Die­ťa, kto­ré milu­je kni­hy tak veľ­mi, že sa pri jej kon­ci vždy rozp­la­če

Martin Kráľ / 4. septembra 2015 / Lifehacking

Toto 10 mesač­né die­ťa je snáď vzo­rom pre kaž­dé­ho dospe­lé­ho, kto­rý si na kni­hu za posled­né mesia­ce a roky ani len nespo­me­nul.

 

Jeho meno je Emmett, má len 10 mesiacov a rodičia (Dan a Alícia) mu denne čítajú knižky. Emmett je špecifické dieťa, okrem toho že nesmierne miluje knihy, tak sa vždy pri jej konci rozplače. Je jedno o aký žáner knihy sa jedná, jednoducho vždy ak sa kniha dočíta vzniká pre Emmetta obrovský problém, ktorý rieši plačom. Okrem toho rád nosí tričko s nápisom “The Snuggle Is Real!” :)

 

Prečo nás tento príbe zaujal?

Je čoraz menej ľudí, deti i dospelých, čo dnes siahnu po dobrej knižke a nájdu si čas prečítať ju. Množstvo ľudí sa vyhovára na svoju zaneprázdnenosť, ako nestíhajú, no ak by sa zrátal čas denne strávený na facebooku, instagrame a snapchate tak by počet kníh prečítaných za mesiac dal zrátať minimálne na prstoch jednej ruky. 

 

Don't waste your time, read!

zdroj: boredpanda.com

Pridať komentár (0)