Burger King sa v provokatívnej kampani ospravedlňuje slovenskému McDonald’s

  • Burger King sa už tento mesiac objaví v nákupnom centre Bory Mall v Bratislave
  • Svoje znovuzrodenie na slovenskej gastro scéne odštartuje aj špeciálnym menu
  • Za novou kampaňou stojí Wiktor Leo Burnett
BOOOO
Burger King
  • Burger King sa už tento mesiac objaví v nákupnom centre Bory Mall v Bratislave
  • Svoje znovuzrodenie na slovenskej gastro scéne odštartuje aj špeciálnym menu
  • Za novou kampaňou stojí Wiktor Leo Burnett

Burger King dáva Bratislave druhú šancu. Svoju prevádzku otvorí už 23. novembra o 17:30 hod. v nákupnom centre Bory Mall. Na uvítanie si Burger King pripravil špeciálne uvítacie menu s názvom #PREPACMEKAC.

O návrat legendárnej značky rýchleho občerstvenia sa podľa Trendu postarala spoločnosť AmRest. Tá získala exkluzívne právo na rozvoj jeho reštaurácií nielen na slovenskom trhu, ale tiež v Česku. AmRest má podľa všetkého s Bory Mall uzavretú určitú formu spolupráce, nakoľko tu plánuje otvoriť prevádzky niekoľkým svojim značkám. Okrem Burger Kingu ide aj o Pizza Hut, Starbucks či KFC.

„Bur­ger King ako časť rýchlo ras­tú­ceho seg­mentu sietí s rých­lym ob­čerstve­ním, hrá vý­znamnú rolu v port­fó­liu Am­Restu. Pod­pis ex­klu­zív­nych zmlúv je míľ­ni­kom v his­tó­rii na­šej spo­lu­práce s Bur­ger Kin­gom a ve­ríme, že sa vďaka tomu naša po­zí­cia ve­dú­ceho pre­vádz­ko­va­teľa re­štau­rá­cií v stred­nej Európe ešte upevní,“ uviedol ria­di­teľ Bur­ger Kingu Kr­zysz­tof Piechna.


Burger King sa bude nachádzať  v rovnakom food courte, kde je dnes aj McDonald’s či Subway. To či bude Burger King prosperovať aj v prítomnosti silnej konkurencie, to ukáže až čas. Burger King však nechce na slovenskom trhu zostať len pri jednej prevádzke. „V najbližších rokoch plánujeme otvoriť 15 prevádzok po celom Slovensku. Veríme, že potešíme všetkých, ktorí si radi doprajú rýchle, no zároveň chutné a kvalitné jedlo“, uvádza Daniel Ryška, riaditeľ Burger King pre Českú republiku a Slovensko.

Aj fast food sa musí prispôsobiť trendu zdravého životného štýlu

V gastro biznise je už dlhší čas cítiť, že záujem spotrebiteľov žiť zdravšie rastie, na čo zareagoval aj Burger King a to vylepšením receptúr detského menu, kde sa podarilo zredukovať tuk o 40 % a kalórie o 30%. „Vnímame to ako správny krok, ktorý reflektuje životný štýl spotrebiteľov a zároveň prispieva k rozvoju samotného segmentu fast-foodových jedál,“ dodáva Daniel Ryška.

Na Slovensku bola prvá reštaurácia Burger King otvorená 26. marca 2010 v obchodnom centre Eurovea v Bratislave[a krátko na to zatvorená, následne spoločnosť z nášho trhu celkom odišla.

Celkom prvá prevádzka Burger Kingu bola otvorená 4. decembra 1954 v Miami na Floride v USA. V Austrálii je táto spoločnosť známa pod značkou Hungry Jack’s. Burger King dnes prevádzkuje už vyše 11 000 reštaurácií vo viac než 74 krajinách sveta.

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech