Bratislava trpí nedostatkom financií aj bytov. Riadi sa zastaralým plánom z 90. rokov

  • Vyplýva to z analýzy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ)
  • Najväčšie výzvy Bratislavy sú nedostatok bytov, kompetencia medzi mestom a mestskými časťami či neefektívne prerozdelenie financií
Bratislava (Pixabay.com)
Bratislava (Pixabay.com)
  • Vyplýva to z analýzy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ)
  • Najväčšie výzvy Bratislavy sú nedostatok bytov, kompetencia medzi mestom a mestskými časťami či neefektívne prerozdelenie financií

Podľa najnovšej analýzy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) má Bratislava vážne problémy. Model, podľa ktorého sa hlavné mesto riadi, pochádza ešte z 90. rokov a ukazuje sa, že je zastaralý a neefektívny. Ako informuje TASR, náklady na správu verejných vecí sú príliš vysoké. Analytický materiál nesie názov „Ako ďalej s reformou samosprávy v Bratislave?“.

„Chceli sme na meste Bratislava poukázať, že model je prežitý. Náklady na správu verejných vecí sa ukazujú príliš vysoké. Môžeme konštatovať, že ide o značne neefektívny model a neefektívne využívanie verejných prostriedkov,“ priblížil predseda NKÚ SR Karol Mitrík pre TASR.

Slabá podpora bývania a nedostatočná kapacita v materských školách

Hlavné mesto stále trpí tým, že nemá dostatok nájomných bytov a ich ceny sú častokrát neprimerane vysoké. Mladé rodiny s deťmi zase zápasia s preplnenými škôlkami. Bratislava má znevýhodnenú pozíciu týkajúcu sa financovania týchto oblastí z európskych zdrojov. Preto musí začať efektívnejšie narábať s daňami občanov.

zdroj: Bratislava (needpix.com)

Mesto verzus mestská časť

Jedným z najväčších problémov Bratislavy je to, že mesto a mestské časti si navzájom mnohorkát konkurujú. Obyvateľ je síce občanom mestskej časti, no na to, čo sa deje v susednej časti, má iba minimálny vplyv, a to aj napriek tomu, že ho sa to bytostne týka. NKÚ odporúča analýzu kompetencií, ktoré prislúchajú mestu a jeho mestským častiam.

zdroj: Bratislava Petržalka (Wikimedia, Marc Ryckaert)

Dane a financie

Podľa NKÚ sa musí hlavné mesto naučiť lepšie hospodáriť s daňami od občanov a efektívnejšie prerozdeľovať svoje financie. Pri súčasnom nastavení financovania samosprávy v Bratislave nie sú k dispozícii potrebné finančné zdroje na výrazné zvýšenie bytov vo vlastníctve samosprávy.

Hovorca mesta Bratislavy Peter Bubla sa pre Startitup vyjadril, že Bratislava potrebuje zmeniť systém prerozdeľovania jednotlivých daňových výnosov. Ak sa má hlavné mesto rozvíjať do modernej metropoly, tak potrebuje do svojho rozvoja zahrnúť nielen mestské časti, ale aj okolité obce.

„Aby sme sa nebavili o Bratislave len ako o meste, ale ako o metropolitnej oblasti, z ktorej čerpá veľké množstvo obyvateľov. Toto všetko vnímame a aj pracujeme na konkrétnych opatreniach. Napríklad na návrhu nového prerozdeľovania financií medzi mestské časti, ktorý bude vychádzať zo skutočných potrieb a kompetencií jednotlivých mestských častí. Ale aj na opatreniach v oblasti dostupného nájomného bývania. Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý v otázkach nájomného bývania hrá významnú úlohu, už spúšťa architektonické súťaže na výstavbu nových bytových domov. Pripravujeme tiež rekonštrukcie existujúcich bytov, chystáme koncepciu spolupráce s developermi aj finančnými inštitúciami, aby sme zvýšili počet nájomných bytov v Bratislave,“ upresnil Bubla.

Zdroj: TASR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech