Ďal­šia bom­ba z Čie­ch! Inves­tí­cia vyš­šia ako 1 mil. Eur

Luky Gašparík / 6. júna 2014 / Lifehacking

Brnen­ský star­tup Video­f­lot, spá­ja­jú­ci video­t­vor­cov so zákaz­ník­mi, sa doho­dol na stra­te­gic­kom par­tner­stve s brnen­skou spo­loč­nos­ťou Y Soft, kto­rá je glo­bál­nym hrá­čom na trhu tla­čo­vý­ch rie­še­ní pre fir­my. Video­f­lot zís­kal 30 mili­ono­vú inves­tí­ciu (v CZK) a expan­du­je do Ame­ri­ky.

 

Videoflot na seba prvýkrát upozornil virálnym cyklistom na diaľnici. Bolo to tesne po svojom vzniku v startup akcelerátore Starcube v roku 2012. Nasledovalo tretie miesto v súťaži Vodafone Nápad roka 2012 a cesta do Južnej Ameriky na polročnú účasť v prestížnom akcelerátore StartUp Čile. V roku 2013 začal Videoflot získavať prvých platiacich zákazníkov a v máji tohto roku sa dohodol na investícii vo výške 30 mil. českých korún z fondov Y Soft Venture Capital, ktorý systematicky podporuje nádejné startupy.

 

Cyklista na diaľnici

 

"Znamená to pre nás nielen zásadnú finančnú injekciu, ale tiež možnosť využiť know-how, nástroje a skúsenosti s vývojom i riadením firmy, jednoducho naozaj strategické partnerstvo. Po rokoch fungovania na báze osobného nadšenie niekoľkých málo ľudí môžeme výrazne rozšíriť tím, zamerať sa viac na zahraničné trhy a poriadne sa do toho oprieť," zhŕňa dohodnutú spoluprácu David Spáčil, zakladateľ a výkonný riaditeľ Videoflotu. "V podstate sme s Y Soft priskrutkovali na Videoflot raketový motor. Teraz je potrebné to celé uriadiť a udržať smer," dodáva.

 

David Spáčil

 

"V Dávidovi je obrovská energia a jasná vízia podopretá rokmi práce vo videoprodukcii a znalosťou trhu. Videoflot tiež napĺňa 4 kľúčové kritériá, podľa ktorých hodnotíme startupy: vízia a nápad, produkt, ktorý sa už na trhu osvedčil, potenciál pre globálnu expanziu a nakoniec manažment, ktorý má šancu projekt úspešne rozbehnúť. Len na poslednom kritériu zamietneme až 40% projektov. Nápady má totiž každý, ale samotné nadšenie nestačí. Rozhodujúce je dokázať ich zrealizovať, " dodáva Václav Muchna, CEO spoločnosti Y Soft a investor Videoflotu.

 

Aktuálne Videoflot prechádza zmenami na všetkých frontoch. Tím sa výrazne rozširuje o programátorov a UX dizajnérov, naplno sa rozbieha vývoj a tiež marketing - ako v Česku, tak v zahraničí. "Dobré video rovná sa agentúrne video, a to sa rovná drahé video: to je základná rovnica, ktorú búrame. Do dvoch rokov by sme chceli vybudovať globálny ekosystém pre videoprodukciu, ktorý bude otvárať dvere na trh mladým talentom. Bez medzičlánkov, efektívnejšie a slobodnejšie. A budeme stáť na najväčšej databáze videotvorcov na svete. Vždy som bol skromný," uzatvára s úsmevom Spáčil.

 

 

 

Zdroj: TČ, Foto: Lupa.cz, babelguide.com

Pridať komentár (0)