Chceš robiť pre kor­po­rát? Tak sa pri­prav na toto.

Martin Kráľ / 5. februára 2015 / Business

Výstižné video, ktoré pou­ka­zuje na to ako to fun­guje vo veľ­kých spo­loč­nos­tiach, aneb ťažký život inži­niera.

Video so slo­ven­skými titul­kami náj­dete tu :): http://www.mojevideo.sk/video/228a6/expert.html

Zdroj: mojevideo.sk, youtube.com

Pridať komentár (0)