Chceš robiť pre kor­po­rát? Tak sa pri­prav na toto.

Martin Kráľ / 5. februára 2015 / Business

Výstiž­né video, kto­ré pou­ka­zu­je na to ako to fun­gu­je vo veľ­kých spo­loč­nos­tiach, aneb ťaž­ký život inži­nie­ra.

Video so slo­ven­ský­mi titul­ka­mi náj­de­te tu :): http://www.mojevideo.sk/video/228a6/expert.html

Zdroj: mojevideo.sk, youtube.com

Pridať komentár (0)