Dieťa, ktoré miluje knihy tak veľmi, že sa pri jej konci vždy rozp­lače

Martin Kráľ / 4. septembra 2015 / Tools a produktivita

Toto 10 mesačné dieťa je snáď vzo­rom pre kaž­dého dospe­lého, ktorý si na knihu za posledné mesiace a roky ani len nespo­me­nul.

Jeho meno je Emmett, má len 10 mesia­cov a rodi­čia (Dan a Alí­cia) mu denne čítajú knižky. Emmett je špe­ci­fické dieťa, okrem toho že nesmierne miluje knihy, tak sa vždy pri jej konci rozp­lače. Je jedno o aký žáner knihy sa jedná, jed­no­du­cho vždy ak sa kniha dočíta vzniká pre Emmetta obrov­ský prob­lém, ktorý rieši pla­čom. Okrem toho rád nosí tričko s nápi­som “The Snuggle Is Real!” :)

Prečo nás tento príbe zau­jal?

Je čoraz menej ľudí, deti i dospe­lých, čo dnes siahnu po dob­rej knižke a nájdu si čas pre­čí­tať ju. Množ­stvo ľudí sa vyho­vára na svoju zanep­ráz­dne­nosť, ako nestí­hajú, no ak by sa zrá­tal čas denne strá­vený na face­bo­oku, ins­ta­grame a snap­chate tak by počet kníh pre­čí­ta­ných za mesiac dal zrá­tať mini­málne na prs­toch jed­nej ruky. 

Don’t waste your time, read!

zdroj: boredpanda.com

Pridať komentár (0)