Beats Music kon­čí?!

Kika Besedičová / 23. septembra 2014 / Business

V máji sme vás infor­mo­va­li, že kali­forn­ský gigant App­le kúpil za 3 miliar­dy dolá­rov spo­loč­nosť Beats zalo­že­nú rap­pe­rom Dr Dre. Až na demon­štra­tív­ny tele­fo­nát medzi Timom Cookom a Dr. Dre počas WWDC 2014 sme toho prí­liš o zme­ná­ch pod novým vede­ním nepo­ču­li, teraz sa však obja­vu­jú infor­má­cie, že App­le spra­ví “čis­tku” a plá­nu­je prav­de­po­dob­ne zasta­viť vývoj stre­a­mo­va­cej služ­by Beats Music. 

Samotná spoločnosť Apple síce špekulácie negovala, táto informácia sa však objavuje stále z viacerých údajne dôveryhodných zdrojov priamo v Apple. Vzhľadom k oficiálnemu popretiu sa taktiež špekulovať o tom, že Beats Music skončí len ako značka, ale samotnú službu Apple nejakým spôsobom integruje napríklad do iTunes.

Koniec koncov tento postup je celkom bežný, dôkazom je značka Nokia, ktorá postupne mizne z povrchu zemského po odkúpení fínskej spoločnosti Microsoftom. Uvidíme ako to s Beats Music nakoniec dopadne a akým spôsobom Apple zapojí audio techniku ​​Beats do svojho repertoáru.

Beats a jeho dokonalý marketing:

Zdroj: BI

Pridať komentár (0)