Bratislava chystá projekt nájomných bytov, inšpiruje sa susednou Viedňou

  • Hlavné mesto nedokáže poskytnúť ubytovanie tisíckam ľudí z ohrozených skupín
  • Magistrát upozornil na to, že ubytovňami sa nikto nezaoberal dlhé roky
  • Momentálny stav považuje za neprípustný
ilustračný obrázok (Pixabay/Unsplash)
  • Hlavné mesto nedokáže poskytnúť ubytovanie tisíckam ľudí z ohrozených skupín
  • Magistrát upozornil na to, že ubytovňami sa nikto nezaoberal dlhé roky
  • Momentálny stav považuje za neprípustný

V hlavnom meste sa nachádzajú len dve zariadenia, ktoré dokážu ľuďom v núdzi poskytnúť prechodné ubytovanie. Tisíckam občanov mesto nie je schopné poskytnúť adekvátne ubytovanie, ktoré by spĺňalo základné štandardy podľa vyhlášky č. 259/2008 Z. z.

Ide nielen o ľudí z ohrozených skupín, ktorí nachádzajú útočisko v mestských ubytovniach, ale aj o tých, ktorí čakajú na vybavenie žiadostí o nájomné bývanie. Vyplýva to z analýzy nedostupnosti bývania v Bratislave a identifikácie najvypuklejších problémov v tejto oblasti.

Situácia je kritická

Magistrát hlavného mesta v tejto súvislosti upozorňuje najmä na to, že mestským ubytovniam nebola dlhé roky venovaná dostatočná pozornosť.

„Podmienky ubytovania v nich nezodpovedajú štandardom. Hlavné mesto je v súčasnosti zriaďovateľom dvoch účelových zariadení poskytujúcich prechodné ubytovanie, a to ubytovne Fortuna v Dúbravke a ubytovne Kopčany v Petržalke. Problémom sú nielen chýbajúce kapacity, ale aj nevyhovujúci stav tých existujúcich,“ uvádza v tlačovej správe.

Hovorca magistrátu Peter Bubla označil tento stav za neprípustný. Dodal, že na zlepšení situácie spolupracuje odborný tím, ktorý sa v súčasnosti sústredí na rýchle opatrenia, ktoré povedú k základným zlepšeniam kvality života ubytovaných.

„Tieto kroky musia byť realizované v najbližších mesiacoch,“ priblížil hovorca mesta. Plánované sú nielen stavebné úpravy, ale aj o personálne posilnenie ubytovní o zamestnancov pre sociálne poradenstvo.

Pilotný projekt mestských bytov

Magistrát v tlačovej správe uviedol, že zároveň pracuje na jednom z pilotných projektov, ktorý sa bude týkať nájomných bytov. Vo fáze príprav na rekonštukciu je zatiaľ prvých desať mestských bytov. Magistrát chce do projektu prizvať aj mimovládne organizácie, ktorých úlohou má byť sociálna podpora nájomníkov.

„V súčasnosti sú tieto byty neobývateľné, na jar budúceho roka by však už mohli slúžiť najohrozenejším skupinám obyvateľov. Zároveň ešte v tomto roku chceme pripraviť minimálne dva krízové byty, ktoré budú obývateľné do ‚hodiny‘ od krízy obyvateľa, resp. obyvateľov. Napríklad požiaru alebo životnej udalosti,“ poznamenal Bubla.

Inšpirácie z Viedne

V riešeniach sa magistrát opiera o Viedeň, ktorá má rozsiahlu sieť nájomných bytov. „Zatiaľ čo v susednej Viedni spadá do kategórie mestského nájomného bývania až 60 percent z celkového počtu bytov, v Bratislave je to len 0,2 percenta bytov,“ vyjadril sa Peter Bubla, podľa ktorého si téma mestských ubytovní a dostupného mestského bývania vyžaduje aj dlhodobé riešenia.

Poukazuje na to, že v rámci okolitých hlavných miest má Bratislava najmenej rozvinutý koncept nájomného bývania. Magistrát sa už zaoberá identifikáciu možností pre zriadenie nových nájomných bytov mesta. Prvé desiatky bytov by mohli pribudnúť už počas najbližšieho roka, ďalšie stovky do konca aktuálneho funkčného obdobia.

Zdroj: TASR, Bratislava.sk, wienerwohnen.at

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech