Braňo Čavoj: Našou hodnotou je sloboda, ktorá je neustále vyvažovaná zodpovednosťou

  • Nadácia Cvernovka bola založená v roku 2015, jej hodnotami sú sloboda, diverzita, transparentnosť, otvorenosť, zodpovednosť a udržateľnosť, kladie dôraz na osvetu v oblasti kultúry a vzdelávania.
  • Nadácia Cvernovka bola založená v roku 2015, jej hodnotami sú sloboda, diverzita, transparentnosť, otvorenosť, zodpovednosť a udržateľnosť, kladie dôraz na osvetu v oblasti kultúry a vzdelávania.

Je hlavným organizátorom kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka na Račianskej, ktoré má svoje stabilné miesto na kultúrnej mape Bratislavy, zároveň ho v súčasnosti tvorí už bezmála 120 samostatných ateliérov. Tvorbu päťdesiatich z nich si budete môcť na vlastné oči pozrieť na podujatí 1.MÁJ – Deň otvorených ateliérov. Jeden zo zakladajúcich členov Nadácie Cvernovka, Braňo Čavoj, hovorí o tom ako vníma jej smerovanie a o svojich skúsenostiach.

zdroj: Stanči Markovičová

V Nadácii Cvernovka máš manažérsku funkciu, tvojou agendou je zorganizovať a nastaviť procesy v celom “živom organizme”. S akými výzvami alebo úskaliami sa najčastejšie stretávaš?

Najväčším úskalím je isté trenie medzi systémom manažérskeho rozhodovania na vertikálnom princípe a princípe participatívneho rozhodnutia. Rozhodnutia, či už tie menšie alebo aj tie zásadné, sa robia prakticky na dennej báze a v tomto smere je ťažšie involvovať do procesov ľudí z komunity, ktorí majú možno záujem zapájať sa alebo vedieť viac. Našou snahou je byť transparentní v tom, čo a prečo robíme a ako fungujeme po personálnej aj finančnej stránke. V poslednej dobe sme spustili viacero opatrení, ktoré rozhodovanie viac decentralizuje mimo exekutívny tím a odborné platformy. Veľkou výzvou sa v tomto smere stane práve to, aby sa rozhodovanie o veciach viac nespomalilo.

Ako vidíš Nadáciu Cvernovka v budúcnosti? Ako by si chcel, aby jej príbeh pokračoval?

Aj keď podhubie v “starej” Cvernovke bolo silné už dlhšiu dobu, od vzniku Nadácie Cvernovka išlo všetko veľmi rýchlo. Rýchlo sme sa presťahovali, sprevádzkovali budovu, narástli a pustili sa do všemožných projektov. Po istej stablizácii nastal čas spomaliť a zamyslieť nad tým, ako si predstavujeme budúcnosť nadácie a Novej Cvernovky. Momentálne vytvárame dlhodobý strategický plán, ktorý by mal tieto veci obsiahnuť. Ja osobne vidím budúcnosť obidvoch entít veľmi priaznivo, ale čaká nás ešte veľa ťažkej práce a sú s tým iste spojené aj veľké riziká. Projekt však musíme neustále inovovať a pokračovať v hľadaní našej identity. Teším sa teraz najmä na revitalizáciu a spustenie verejného parku a letnej terasy s kultúrnym programom. Tiež dosť intenzívne pracujeme na tom, aby v najbližšej dobe došlo k rekonštrukcii internátu s novými funkciami a spustenie Centra performatívnych umení v priestore bývalej telocvične. Partnerom živej kultúry v Novej Cvernovke je Nadácia VÚB, ktorej vďačíme za podporu našich aktivít.

Prečo si myslíš, že by sa Nadácia Cvernovka mala vyjadrovať k spoločensky dôležitým témam v oblastiach politiky, kultúry alebo životného prostredia?

Na toto paradoxne odpoviem veľmi stručne. Pretože je našou povinnosťou zaujať pri týchto témach jasný občiansky postoj. Našou hodnotou je sloboda, ktorá je neustále vyvažovaná zodpovednosťou. Zodpovednosťou za prostredie a krajinu, v ktorej žijeme.

Kreatívne a kultúrne centrum Nová Cvernovka sa stále rozvíja, jej cieľom je nielen ponúkať verejnosti kvalitný kultúrny program a priestory pre kreatívcov, ale aj udržiavať a budovať umeleckú komunitu. Prečo si myslíš, že je dôležité, aby bolo kultúrne centrum zároveň súdržným celkom na komunitnej úrovni?

Nová Cvernovka nie je iba placeholder, označenie fyzického miesta, je tvorená predovšetkým ateliérmi a jej DNA vytvárajú ľudia a aktivity, ktorým sa venujú. Nadácia Cvernovka je v tomto pohľade len správca a jeden z podnájomníkov. To, aký majú ľudia k “Cvernovke” a iným ateliérom vzťah je determinujúce pre našu (spoločnú) budúcnosť a vnímanie externým prostredím. Inými slovami, ak by sme si navzájom pokazili vzťahy, projekt by v súčasnej podobe určite zanikol. Súdržnosť však nemá byť postavená iba na vzťahoch konkrétnych ľudí, ale na prihlásení sa k spoločným hodnotám a pravidlám spolunažívania.

Na Račianskej sa udeje už tretí ročník 1.Mája, na čo sa môžu návštevníci tento rok tešiť? Aká bude nosná téma?

Nosná téma sú práve otvorené ateliéry. Myslím, že ľudia sa môžu vždy tešiť na úžasnú, energickú a priateľskú atmosféru.

Mestský festival – 1.MÁJ – Deň otvorených ateliérov 2019 privíta návštevníkov už po 9 krát. Predstaví tvorbu stálych, ale aj nových členov komunity sídliacich v priestoroch kreatívneho a kultúrneho centra Nová Cvernovka na Račianskej 78. V čase od 10:00 do 22:00 môže verejnosť slobodne objavovať počiny viac ako 50 ateliérov dizajnérov, maliarov, fotografov, architektov, filmárov, ale aj hudobných skúšobní, remeselných dielní či knižných vydavateľstiev, ktoré vznikli počas uplynulého roka.

Event nájdete na Facebooku: https://www.facebook.com/events/321008891884962/

na webe Novej Cvernovky:  https://novacvernovka.eu/program a na webe 1.MÁJ-a: http://1maj.nadaciacvernovka.sk

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech