práce je momentálne najvypuklejším problémom z celého segmentu. Je to preto, lebo musia byť naozaj odborníci vo viacerých smeroch. Musia mať zažité soft skills. Byť komunikatívni a zároveň schopní perfektne v danej situácii improvizovať. A to je remeslo, na ktoré vás v škole nepripravia. Dobrý kvalitár vzniká praxou.

Spolupracujete aj s odborníkmi z cudziny?

V našom tíme sú najviac zastúpení ľudia z V4, ale spolupracujeme aj s kolegami z iných krajín. Vieme vytvoriť dobré podmienky každému šikovnému človeku. Máme veľmi dobré partnerstvá v Rakúsku, Nemecku, Holandsku? Francúzsu, ale aj vo Veľkej Británii. S odborníkmi na kvalitu spolupracujeme aj pri vývoji našich softvérov, čo je pridružená činnosť k hlavnému pilieru nášho biznisu.

Aký bude automotive segment a manažment kvality o 30 rokov?

Nároky zákazníkov sa budú zákonite zvyšovať, ale technológie nám umožnia robiť produkty maximálne bezpečné a s minimom vád. Ale v zásade nemám rád takéto „výlety do budúcnosti“, keďže dnes nevieme ani čo bude zajtra. Najlepší obraz si utvoríme tak, že sa obzrieme, kde bol automotive segment a kvalita pred 30. rokmi a kde je dnes.

Nahradí manažérov kvality robotizácia?

Nie, ale nebude potrebných toľko ľudí starajúcich sa o projekt v sérii, pretože bude vyrábaný stále viac automatizovane. Keď sa automatická výroba dobre navrhne, je udržiavaná a bez porúch, tak s prižmúrením oka dokáže vyrábať bezchybný produkt.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Konzeptzone.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech