Chceš cestovať po Európe, vzdelávať sa a diskutovať? Staň sa delegátom mládeže

  • Nie je ti jedno, čo sa deje okolo teba?
  • Chceš za­darmo ces­to­vať po Európe, spoz­ná­vať ľudí, zdo­ko­na­liť sa v an­glič­tine, vy­skú­šať si tvorbu po­li­tiky, dis­ku­to­vať a hľa­dať rie­še­nia rôz­nych prob­lé­mov?
  • Staň sa delegátom mládeže a získaj nové obzory
Startitup/Unsplash
  • Nie je ti jedno, čo sa deje okolo teba?
  • Chceš za­darmo ces­to­vať po Európe, spoz­ná­vať ľudí, zdo­ko­na­liť sa v an­glič­tine, vy­skú­šať si tvorbu po­li­tiky, dis­ku­to­vať a hľa­dať rie­še­nia rôz­nych prob­lé­mov?
  • Staň sa delegátom mládeže a získaj nové obzory

Mladí ľu­dia sú kvôli veku z po­li­tic­kého ži­vota v pod­state vy­lú­čení. Av­šak to, ako fun­guje sys­tém, sa do­týka každého z nás. Mnohí mladí ľudia by sa k veciam verejným radi vyjadrili. Ak chceš za­darmo ces­to­vať po Európe, spoz­ná­vať ľudí, zdo­ko­na­liť sa v an­glič­tine, vy­skú­šať si tvorbu po­li­tiky, dis­ku­to­vať a hľa­dať rie­še­nia rôz­nych prob­lé­mov, toto všetko ti po­núka EÚ dialóg s mládežou (v minulosti sa nazýval Štruktúrovaný dialóg).

Rada mládeže Slovenska (RmS) aktuálne hľadá nového delegáta alebo delegátku, ktorý bude hlasom a zástupcom mladých Slovákov. O tom, čo robí taký delegát, nám porozprával Michal Pati (20), ktorému nedávno uplynul mandát.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: Startitup.sk

Byť delegátom nie je žiadna práca od rána do večera a dokonca ti neukrojí veľa ani z voľného času. Musíš sa však pravidelne stretávať s koordinátorom, aktualizovať si informácie o mladých ľuďoch, zaujímať o spoločenské dianie a byť otvorený diskusii.

Michal na EÚ dialógu s mládežou diskutoval rok a pol o najrôznejších témach. Jeho hlavnou úlohou bolo pripraviť sa na tri konferencie, pričom letenky, ubytovanie a stravu vždy hradí RmS.

„Ja som sa pomerne skoro začal zaujímať o to, čo sa deje vo svete i u nás na Slovensku a vďaka účasti na EÚ dialógu som mal možnosť vidieť, ako sa politiky na európskej úrovni tvoria,“ povedal Michal, ktorý od malička čítal noviny s otcom.

„Na prvom stretnutí v Tallinne sme dostali voľný priestor pre naše myšlienky. Mohli sme si určiť témy, ktoré sú dôležité pre nás, naše okolie či mladých ľudí v našej krajine a na základe toho sme vytvorili sériu tém. Ja som napríklad pracoval na téme, ako minimalizovať rozdiely v možnostiach, ktoré majú mladí ľudia na vidieku a v mestách,“ hovorí Michal.

Mladí delegáti z celej EÚ diskutovali okrem iného aj o mentálnom zdraví, environmentálnych problémoch, občianskej participácii, demokracii, dezinformáciách či diskriminácii.

„Tie konferencie neboli len o diskusii mladých ľudí, ale často na nich vystupovali aj významné osobnosti, premiéri, prezidenti daných krajín a podobne. To bolo veľmi príjemné a inšpiratívne,“ uviedol Michal, ktorý okrem iného spoznal veľa ľudí z celého sveta a taktiež zistil, ako funguje svet politiky.

„Nie je ani tak ťažké sa dohodnúť, ako tie myšlienky správne naformulovať, čo sa môže na prvý pohľad javiť triviálne. Tam nemôžete písať konkrétne veci, lebo sa na tom musia zhodnúť všetci a každý môže mať nejakú výhradu. Je to hra o slovíčka a treba sa v tom vedieť orientovať,“ dodáva. 

Mladá generácia je silná, mení svet k lepšiemu

„Myslím si, že naša generácia má veľkú silu niečo zmeniť a je to hlavne vďaka tomu, že máme možnosti. Lebo taký projekt ako EÚ dialóg s mládežou nie je inde vo svete. EÚ síce neurobí všetko, čo si zmyslíme, ale pýta sa na náš názor, počúva a snaží sa to implementovať,“ pokračuje Michal.

„Postoj mladých ľudí k životnému prostrediu začína byť urgentný, uvedomujú si, že sami musia začať niečo robiť. Vidím to aj na mojich spolužiakoch, snažia sa žiť ekologickejšie, nakupujú bio produkty, bio kozmetiku, nenakupujú zbytočnosti a podobne,“ vysvetľuje Michal.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: Startitup.sk

Čo môže pre zmenu urobiť každý mladý človek?

Podľa Michala je základom zaujímať sa o veci verejné a celkom stačí podieľať sa na zveľaďovaní svojho najbližšieho okolia. Nemusíme sa hneď snažiť zmeniť zákony. Stačí sa angažovať vo svojej komunite, v škole, v susedstve a podobne. Napríklad u nás na škole je environmentálny klub. Robili sme napr. Fashion revolution week, Deň Zeme a snažili sme sa vzdelávať našich spolužiakov o dopade módneho priemyslu na životné prostredie. Zároveň sa vzdelávame aj my sami, lebo si všetky témy najprv musíme naštudovať,“ hovorí Michal. 

Priestor na diskusiu má každý. Či už cez projekty, ako je EÚ dialóg alebo iné online nástroje. Možností teda máme mnoho, treba ich však poznať a využívať. Ak sa chceš stať novým delegátom, viac informácií nájdeš TU.

Tento člá­nok bol vy­tvo­rený v spo­lu­práci s Radou mládeže Slovenska.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá