Čo dnes najviac stresuje Slovákov v práci?

  • Nová štúdia portálu Platy.sk ukazuje, ktoré faktory najviac ovplyvňujú stres pracujúcich Slovákov.
collage
valmetautomotive.com / itravel.com
  • Nová štúdia portálu Platy.sk ukazuje, ktoré faktory najviac ovplyvňujú stres pracujúcich Slovákov.

Z evolučného hľadiska je stres veľmi zdravá vec. Keď sa vo vchode do jaskyne našich predkov objavila hladná šelma, bol to práve stres, ktorý zaručil, že sa nenechajú iba tak zjesť. No keď priame ohrozenie života pominulo, úroveň stresu sa vrátila do normálu.

Dnes sa v našich končinách s priamym ohrozením života tak často nestretávame. No byť vystresovaný je tak bežné ako byť hladný. Namiesto extrémnych ale nepravidelných stresujúcich situácií sme dnes v relatívne nižšej úrovni stresu, no konštantne. Život je dnes totiž trochu komplexnejší ako „preži a rozmnož sa“. Teda aspoň to tak vyzerá na povrchu.

graf: platy.sk

Nový prieskum portálu Platy.sk, ktorý bol realizovaný v rámci medzinárodnej štúdie portálu Paylab.com, ukazuje, čo Slovákov na pracovisku stresuje najviac. Do prieskumu sa zapojilo 14 237 ľudí.

Ukázalo sa, že najčastejším dôvodom stresu v práci sú finančné problémy. Nie je to prekvapením, keďže neschopnosť pokrývať životné náklady je asi najbližším faktorom ku reálnemu ohrozeniu prežitia. Finančné problémy za kľúčový faktor stresu považuje až 31% opýtaných.

Nasleduje priveľa povinností a zodpovednosť. Na rozdiel od finančných problémov, ktoré sú bežné najmä pre nižšie pozície, tlak zodpovednosti cítia najmä ľudia na riadiacich pozíciách. Spolu ho za kľúčový označilo 26% ľudí a až 35% nižších a stredných manažérov a 32% top manažérov.

Ďalšími stresovými faktormi sú napríklad zlé pracovné podmienky, nadčasy, málo dovolenky, zlé vzťahy s kolegami, či vysoké očakávania a nároky nadriadeného. Pre rodičov je stresujúce aj skĺbenie pracovných a rodičovských povinností.

graf: platy.sk

Štúdia sa pozrela aj na spojenie medzi stresom a spánkom. Našli celkom slušnú koreláciu medzi počtom hodín spánku a úrovňami stresu. Vyše 20% zamestnancov, ktorí spia viac ako 8 hodín denne tvrdí, že v práci nepociťujú stres. Na druhej strane, menej ako 10% zamestnancov, ktorí spia menej ako 6 hodín, tvrdí to isté.

Väčšina opýtaných Slovákov (74 percent) spí 6 až 8 hodín, čo sa považuje za optimum pre dospelého človeka. No asi 20% pracujúcich spí menej ako 6 hodín denne počas pracovného týždňa.

graf: platy.sk

Pracovný stres je dnes už tak trochu civilizačnou chorobou. No nie je to neriešiteľný problém. Existujú rôzne techniky na manažment stresu, či už meditácia, cvičenie, alebo jednoduché uvedomenie si priorít. Ak ku riešeniu stresu budeme pristupovať aktívne, môžeme ho efektívne minimalizovať. Ak sa ním len pasívne necháme ovplyvňovať, za chvíľu sa v ňom utopíme.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech