Dedenie v Kórei nie je také jednoduché. Potomkovia boháčov musia platiť nehorázne vysoké dane

  • Dedičská daň v Kórejskej republike dosahuje výšku až 65 percent.
  • Bohaté rodiny prevádzajú majetok na potomkov poskytovaním výhodných obchodov.
  • Vláda pracuje na opatreniach ako týmto obchádzkam zdanenia zabrániť.
  • Dedičská daň v Kórejskej republike dosahuje výšku až 65 percent.
  • Bohaté rodiny prevádzajú majetok na potomkov poskytovaním výhodných obchodov.
  • Vláda pracuje na opatreniach ako týmto obchádzkam zdanenia zabrániť.

„Povolanie syn“ nie je v Kórejskej republike také jednoduché. V krajine je totiž zavedená dedičská daň až vo výške 65 percent. Tento fakt veľmi komplikuje život majetným starcom, ktorí sa snažia svoje imanie predať potomkom.

Dedičskej výzve čelí aj rodina predsedu skupiny Dongsuh, Kima Jae-myeonga, ktorý vybudoval bohatstvo v hodnote 1,6 mld. eur. Kim sa aj napriek veľkému bohatstvu nikdy nedostal do medzinárodných tabuliek najbohatších. Od riadenia spoločnosti odstúpil už pred dvadsiatimi rokmi, ale spomínaná skupina stále zostáva pod kontrolou rodiny. Tá musí s každou novou generáciou prísť na spôsob, ako predať bohatstvo potomkom bez straty jeho značnej časti.

Po Japonsku má Kórejská republika druhú najvyššiu dedičskú daň zo všetkých krajín OECD. Podľa okolností sa môže pohybovať medzi 50 a 65 %. To znamená, že zlyhanie pri dedení môže znamenať stratu obrovského majetku aj kontroly nad pôvodne rodinnými podnikmi.

Spôsob, ako sa s problémom majetné rodiny vysporiadavajú, je prefíkaný. Bohatstvo prenášajú na svojich potomkov prostredníctvom lukratívnych obchodov, ktoré im ponúkajú. Kórejská vláda však pracuje na zaplátaní aj týchto dier. „Trhová hodnota spoločností, v ktorých dediči držia značný podiel, môže rásť prostredníctvom medzipodnikových transakcií a hodnota, ktorá spôsobom vznikla, nie je zdaňovaná,“ povedal právnik Kim Hai-ree.

Regulácie obchodov a prenášania majetku na potomstvo sa vzťahujú len na spoločnosti s viac ako 3,8 mld. eur v aktívach a na tie, v ktorých má rodinný príslušník aspoň 30 percentný podiel. Najefektívnejším riešením, ako sa vyhnúť postihnutiu týmito reguláciami, bolo, samozrejme, zníženie podielu rodinných príslušníkov na 29,9 %.

Aj keby sa vláde podarilo zamedziť obchodom medzi rodičmi a potomkami, na prenos majetku existuje ešte jeden spôsob. Presun peňazí v podobe podielov držaných rodinnými príslušníkmi na charitatívne nadácie. Výskumníci z Kórejského Ekonomického Inštitútu tvrdia, že dedičská daň by mohla v budúcnosti pripraviť Kórejskú republiku o množstvo spoločností.

zdroje: bloomberg.com washingtonpost.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech