Bratislavská opacha sa zmení na nepoznanie. Takto bude vyzerať nová Zochova

  • Lokalita prejde obnovou kvôli končiacej životnosti viacerých objektov
  • Cieľom návrhu je vytvoriť kontinuálny a prepojený mestský priestor bez bariér
bratislava
Unsplash/Martin Katler MIB
  • Lokalita prejde obnovou kvôli končiacej životnosti viacerých objektov
  • Cieľom návrhu je vytvoriť kontinuálny a prepojený mestský priestor bez bariér

O lokalite v blízkosti Zochovej je dobre známe, že je dôležitým dopravným uzlom v centre hlavého
mesta. Denno-denne ju využívajú ľudia ľudia smerujúci do a z centra mesta pešo zo zastávok mestskej
hromadnej dopravy, či cyklisti.

Do tejto lokality spadajú ulice od Zámockej ulice po Župné námestie, ktoré pretína dvojprúdová Staromestská ulica. Celé okolie Zochovej má silný tranzitný charakter, ktorý prepája hradný kopec a okolie Palisád s historickým centrom mesta.

Metropolitný inštitút Bratislavy však poukazuje na to, že toto územie nespĺňa požiadavky funkčného verejného priestoru. Dopĺňa, že v lokalite chýbajú bezpečné chodníky pre chodcov a cyklistov, bezbariérové prístupy do podchodu, verejné toalety či atraktívnejšie priestory, kde by mohli ľudia počkať na autobus.

V dôsledku týchto chýb vypracovali architekti štúdiu navrhujúcu také zmeny, ktoré dopomôžu pocitu bezpečia a pohodlia obyvateľov mesta. Obnova lokality Zochova spadá pod Program Živé miesta na obnovu zanedbaných verejných priestorov.

Prepojená, prehľadná a udržateľná

Toto sú kritéria, ktoré by mala lokalita v okolí Zochovej spĺňať. Riešené územie siaha od mimoúrovňového križovania ulíc Zámockej a Kapucínskej ulice so Staromestskou ulicou na juhu, až po budovu Najvyššieho súdu a ulicu Župné námestie na severovýchodnej strane a vyústenie Kozej ulice v severozápadnej časti. Staromestská ulica nie je súčasťou zadania, keďže tento priestor podlieha širším dopravným vzťahom.

Lokalita prejde revitalizáciou kvôli skutočnosti, že viaceré priestory sú na konci svojej životnosti. Obnovou prejdú povrchy chodníkov, no tiež zastávky MHD, podchod a priľahlé verejné priestory. Dôjde tiež ku sprehľadneniu a zlepšeniu bezbariérovosti chodníkov pre peších a cyklistov.

„Na projekte Zochova vidieť, že rozsah Živých miest sa pohybuje od malých zásahov až po celé lokality,“ povedal Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov z Metropolitného
inštitútu Bratislavy. 

zochova
zdroj: MIB

Dzurilla ďalej uviedol, že prioritou vo verejnom priestore bude chodec. Zásadnou úpravou je odstránenie existujúceho schodiska a nahradenie priľahlých oporných múrov popri historickej budove VŠMU. „Bariérový úsek nahrádzame pohodlným širokým chodníkom s novým stromoradím. Trasa od zastávky Zochova bude tak plynulá a súvislá a na jednej výškovej úrovni s ulicou až po premostenie s električkami, či Židovskú ulicu,“ dodáva. 

Architekt Lukáš Kordík z ateliéru GutGut približuje, že cieľom návrhu je vytvoriť kontinuálny a prepojený mestský priestor bez bariér a vizuálneho smogu, očistený od nefunkčných nánosov minulosti.

„Chceme, aby bol prehľadným a čitateľným, s jasnou orientáciou nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre jeho návštevníkov. Našou víziou je miesto, ktoré nie je len tranzitným územím, ale aj destináciou,“ prezrádza s tým, že toto územie disponuje viacerými verejnými inštitúciami. Tie si podľa neho takýto priestor nielen zaslúžia, ale ho priam vyžadujú.

Zochova
zdroj: MIB

Kvalitnejšia mikroklíma

MIB spoločne s architektmi ateliérov GutGut, 2ka a Cemos navrhli revitalizáciu komplexného územia rozdeliť do viacerých etáp.

Prioritou je renovácia zastávky MHD na strane od VŠMU. Nutnou obnovou prejde aj podchod, do ktorého bude po ukončení obnovy lepšie prúdiť denné svetlo. „Namiesto troch vstupov do podchodu budú dva, pretože najbližší vstup od hotela Falkensteiner sa zruší v prospech nových verejných toaliet, ktoré sa budú nachádzať v podchode,“ približuje MIB.

Dobrou správou je, že cieľom obnovy je sprístupniť podchod každému, v dôsledku čoho pribudnú dva výťahy. V celom území sa tiež odstránia bariéry, ktoré sťažujú pohyb. Celá plocha od VŠMU po zastávku Zochova bude na jednej výškovej úrovni, aby chodci mali komfortnejší pohyb. Pribudne viac zelene, čím sa zlepší mikroklíma pri zastávke.

Zochova
zdroj: MIB

V rámci obnovy vznikne aj reprezentatívny verejný priestor pred Najvyšším súdom SR. Ten by mala pozitívne poznačiť aj avizovaná obnova budovy Najvyššieho súdu od architekta Vladimíra Dedečka. Zrevitalizuje sa tiež celá priľahlá ulica, ktorá prepája Župné námestie.

Záverečná etapa bude určená pobytovým schodom, ktoré vyrastú na mieste kde sa v súčasnosti nachádzajú chátrajúce verejné toalety pod Kapucínskou ulicou. Vďaka týmto schodom vznikne atraktívny priestor, kde si budú môcť ľudia posedieť a pozhovárať sa.

„Zrenovuje sa aj zastávka mestskej hromadnej dopravy vedľa Kláštora Kapucínov, kde dôjde aj k úprave plota. Pribudne tiež nové stromoradie, keďže v letných mesiacoch chýba na tejto strane tieň a ľudia čakajú na autobus na priamom slnku,“ dopĺňa MIB.

Zochova
zdroj: MIB

Za zmienku stojí aj mobiliár, ktorý v tejto zóne pribudne. Pôjde o lavičky, smetné koše, ktoré vizuálne zjednotia územie a zlepšia jeho prehľadnosť. Dizajn mobiliáru bude jednotný materiálom, tvarom aj farebnosťou.

Zochova
zdroj: MIB

Zochova
zdroj: MIB

Zochova
zdroj: MIB
Zdroj: MIB

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá