Bratislava chystá novinky v Horskom parku. Toto všetko sa tu zmení

  • Horský park momentálne prechádza obrovskou pozitívnou zmenou
  • Prioritou sa v ňom stala ochrana prírody a zachovanie lesného porastu
Magistrát hlavného mesta
Magistrát hlavného mesta
  • Horský park momentálne prechádza obrovskou pozitívnou zmenou
  • Prioritou sa v ňom stala ochrana prírody a zachovanie lesného porastu

Bratislavský Horský park patrí k najhodnotnejším prírodným územiam hlavného mesta so IV. stupňom ochrany. Kvôli jej zvýšeniu vypracovala Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s hlavným mestom Program starostlivosti o chránený areál Horský park. Ten definuje jasné pravidlá jeho využívania a ochrany.

Prioritou sa na území Horského parku stala ochrana prírody a bezzásahovosť. Mesto sa rozhodlo zachovať starý lesný porast, no naďalej bude ponúkať veľký priestor na vzdelávanie a rekreáciu.

Bezzásahové zóny sa stali realitou

Aktuálne sú v parku vyznačené jeho jednotlivé zóny a vstupy do bezzásahových sú označené informačnými tabuľami. O samotnej zonácii sa verejnosť dozvie viac informácií na vstupoch do Horského parku, kde sú taktiež informačné tabule. Program starostlivosti aj rozdelenie Horského parku do jednotlivých zón predstavili primátor Bratislavy Matúš Vallo a generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

„Ak na niečo môžeme byť jednoznačne hrdí, tak je to Horský park. Tento vzácny kus prírody v strede mesta poskytuje jedinečnú možnosť užiť si prírodu a vychutnať si čerstvý vzduch. Horský park patrí k najhodnotnejším prvkom hlavného mesta a pre územie Bratislavy má nenahraditeľnú ekologickú hodnotu. Preto som rád, že sa podarilo nájsť a presadiť spôsob, ako skĺbiť požiadavky a potreby návštevníkov so starostlivosťou o chránené územie a zachovávať tak Horský park čo najdlhšie aj pre budúce generácie,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Program starostlivosti o chránený areál Horský park rozdeľuje územie na jednotlivé zóny a nastavuje jasné pravidlá. „Prioritou pre nás bolo zachovanie tohto vzácneho územia s čo najmenšími zásahmi do prírody. Zonácia Horského parku je príkladom toho, ako ľahko sa nám v štátnej ochrane prírody pracuje, keď máte vlastníka pozemku, ktorý chce zónovať. Vtedy je spolupráca veľmi konštruktívna,“ povedal generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Martin Lakanda.

Magistrát hlavného mesta
zdroj: Magistrát hlavného mesta

Rozdelenie podľa Programu starostlivosti

Les v prírodnom priestore. Prioritou v tomto unikátnom priestore sa stala ochrana prírody a zachovanie starého lesného porastu s pôvodnými druhmi biotopov. Bude možné v ňom pozorovať prirodzené procesy prírody. Mesto potvrdilo, že sa v ňom nebudú vykonávať žiadne zásahy a úpravy prostredia. Zamietlo aj výruby či orezy. Z toho dôvodu v tejto zóne odporúča zvýšiť opatrnosť.

Les v prechodnom priestore. Ide o „nárazníkovú“ zónu medzi bezzásahovým a rekreačným priestorom. V tomto priestore sa bude vykonávať čo najmenej zásahov. Na rozdiel od lesa v prírodnom priestore tu bude vo výnimočných prípadoch možné vykonávať výruby a orezy stromov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov.

Magistrát hlavného mesta
zdroj: Magistrát hlavného mesta

Les v edukačno-rekreačnom priestore. Ide o takmer polovicu rozlohy Horského parku. Okrem zachovania starého lesného porastu bude tento priestor využitý najmä na vzdelávanie a rekreáciu. V tomto priestore sa môžu robiť výruby nebezpečných stromov (ktoré ohrozujú bezpečnosť návštevníkov), orezy konárov, dosadba drevín a bylín, ale aj umiestnenie nových prvkov drobnej architektúry (lavičky, detské prvky, cvičebné prvky, osvetlenie, smetné nádoby).

Lúka v edukačno-rekreačnom priestore. V tejto časti bude hlavnou úlohou zabezpečenie dlhodobej starostlivosti o lúčne spoločenstvá. Lúka sa bude pravidelne kosiť a udržiavať. Okrem toho sem bude možné dosadiť vhodné byliny a umiestniť aj prvky drobnej architektúry (lavičky, detské prvky, cvičebné prvky, smetné nádoby a pod).

Mokraď v edukačno-rekreačnom priestore. Za účelom zachovania a zlepšenia stavu mokrade vznikne v tomto priestore opäť  prírodné jazierko, vytvoria sa lepšie podmienky pre obojživelníky, ktoré v Horskom parku žijú. Budú sa tu môcť vykonávať nevyhnutné výruby stromov, orezy konárov, odstraňovanie spadnutého dreva, dosadba drevín a bylín, umiestnenie drobnej architektúry.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech