Bratislavčania, pozor. V okolí hlavného mesta platí výstraha

  • V Bratislave a okolí platia výstrahy
  • SHMÚ varuje pred smogovou situáciou a odporúča obmedziť pobyt ľudí vonku
dym, rúška
Ilustračný obrázok, Unsplash/@xavi_cabrera, Unsplash/@moino007
  • V Bratislave a okolí platia výstrahy
  • SHMÚ varuje pred smogovou situáciou a odporúča obmedziť pobyt ľudí vonku

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre Bratislavu a okolie upozornenie, ktoré súvisí s prízemným ozónom. Vyhlásenie smogovej situácie platí od 17. augusta až do odvolania. 

„Oznámenie o vzniku smogovej situácie nasleduje pri ozóne po prekročení informačného prahu 180 mikrogramov na meter kubický (µg/m3) vyjadreného ako jednohodinový priemer,“ informoval SHMÚ.

Potrebné obmedzenia

Ako ďalej SHMÚ informuje, ľudia môžu pod vplyvom smogovej situácie pociťovať dráždenie nosa, očí, hrdla, tlak na prsiach či bolesť hlavy alebo kašeľ. U ľudí, ktorí trpia astmou, môže vyvolať príznaky dráždenia dýchacích ciest či záchvaty.

Avšak obzvlášť opatrní by mali byť aj starší ľudia, alergici, osoby s dýchacími alebo srdcovo-cievnymi ochoreniami, tehotné ženy a malé deti. 

V prípade, že človek vystaví organizmus zvýšenej koncentrácii ozónu, môže byť vystavený aj chronickým účinkom. Ide napríklad o zápal dýchacích ciest či zmeny v zložení krvi, poruchu odolnosti organizmu a zvýšenie pohotovosti na alergickú reakciu.

Práve vďaka spomínaným rizikám odporúča SHMÚ obmedziť fyzickú námahu, obmedziť dobu pobytu vonku či nevykonávať aktivity, pri ktorých môže dôjsť k ďalšiemu úniku iných znečisťujúcich látok.

Dôležité aktivity

Opatrenia zamerané na ochranu životného prostredia a pripravenosť na klimatickú zmenu sú dlhodobo dôležité pre mesto Snina. Práve podobným situáciám, aká nastala aj v Bratislave a jej okolí, sa snaží zabrániť.

Zber a zhodnocovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu vykonáva od roku 2012, v roku 2020 zaviedlo niekoľko bezpesticídových zón na svojom území, od vlaňajška intenzívne pracuje na rozsiahlom projekte Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu s celkovými nákladmi vo výške približne 1,5 milióna eur.

kávové kapsule nespresso
zdroj: Nespresso

V rámci menších investičných aktivít tiež kladie dôraz na ekologické riešenia. Pre TASR to potvrdila primátorka mesta Daniela Galandová.

„Dôležité je uvedomiť si význam týchto aktivít, najmä z dlhodobého hľadiska, aby sme boli mestom, v ktorom sa napriek zmene klímy žije ľuďom dobre a v zdravom prostredí,“ uviedla.

Ako ozrejmila, samospráva „navonok“ kladie veľký dôraz najmä na osvetu v oblasti separácie odpadu a podľa jej slov sa v tomto smere Sninčanom darí, mieru vyseparovaného odpadu zvyšujú každoročne.

Výrazný posun vpred

Aj bezpesticídové zóny na piatich miestach v meste majú okrem ozdravenia prostredia prispieť k vzdelávaniu obyvateľov, označujú ich informačné tabule. Osvedčili sa najmä v aktuálnych mimoriadne horúcich dňoch.

„Tým, že využívame systém kosenia taký, že sa časť trávy pokosí a časť ostáva nepokosená, pôda sa nám neprehrieva, nezvyšujeme teplotu v meste a rôzne chrobáky a hmyz majú tak stále útočisko,“ vysvetlila.

Úspechom s projektom Snina – mesto pripravené na klimatickú zmenu financovaným z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu sa podľa Galandovej mohli environmentálne aktivity mesta „posunúť vpred a vo väčšej miere“.

Jeho výsledkom má byť vytvorenie akčného plánu pripravenosti na klimatické zmeny, nový centrálny klimatický park, na ktorého podobe participovali aj obyvatelia, biotechnická revitalizácia námestia, revitalizácia historického parku, dažďové záhrady v areáli viacerých mestských inštitúcií či inštalácia zelených striech a tepelná izolácia budov dvoch materských škôl.

Zdroje: SHMÚ, TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá