Bratislava dostane nový most cez Dunaj, na tejto unikátnej promenáde nenájdeš ani jedno auto

  • Na súčasné budovanie moderného centra Bratislavy pri Dunaji má podľa dlhodobej stratégie mesta nadviazať rozvoj protiľahlého územia na petržalskom brehu medzi Mostom Apollo a Starým mostom
  • Dlhoočakávaná štvrť Nové Lido tak zavŕši rozvoj Bratislavy ako skutočnej metropoly na Dunaji
Promenadny most-Nove Lido
JTRE
  • Na súčasné budovanie moderného centra Bratislavy pri Dunaji má podľa dlhodobej stratégie mesta nadviazať rozvoj protiľahlého územia na petržalskom brehu medzi Mostom Apollo a Starým mostom
  • Dlhoočakávaná štvrť Nové Lido tak zavŕši rozvoj Bratislavy ako skutočnej metropoly na Dunaji

Obnovená dunajská pláž, nové parky, námestia a mestský bulvár majú prilákať Bratislavčanov a návštevníkov mesta, ktorí sa sem ľahko dostanú električkou, na bicykli i peši. A to aj vďaka plánovanému promenádnemu mostu, ktorý spojí centrálne námestie štvrte s Námestím M. R. Štefánika v Eurovea City.

Nové Lido umožní, aby sa Dunaj stal prirodzenou súčasťou novej časti centra mesta rozloženej na oba brehy. Developer Eurovea City a Nové Lido, spoločnosť J&T Real Estate, navrhuje vybudovať promenádny most, ktorý bude spájať nové časti centra mesta. Ten by sa mal stať novým atraktívnym verejným priestorom s vyhliadkou na mesto priamo z Dunaja.

Bratislavský dunajský park je opäť bližšie k realite. Stáť môže aj 5 miliónov eur 

 „Dunaj je najdôležitejší z určujúcich atribútov územia Nového Lida. Som rád, že vzťah Bratislavčanov k nábrežiu sa zmenil. Nájdeme tu pulzujúci život, o ktorom pred pár rokmi nikto ani nechyroval.

Usilujeme sa nadviazať na fenomén starého Lida, teda obľúbený oddych pri vode v zeleni, a túto atmosféru preniesť do celého projektu. Jedna z prvých vecí, ktoré podporujeme, je revitalizácia nábrežia a prepojenie rieky a mesta,“ vysvetľuje v oficiálnom stanovisku Silvio Kičina, projektový manažér Nového Lida.

Ľudia si konečne užijú Dunaj

S týmto prepojením, ktoré urobí z Bratislavy naozajstnú metropolu na Dunaji, súvisí aj infraštruktúra. Tá je prispôsobená tomu, aby si rieku mohli ľudia užívať. Nové Lido spojí oba brehy Dunaja pozdĺžne. Pre ľudí tak vzniknú nové príležitosti na aktívne trávenie voľného času aj oddych, a priečne prepojenie cez rieku doplní promenádny most.

zdroj: JTRE

„Navrhujeme, aby išlo o promenádny most, z ktorého budú mať ľudia panoramatický výhľad na obe strany Bratislavy. Existujúce mosty ponúkajú nerušený výhľad buď na jednu alebo na druhú stranu mesta, chodci si musia vopred vybrať. Lávka by mala byť bezbariérová a jednoduchá, mala by pozdvihovať priestor a umožňovať výhľad na symboly mesta a Slovenska,“ opisuje Silvio Kičina.

Definitívna podoba promenádneho mosta ešte nie je jasná. Tému otvoril minulý rok vzdelávací program pre žiakov Deti a architektúra, v rámci ktorého deti z celého Slovenska kreslili, ako si predstavujú ďalší most cez Dunaj.

Obrovský úspech: Po Dunaji bude plávať absolútny unikát. Gigantická loď je 100% slovenská

Šancu dostanú aj slovenskí vysokoškoláci

Nasleduje súťaž, v ktorej prinesú svoj pohľad budúci architekti, dizajnéri, urbanisti a stavební inžinieri. Študenti by mali využiť technicko-umelecké zručnosti a pripraviť originálne návrhy. Súťaž o návrh promenádneho mosta nie je verejným obstarávaním, ale súťažou určenou pre študentov odborov architektúra, inžinierske konštrukcie a mosty, stavebné inžinierstvo.

Mala by Bratislava dostať svoj promenádny most?

Študenti majú spracovať architektonicko-konštrukčný návrh mosta pre peších. Nebude to však také jednoduché, most musí splniť limity protipovodňovej ochrany, záväzné požiadavky správcu toku a vodnej cesty a požiadavky príslušných technických noriem a predpisov.

JTRE organizuje súťaž v spolupráci so Stavebnou fakultou a Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedrou architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Študenti sa môžu prihlásiť do 1. marca a na vypracovanie návrhov majú takmer tri mesiace.

zdroj: JTRE

Súťažné návrhy bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov mesta a dotknutých mestských častí, zástupcov vyhlasovateľa a zúčastnených škôl, architektov a urbanistov pracujúcich na projektoch štvrtí Eurovea City a Nové Lido. Výsledky budú vyhlásené už koncom júna tohto roka. 

Predstavitelia spolupracujúcich fakúlt sa zhodujú, že spojenie štúdia s praxou je pre študentov týchto odborov mimoriadne dôležité.

„Cieľom Fakulty architektúry a dizajnu STU je vychovávať najlepších architektov, urbanistov a dizajnérov, ktorých tvorba prispieva k zlepšeniu životného prostredia. Naši absolventi pracujú v najlepších svetových architektonických a dizajnérskych ateliéroch,“ hovorí dekan Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave Pavel Gregor.

zdroj: JTRE/ Promenádny most, Nove Lido

Verím, že študenti prispejú nielen kvalitnými návrhmi v tejto súťaži, ale že svojou tvorbou aj pomôžu k celkovému formovaniu mesta a prostredia, ktoré nás obklopuje.

„S radosťou vítame spoluprácu, prostredníctvom ktorej sa otvárajú pre našich študentov možnosti priamo zasiahnuť do tvorby verejného priestoru, najmä takého významu, ako je vznikajúca štvrť neďaleko historického centra Bratislavy,“ pridáva sa aj Katarína Gajdošová, prodekanka Stavebnej fakulty STU.

Zdroje: JTRE, Nové Lido, Bratislava.sk, STU

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech